Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

Jestem w Kościele

Katecheza 13

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń do religii dla klasy VI szkoły podstawowej pod. red ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020.

Bibliografia

Modlitwa

Praca domowa

Ćwiczenia

Podsumowanie

Nauczanie Kościoła

Słowo Boże

Nasz Kościół

Wprowadzenie

Modlitwa

Index

Temat

Index

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Wprowadzenie

Powinniśmy również włączać się w życie naszej wspólnoty parafialnej poprzez udział w różnych grupach np. schola, KSM, koła różańcowe, Liturgiczna Służba Ołtarza, oaza itp.

Przede wszystkim powinniśmy dawać dobre świadectwo naszego chrześcijańskiego życia przez: codzienną modlitwę, udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, korzystanie z sakramentów świętych, spełnianie dobrych uczynków.

Każdy z nas we wspólnocie Kościoła odgrywa bardzo ważną rolę i ma określone zadania.

Każdy z nas, od chwili chrztu świętego należy do wspólnoty Kościoła - Kościoła katolickiego.

Wiecie już z poprzedniej katechezy, że słowo "katolicki" oznacza powszechny, czyli dla wszystkich, na całej ziemi.

Nasz Kościół

Słowo Boże

Pan Jezus jest niewidzialną Głową Kościoła, a my jego członkami. Kieruje nim, troszczy się o niego i wskazuje nasze zadania.

Wysłuchaj z uwagą, co na temat Kościoła mówi Pismo Święte.

Nauczanie Kościoła

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy o naszym zaangażowaniu w życie Kościoła:

Podsumowanie

Każdy z nas przyczynia się do głoszenia Ewangelii w środowisku, w którym żyje. Przez chrzest włączeni jesteśmy we wspólnotę ludu Bożego uczestniczącą w potrójnej funkcji Chrystusa. Powinniśmy pamiętać, iż aktywnie uczestnicząc w kulcie składanym Bogu przez Kościół, realizujemy kapłańską funkcję Chrystusa. Dając świadectwo swoim słowem i całym życiem, uczestniczymy w prorockiej funkcji Chrystusa. Natomiast przezwyciężanie w sobie samym grzechu, upominanie innych, pomoc niesiona drugiemu człowiekowi to realizacja funkcji królewskiej Chrystusa.

Możesz także pośpiewać :)

Sprawdź swoją wiedzę ;)

Ćwiczenia

4. Zadanie 4 - samodzielnie.

3. Uzupełnij zadanie 3, str. 29: Uczeń Chrystusa powinien zachowywać swoją wiarę, żyć nią na co dzień, rozszerzać ją wśród innych, bronić jej i odważnie świadczyć o niej.

2. Wpisz brakujące wyrazy w zadaniu 2, str 28: wielu członków, jedno ciało, jedno Ciało.

1. Rozwiąż krzyżówkę w zeszycie ćwiczeń: zadanie 1, str. 28.

Praca domowa

Dziekuję Wam bardzo za uwagę. Z Bogiem.

Uczyńmy znak krzyża i pomódlmy się słowami piosenki: "Czy wy wiecie"

Modlitwa na zakończenie

Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej pod. red ks. Stanisława Łabendowicza, Radom 2015, str. 32-33.http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-3.htmhttp://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-1-1.htmhttps://www.youtube.com/watch?v=WiVeflUIocYhttps://www.youtube.com/watch?v=3ewfva2jPIYhttps://www.biblijni.pl/1Kor,12,12-31http://learningapps.org/watch?v=pnex9392t01https://www.youtube.com/watch?v=LuyTVUaY1hchttps://www.youtube.com/watch?v=Y-imu1VbIOE&list=PLnryoOUmpgnxmv8XyhC5TgWzB_Bw_9GvX&index=11

Bibliografia i netografia