Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ESTAMOS DE VOLTA!!

índice

LIBROLANDIA A BIBLIOTECA DO CEIP P GRAXAL (CAMBRE-A CORUÑA)

PROTOCOLO COVID

ACTIVIDADES PARA A IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS

CONTACTO

GALICIA EN RUTA ANDAINA GALEGA!

PDI

PROXECTOS NOS QUE PARTICIPA LIBROLANDIA

Vídeo

BIBLIOTECA ESCOLAR INCLUSIVA. UNHA BIBLIOTECA PARA TODAS E TODOS.

"TIMELINE" DAS ACTIVIDADES

Galería

PR0ToCOLO COVID

 • A biblioteca escolar permanecerá pechada na hora do recreo co fín de evitar que os grupos estables de convivencia creados nas aulas entren en contacto.
 • Establecerase un horario no que cada titoría poida facer uso da biblioteca escolar. As sesións na biblioteca non excederán dos 40 minutos para que se poida desinfectar e ventilar antes de que chegue outro grupo.
 • Para estar na biblioteca será obligatorio o uso da máscara e hixienizar as mans antes e despois de estar nas salas. Disporase de xel hidroalcohólico, papel de mans e algunhas máscaras hixiénicas por se foxen necesarias así como produtos para a desinfección dos materiais.
 • A biblioteca poderá ser usada ata o 50% do seu aforo polo que o grupo clase terá que estar dividido nas dúas aulas que forman a biblioteca escolar. Os postos de lectura e do recuncho creativo que se poidan empregar estarán sinalados de xeito que se manteña a distancia de seguridade de polo menos 1.5 metros de separación entre eles.
 • No horario que cada titoría dispón na biblioteca terán a posibilidade de realizar o préstamo de libros para o alumnado así como doutros materiais que se queiran levar para a aula para facer tarefas de investigación, de fomento da lectura... Si se desexa poderanse deixar estes libros ou materiais no mostrador, debidamente identificados, para que o equipo de biblioteca faga os préstamos e llos leve ás aulas.

PROTOCOLO COVID

 • Os libros e materiais devoltos permanecerán en caixas identificadas coa data e hora de devolución e permanecerán illadas en corentena como mínimo 4 horas antes de vover aos andeis.
 • As portas e as fiestras permanecerán abertas o máximo tempo posible co fin de favorecer a ventilación, especialmente, cada vez que un grupo clase saia da biblioteca. O mestre que acompañe a cada grupo clase á biblioteca será o encargado de que todas as instalacións e materiais empregados sexan desinfectados e farao constar nun cronograma que estará dispoñible na entrada á mesma.
 • Reforzaranse as bibliotecas de aula con mair número de libros en préstamo para a hora de ler. Os libros que colla para ler o alumnado neste tempo non poderán ser collidos por outros nenos ou nenas ata o día seguinte.
 • Potenciarase o emprego do blog e as redes sociais de LIBROLANDIA a través de actividades virtuais, coleccións dixitais de libros, videocontos...

GALICIA EN RUTA

ANDAINA GALEGA!

PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO

Confluiron varias razóns para escoller este tema, por un lado está este ano tan atípico no que se nos pide que quedemos na casa, que nos desplacemos sen saír do noso país e que apreciemos máis o noso. Por outro lado este curso académico vai ser ano Xacobeo e as Bibliotecas Escolares de Galicia propoñen como tema "Xeografías lectoras na biblioteca escolar". Polo que pensamos que era un bo momento para investigar sobre as maravillas da nosa Terra, comezar unha andaina sobre a súa cultura, a súa xeografía, a súa historia, o Camiño de Santiago, as úa fauna, a súa flora... Apreciar e valorar o noso!

MIRA O VÍDEO
DO PROXECTO

proxectos nos que participa librolandia

biblioteca creativa

Levamos no Plan de mellora das Bibliotecas Escolares desde o curso 2012/13.

radio na biblio

Radiolandia comezou a funcionar o curso pasado durante o confinamento

bibliotecas escolares
solidaria

Traballamos pola compensación das desigualdades coa axuda e a participación de toda a comunidade educativa.

Robótica, tabletas, programación, creación, mesa de luz, construccións e proximamente impresora 3D forman parte das actividades de LIBROLANDIA.

plambe

traballo por proxectos

Cada ano coa axuda de toda a comunidade educativa investigamos sobre un tema, empregando a metodoloxía do traballo por proxectos. No curso 2018/2019 fomos premiados polo proxecto "Construímos"

ACTIVIDADES PARA A IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS

O obxectivo principal de LIBROLANDIA e actualizar e achegar a nosa biblioteca a toda a comunidade educativa sen esquecer a busca da consecución dos obxectivos da Axenda 2030.
As familias son un pilar fundamental, e máis nos tempos do COVID, para lograr estes obxectivos.
Algunhas das actividades para as familias son:

 • As mochilas viaxeiras
 • As guías de lectura
 • Apartado no blog para facer peticións de compra
 • "O Baúl dos contos" no que poderán enviar vídeos contando un conto ao correo electrónico da biblioteca para ser publicado no blog e formar parte do banco de recursos
 • Aportación de materiais realizados na casa, investigacións, documentos...relacionados co PDI "GALICIA EN RUTA, ANDAINA GALEGA".
 • Elaboración dunha guía de Galicia con fotos e información dos seus lugares máis especiais.
 • Participación en Radiolandia

MANTEMOS O CONTACTO A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO DA BIBLIO bibliolibrolandia@gmail.com o blog e as redes sociais

PREME NA FOTO

biblioteca escolar inclusiva. unha biblioteca para todas e todos.

 • Emprego dunha sinalización que facilite a comprensión por parte de todo o alumnado.
 • Espazos accesibles e que permitan a circulación.
 • Recunchos de lectura informal, para o traballo individual e en grupo... espazos creativos, multisensoriais, manipulativos... adaptados á normativa COVID.
 • Mobiliario encartable, con rodas, adaptable en altura e materiais diversos (ordenadores e tabletas táctiles, mesa de luz, equipo de son,xogos, miniaturas manipulativas...).
 • Textos adaptados( "lectura fácil, con pictogramas, audiolibros, lingua de signos, con texturas, con sons, libros de imaxes...
 • Ofrecer oportunidades para achegar a cultura a todos( formación de usuarios, préstamo de libros, obradoiros, lecturas compartidas, apadriñamentos lectores, uso da radio, visita de autores...)

VíDEO

Neste vídeo amosamos os espazos e os materiais de LIBROLANDIA tendo en conta a nova normativa do protocolo COVID.

CREANDO ESPAZOS CREATIVOS, INCLUSIVOS E SEGUROS

TIMELINE

setembrO

 • Elaboración da documentación
 • Posta a punta da biblioteca
 • Constitución do equipo
 • Colaboradores da biblioteca
 • Funcionamento caixas de aula para hora de ler
 • Normativa...

outubro

 • Formación de usuarios
 • Elección tema PDI
 • Apertura da biblioteca no día das bibliotecas
 • Comezo mochilas viaxeira
 • Celebración día das escritoras
 • Semana AMI
 • Celebración Samaín/Magosto
 • Creación de obradoiros sobre o PDI...


novembro

decembro

 • Día internacional das persoas con discapacidade
 • Elaboración da guía "Lecturas de Nadal"
 • Publicación no blog de recursos sobre o PDI (symbaloo, mapa interactivo...)
 • Apadriñamento lector


 • Mes da ciencia en Galego
 • Día contra a violencia de xénero
 • Comezar a elaborar, xunto coas familias, unha guía turística de lugares especiais de Galicia.
 • Creación banco de recursos virtuais no blog (video contos, libros en pdf...
 • Día das librerías


Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

xaneiro

 • Día da paz e da ilustración
 • Investigacións por aulas das distintas áreas do PDI para facerse "Expertos" e poder explicar ao resto do alumnado do centro.
 • Mostra de traballos elaborados

febreiro

marzo

 • Día da lectura en voz alta
 • Día internacional da nena e a muller na ciencia
 • Día mundial da radio
 • Dia de Rosalía de Castro

 • Día internacional da muller
 • Semana da prensa
 • Día da poesía
 • Día do teatro

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

abril

 • Día das artes galegas
 • Día mundial de concienciación do autismo
 • Mes do libro
 • Divulgación das actividades do PDI a través do blog e as redes sociais

maio

 • Día das letras galegas
 • Apadriñamento lector

xuño

 • Exposición virtual do PDI
 • Guía de "Lecturas do verán"
 • Enquisas de avaliación
 • Memoria final

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

galería

LIBROLANDIA

GRAzAS!

bibliolibrolandia@gmail.com