Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

Katecheza 13

Jestem w Kościele

Index

Temat

Index

Modlitwa

Wprowadzenie

Nasz Kościół

Słowo Boże

Nauczanie Kościoła

Podsumowanie

Ćwiczenia

Praca domowa

Modlitwa

Bibliografia

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznikai zeszytu ćwiczeń do religii dla klasy VI szkoły podstawowej pod. red ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020.

Niech będzie pochwalonyJezus Chrystus

Uczyńmy znak krzyża świętegoi pomódlmy się "Wyznaniem wiary".

Wiecie już z poprzedniej katechezy, że słowo "katolicki" oznacza powszechny, czyli dla wszystkich, na całej ziemi.

Każdy z nas, od chwili chrztu świętego należy do wspólnoty Kościoła - Kościoła katolickiego.

Każdy z nas we wspólnocie Kościoła odgrywa bardzo ważną rolęi ma określone zadania.

Przede wszystkim powinniśmy dawać dobre świadectwo naszego chrześcijańskiego życia przez: codzienną modlitwę, udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, korzystanie z sakramentów świętych, spełnianie dobrych uczynków.

Powinniśmy również włączać się w życie naszej wspólnoty parafialnej poprzez udział w różnych grupach np. schola, KSM, koła różańcowe, Liturgiczna Służba Ołtarza, oaza itp.

Wprowadzenie

Nasz Kościół

Wysłuchaj z uwagą, co na temat Kościoła mówi Pismo Święte.

Pan Jezus jest niewidzialną Głową Kościoła, a my jego członkami.Kieruje nim, troszczy się o niegoi wskazuje nasze zadania.

Słowo Boże

https://www.biblijni.pl/1Kor,12,12-31BIBLIJNI.pl - 1Kor, 12, 12-311Kor, 12, 12-31 Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa: liczne członki, jedno ciało 12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z...BIBLIJNI.pl

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamyo naszym zaangażowaniu w życie Kościoła:

Nauczanie Kościoła

"Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie o niej świadczyći szerzyć ją" [KKK 1816]

"Świeccy jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym,w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły sięw nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha" [KKK 901].

Każdy z nas przyczynia się do głoszenia Ewangelii w środowisku,w którym żyje.Przez chrzest włączeni jesteśmy we wspólnotę ludu Bożego uczestniczącą w potrójnej funkcji Chrystusa.Powinniśmy pamiętać, iż aktywnie uczestnicząc w kulcie składanym Bogu przez Kościół, realizujemy kapłańską funkcję Chrystusa.Dając świadectwo swoim słowem i całym życiem, uczestniczymyw prorockiej funkcji Chrystusa.Natomiast przezwyciężanie w sobie samym grzechu, upominanie innych, pomoc niesiona drugiemu człowiekowi to realizacja funkcji królewskiej Chrystusa.

Podsumowanie

Ćwiczenia

Sprawdź swoją wiedzę ;)

Możesz także pośpiewać :)

Praca domowa

1. Rozwiąż krzyżówkęw zeszycie ćwiczeń:zadanie 1,str. 28.

2. Wpisz brakujące wyrazy w zadaniu 2, str 28:wielu członków, jedno ciało, jedno Ciało.

3. Uzupełnij zadanie 3, str. 29:Uczeń Chrystusa powinien zachowywać swoją wiarę, żyć nią na co dzień, rozszerzać ją wśród innych, bronić jej i odważnie świadczyć o niej.

4. Zadanie 4 - samodzielnie.

Modlitwa na zakończenie

Uczyńmy znak krzyżai pomódlmy się słowami piosenki:"Czy wy wiecie"

Dziekuję Wam bardzo za uwagę.Z Bogiem.

Bibliografia i netografia

Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej pod. red ks. Stanisława Łabendowicza, Radom 2015, str. 32-33.http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-3.htmhttp://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-1-1.htmhttps://www.youtube.com/watch?v=WiVeflUIocYhttps://www.youtube.com/watch?v=3ewfva2jPIYhttps://www.biblijni.pl/1Kor,12,12-31http://learningapps.org/watch?v=pnex9392t01https://www.youtube.com/watch?v=LuyTVUaY1hchttps://www.youtube.com/watch?v=Y-imu1VbIOE&list=PLnryoOUmpgnxmv8XyhC5TgWzB_Bw_9GvX&index=11