Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Zabavna matematikailiMatematikom po svijetu

Uvod

Izradila: Marija Mišurac

Koliko je živio Diofant?

Legenda kaže da je na grobu matematičara Diofanta bio postavljen natpis ovakvog sadržaja:Diofantovo djetinjstvo trajalo je šestinu njegova života, oženio se sedminu godina kasnije, brada mu je narasla kad je prošla još dvanaestina, a sin mu se rodio 5 godina kasnije. Sin je živio polovinu očevih godina, a otac je umro 4 godine poslije sina.Koliko je živio Diofant?Sljedeći zadatak se nalazi na mjestu države gdje je živio Diofant, a šifra za ulazak je rješenje zadatka napisano triput.

Zadatak 1.

Povratak na kartu

Kocka do kocke

Kocka duljine brida 4 cm sastavljena je od manjih kockica duljine brida 1 centimetar. Koliko se različitih kocki može pronaći u velikoj kocki?Odgovor je šifra, a mjesto ulaza država u kojoj je rođen izumitelj Rubikove kocke.

Zadatak 6.

Povratak na kartu

Pobjeda!

Bravo! Uspješno su savladane sve prepreke!

Zadatak velikog pisca

Skupina kosaca trebala je pokositi dvije livade od kojih je jedna dva puta veća od druge. Polovinu dana skupina je kosila veću livadu. Zatim se skupina podijelila na dvije polovice: prva polovica ostala je na većoj livadii dokosila je do večeri, druga polovica kosila jemanju livadu na kojoj je navečer ostao komad kojije drugog dana pokosio jedan kosac za samo jedan dan rada.Koliko je kosaca brojila skupina?Šifra za sljedeći zadatak su svi djelitelji rješenja napisani uzlaznim redom, a zadatak se nalazi u rodnom mjestu velikog pisca koji je autor priloženog zadatka.

Zadatak 5.

Povratak na kartu

Sudoku

Sudoku je logička igra. Cilj igre je ispuniti sva polja brojevima od 1 do 9, s time da se svaki broj smije pojaviti točno 9 puta. Problematika je u tome što se jedan broj smije pojaviti samo jednom u svakom retku, svakom stupcu i svakom odjeljku od 3x3 polja.Ispuni priloženi sudoku. Sljedeći zadatak je u zemlji iz koje Sudoku potječe, a šifra su brojevi iz zadnjeg reda.

Zadatak 4.

Povratak na kartu

Par korisnih savjeta

Da, zabavna matematika, postojili neka drugačija?Pred tobom je put zabavnom matematikom po svijetu. Rješavaj zadatke korak po korak i pažljivo čitaj uputstva. Kad rješiš jedan zadatak, dobit ćeš šifru za sljedeći. Sretno!Prvi zadatak ćeš naći u zemlji koja dodjeljuje nagradu za poseban doprinos na području matematike nastala po uzoru na Nobelovu nagradu.

START

Savršeni brojevi

Iako su svi brojevi jednako lijepi, postoje oni koji se smatraju savršenima. Pronađi na internetu što su to savršeni brojevi. Zbroj najmanja tri savršena broja je šifra za sljedeći zadatak koji se nalazi u državi gdje se održala prva Međunarodna matematička olimpijada (IMO, International Mathematical Olimpiad).

Zadatak 3.

Povratak na kartu

Nastavi nizove

a) 6, 8, 12, 20, 36, 68, ?b)13, 17, 25, 32, 37, 47, ?c) 1, 3, 7, 12, 18, 26, ?Zadnji niz (c) ima posebno ime. Sljedeći zadatak nalazi se na mjestu države njegovog tvorca, a šifra za ulazak su rješenja zadatka napisana redom.

Zadatak 2.

Povratak na kartu