Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

Katecheza 13

Jestem w Kościele

Index

Temat

Index

Modlitwa

Wprowadzenie

Nasz Kościół

Słowo Boże

Nauczanie Kościoła

Podsumowanie

Ćwiczenia

Praca domowa

Modlitwa

Bibliografia

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika

i zeszytu ćwiczeń do religii dla klasy VI szkoły podstawowej pod. red ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020.

Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Uczyńmy znak krzyża świętego

i pomódlmy się "Wyznaniem wiary".

Wiecie już z poprzedniej katechezy, że słowo "katolicki" oznacza powszechny, czyli dla wszystkich, na całej ziemi.

Każdy z nas, od chwili chrztu świętego należy do wspólnoty Kościoła - Kościoła katolickiego.

Każdy z nas we wspólnocie Kościoła odgrywa bardzo ważną rolę
i ma określone zadania.

Przede wszystkim powinniśmy dawać dobre świadectwo naszego chrześcijańskiego życia przez: codzienną modlitwę, udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, korzystanie z sakramentów świętych, spełnianie dobrych uczynków.

Powinniśmy również włączać się w życie naszej wspólnoty parafialnej poprzez udział w różnych grupach np. schola, KSM, koła różańcowe, Liturgiczna Służba Ołtarza, oaza itp.

Wprowadzenie

Nasz Kościół

Wysłuchaj z uwagą, co na temat Kościoła mówi Pismo Święte.

Pan Jezus jest niewidzialną Głową Kościoła, a my jego członkami.
Kieruje nim, troszczy się o niego
i wskazuje nasze zadania.

Słowo Boże

https://www.biblijni.pl/1Kor,12,12-31


W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy
o naszym zaangażowaniu w życie Kościoła:

Nauczanie Kościoła

"Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie o niej świadczyć

i szerzyć ją" [KKK 1816]

"Świeccy jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym,

w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się

w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha" [KKK 901].

Każdy z nas przyczynia się do głoszenia Ewangelii w środowisku,

w którym żyje.
Przez chrzest włączeni jesteśmy we wspólnotę ludu Bożego uczestniczącą w potrójnej funkcji Chrystusa.

Powinniśmy pamiętać, iż aktywnie uczestnicząc w kulcie składanym Bogu przez Kościół, realizujemy kapłańską funkcję Chrystusa.

Dając świadectwo swoim słowem i całym życiem, uczestniczymy
w prorockiej funkcji Chrystusa.

Natomiast przezwyciężanie w sobie samym grzechu, upominanie innych, pomoc niesiona drugiemu człowiekowi to realizacja funkcji królewskiej Chrystusa.

Podsumowanie

Ćwiczenia

Sprawdź swoją wiedzę ;)

Możesz także pośpiewać :)

Praca domowa

1. Rozwiąż krzyżówkę
w zeszycie ćwiczeń:
zadanie 1,
str. 28.

2. Wpisz brakujące wyrazy w zadaniu 2, str 28:
wielu członków, jedno ciało, jedno Ciało.

3. Uzupełnij zadanie 3, str. 29:
Uczeń Chrystusa powinien zachowywać swoją wiarę, żyć nią na co dzień, rozszerzać ją wśród innych, bronić jej i odważnie świadczyć o niej.

4. Zadanie 4 - samodzielnie.

Modlitwa na zakończenie

Uczyńmy znak krzyża

i pomódlmy się słowami piosenki:
"Czy wy wiecie"

Dziekuję Wam bardzo za uwagę.
Z Bogiem.

Bibliografia i netografia

Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej pod. red ks. Stanisława Łabendowicza, Radom 2015, str. 32-33.

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-3.htm

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-1-1.htm

https://www.youtube.com/watch?v=WiVeflUIocY

https://www.youtube.com/watch?v=3ewfva2jPIY

https://www.biblijni.pl/1Kor,12,12-31

http://learningapps.org/watch?v=pnex9392t01

https://www.youtube.com/watch?v=LuyTVUaY1hc

https://www.youtube.com/watch?v=Y-imu1VbIOE&list=PLnryoOUmpgnxmv8XyhC5TgWzB_Bw_9GvX&index=11