Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

Przejście przez Morze Czerwone

Katecheza 25

INDEX

Tytuł

Modlitwa

Nauczanie Kościoła

Przejście przez Morze Czerwone zapowiedzią chrztu

Index

Słowo Boże

Słowo klucz i wprowadzenie

Symbole sakramentu chrztu

Ćwiczenia

Zakończenie i modlitwa

Bibliografia

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznikai zeszytu ćwiczeń do klasy 5 sp: "Bóg poszukuje człowieka" pod red. ks Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

MODLITWA

Uczyńmy znak krzyża świętego i pomódlmy się "Modlitwą Pańską".

SŁOWO KLUCZI WPROWADZENIE

Dzisiaj dowiesz sięo tym, co wydarzyło się nad Morzem Czerwonym

Morze Czerwone

Morze CzerwoneMorze śródlądowe znajdujące się międzyAfryką aPółwyspem Arabskim;część Oceanu Indyjskiego.

SŁOWO BOŻE

Mojżesz i cały lud zatrzymali się nad brzegiem Morza Czerwonego. Przestraszyli się, gdy zobaczyli ścigających ich Egipcjan. Mojżesz zwrócił się do Boga w ufnej modlitwie i Izraelici otrzymali pomoc. Bóg sprawił, że morze się rozstąpiło.

Naciśnij obrazek obok i wysłuchaj z uwagą słów Pisma Świętego .

Pan Bóg pomógł Izraelitom przejść przez Morze Czerwone,a oni pełni wdzięcznościi zdumienia podziękowali Mu słowami modlitwy:"Pan jest moją mocą i źródłem męstwa!Jemu zawdzięczam moje ocalenie.On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał" (Wj 15,2).https://www.youtube.com/watch?v=clmeMbThS_c

Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: «Cóżeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi porzucić u nas służbę?» Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął sześćset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli swobodnie. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem – wszystkie konie i rydwany faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego – pod Pi-Hachirot, naprzeciw Baal-Sefon. A gdy się przybliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy i ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: «Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż uczyniłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom? Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni». Mojżesz odpowiedział ludowi: «Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan bowiem, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy pozostaniecie spokojni».Pan rzekł do Mojżesza: «Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze, i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan».Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I [tam] był obłok ciemnością, [tu zaś] oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami». A Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców». Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych; nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur [wodny] po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi.

NAUCZANIE KOŚCIOŁA

- Bóg sprawił, że Izraelici przeszli przez Morze Czerwone. - Wojsko faraona zostało zatopione.- Przejście przez Morze Czerwone pozwoliło Izraelitom opuścić niewolę w Egipcie i umożliwiło im dalszą drogę do Ziemi Obiecanej. Jest ono zapowiedzią chrztu świętego.

"Przede wszystkim przejście przez Morze Czerwone, będące prawdziwym wyzwoleniem Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonuje chrzest: Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych" (KKK 1221).

" W chrzcie świętym (...) zawiera się fakt nawrócenia i przywrócenia właściwego ładu w stosunkach z Bogiem, pojednanie z Bogiem wraz ze zgładzeniem grzechu pierworodnego i idące za tym włączenie do wielkiej rodziny pojednanych" (Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, 27).

Przejście przez Morze Czerwone zapowiedzią chrztu.

CHRZEST

PRZEJŚCIEPRZEZMORZE CZERWONE

Wyzwoliło Izraelitów z niewoli egipskiej.Ułatwiło drogę do Ziemi Obiecanej.Izraelici stali się ludem Bożym.

Wyzwala nas z grzechu i niewoli szatana.Wprowadza nas na drogę zbawienia, daje życie wieczne.Włącza nas do nowego Ludu Bożego - Kościoła.

SYMBOLE SAKRAMENTU CHRZTU

Świeca chrzcielnaOznacza oświecenie przez Chrystusa.Według tradycji to ojciec chrzestny zapala świecę chrzcielną od paschalnej. Symbolizuje wezwanie rodziców, by podtrzymywali światło wiary w życiu dziecka.

ChrzcielnicaNaczynie wypełnione wodą święconą, najczęściej w kształcie kielicha, przeznaczone do sakramentu chrztu. Wykonane z kamienia, metalu lub drewna.

Krzyżmo święteOliwa z oliwek, połączona z balsamem,poświęcona w Wielki Czwartekprzez biskupa.Namaszczenie krzyżmem świętym, włącza nowego chrześcijanina do wspólnoty Ludu Bożego oraz wzywa go do świeckiego kapłaństwa i głoszenia Bożego słowa– na wzór Chrystusa.

Biała szatkaDopełnieniem obrzędu chrztu jest wręczenie białej szaty, która oznacza czystośći niewinność duszy po zgładzeniu grzechu pierworodnego w trakcie chrztu.Zwykle obrzędu tego dokonuje matka chrzestna, kładąc na dziecko szatkę.

PaschałDuża woskowaświeca.Jest symbolemzmartwychwstałego Jezusa.Paschał stawia się obokchrzcielnicyi od niego zapala sięświecę chrzcielną. Symbolizuje to narodzenie się dziecka dla królestwa Bożego.

Woda chrzcielnaJest podstawowym elementem w obrzędzie chrztu.Symbolizuje odrodzenie i zanurzenie człowieka w śmiercii zmartwychwstaniu Chrystusa.Kapłan polewa czoło chrzczonego trzykrotnie wodą.

Znak krzyżaTo symbol przynależności do Boga, oznacza łaskę odkupienia, jaką zyskał ochrzczony. Kapłan kreśli krzyż na czole osoby chrzczonej.Biała gołębicato symbol Ducha Świętego, którego mieszkaniem staje się ochrzczony.

ĆWICZENIA

Oglądnij w wolnej chwili:https://www.youtube.com/watch?v=1di5E9bBWDM

Zastanów się:Jak troszczysz się o rozwój swojej wiary?Jaka jest Twoja codzienna modlitwa?Jak okazujesz Bogu wdzięczność za łaskę chrztu świętego.Uzupełnij:Ułóż modlitwę, w której podziękujesz Bogu za dar chrztu świętego - zeszyt ćwiczeń zad 5, str. 53.

ZAKOŃCZENIE I MODLITWA

Jesteśmy dziećmi Bożymi i powinniśmy troszczyć się o naszą wiarę.Rozwijamy ją i umacniamy między innymi przez słuchanie, rozważaniei wypełnianie słowa Bożego, przestrzeganie przykazń, a także przyjmowanie sakramentów.

Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.

Dziękując za łaskę chrztu świętego, który uwolnił nas od grzechu pierworodnego i uczynił dziećmi Bożymi;prosząc o umocnienie wiary,odmówmy wspólnie "Akt wiary".

BIBLIOGRAFIA I NETOGRAFIA

Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej pod red. ks. Stanisława Łabendowicza. Sandomierz 2020. Str. 62-63. http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=160http://www.biblijni.pl/https://www.symbole.pl/symbole-chrztu-swietego/https://learningapps.org/view1736920https://www.youtube.com/watch?v=1di5E9bBWDMhttps://www.youtube.com/watch?v=CWcLEiswNcEhttps://www.youtube.com/watch?v=Pd0YVQHdSqwhttps://www.youtube.com/watch?v=VDuVzNdhf-k