Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

Bóg opiekuje się ludźmi

Katecheza 20

Indeks

Temat

Wprowadzenie

Słowo Klucz

Słowo Boże

Słowo Boże w obrazach

Józef zapowiedzią Pan Jezusa

Naucznie Kościoła

Zadania

Modlitwa

Bibliografia

W prezentacji wykorzystano materiały

z podręcznika i zeszytu ćwiczeń do klasy 5 sp: "Bóg poszukuje człowieka" pod red.
ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020

Index

Modlitwa

Podsumowanie

Modlitwa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Uczyńmy znak krzyża i pomódlmy się słowami piosenki: " Będę śpiewał Tobie, mocy moja".

Wprowadzenie

Każdy z nas wychowuje się w rodzinie.
Rodzinę tworzą rodzice, dzieci, dziadkowie.
W każdej rodzinie bardzo ważne jest okazywanie sobie wzajemnej miłości, troski, pomocy i wsparcia w trudnych doświadczeniach.

Słowo Klucz

Opatrzność

czyli

opieka Pana Boga nad ludźmi

Słowo Boże


Pan Bóg powołał na Ojca narodu wybranego Abrahama.
Abraham miał syna Izaaka.
Izaak miał dwóch synów: Ezawa i Jakuba, któremu Bóg dał na imię Izrael.

Posłuchajmy z uwagą dziejów jednego z synów Jakuba - Józefa.

Słowo Boże w obrazach

Bóg realizuje plan zbawienia ludzi, opiekując się Józefem, jednym z dwunastu synów Jakuba Izraela.

Józef doświadczył cierpienia, ale z całego serca ufał Bogu i nie zawiódł się.

W swej ufności otrzymał dar tłumaczenia snów, dzięki któremu uratował

od głodu i śmierci nie tylko Egipcjan, ale też swoją rodzinę.

Józef zapowiedzią Pan Jezusa

Józef cierpiał niewinnie sprzedany przez braci.

Jezus cierpiał niewinnie sprzedany przez swego ucznia.

Nauczanie Kościoła

"Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu" [KKK 321].

Historia sprzedania Józefa do niewoli stanowi jeden z przykładów Opatrzności Bożej.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Podsumowanie

1. Historia Józefa uczy nas, że Pan Bóg pomaga tym, którzy Mu ufają i mają dobre zamiary. Obdarza różnymi darami, czasami posługuje się innymi ludźmi.2. Żyjąc w rodzinie, powinniśmy być za siebie odpowiedzialni, troszczyć się o siebie nawzajem i dawać przykład ufności Bogu, który zawsze jest blisko nas.

Zadania

  • Obejrzyj.


https://www.youtube.com/watch?v=1mGn8PWRxeY

Zastanów się:

  • Jak troszczysz się o miłość w rodzinie?
  • Jak okazujesz ufność Bogu?
  • Jak dziękujesz Bogu za Jego opiekę?

Odpowiedz:

  • Co bracia uczynili z Józefem?
  • Jaki dar otrzymał Józef od Boga?
  • W jaki sposób Bóg opiekował się ludźmi?


Ułóż modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu za dar swojej rodziny. (Zeszyt ćwiczeń - ćw. 5)

Modlitwa

W imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Bibliografia

Podręcznik do religii dla kl. 5 "Bóg poszukuje człowieka" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, Radom 2020; str. 52-53.

http://www.youtube.com/watch?v=K-FdwPVly4c

https://www.biblijni.pl/Rdz,37,1-36

http://www.biblijni.pl/Rdz,41, 1-57

http://www.youtube.com/watch?v=1mGn8PWRxeY

http://www.youtube.com/watch?v=ksdhKmAsqck

http://www.freebiblieimages.org/illustrations/joseph-pharaoh-dreams/

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotinum, Poznań 2002.