Want to make creations as awesome as this one?

Lahmuse kooli digimaterjalide kogumise ja kasutamise projekti tutvustus

Transcript

Lahmuse Kool

Hüppelaud digimaalilma

Projekti tutvustus ja ajajoon

Luua digitaalsete õppevarade ülevaatlik kogum

Aidata õpetajatel ja õppijatel digivahendeid kasutades end kindlamalt tunda

Võimaldada digivaras otsingut ainete, raskusastme, mängulisuse, eakohasuse jms kriteeriumite alusel

Tekitada sügavam arusaamine õpetatavast materjalist

Projekt julgustab nii kooli juhtkonda, õpetajaid kui ka kõpilasi otsima ja leidma huvitavaid, mängulisi, arendavaid digitaalseid õppematerjale

Eesmärgid

Ajajoon

Oktoober 2020

Valime digikiirendi projekti teema, korraldame mõttetalguid hüppelaua võimaluste, vormi funktsionaaluse ja vajaduste välja selgitamiseks

Jaanuar- märts 2021

Materjalide kogumine, süstematiseerimine, katsetamine õpilaste ja õpetajate peal

September 2020

Algab Digikiirendi projekt Lahmuse kooli õpetajatele ja kasvatajatele

November, detsember 2020

Hüppelaua struktuuri loomine, mõttetalgud jätkuvad

Digikiirendi baaskoolituse ja rätsepakoolituse käigus arutelud

20.-21. aprill 2021

Koolitus ja kokkuvõtted kevadisel koolituspäeval

Jõudu tööle!