Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

GenialPresentation

Write a subtitle here

Świętość? Wchodzę w to!

2

3

1

4

Święty Jan Paweł II powiedział:"Do świętości jesteśmy powołani wszyscy, wszyscy bez wyjątku..."Posłuchaj...

Warto zatem spojrzeć na Świętych i Błogosławionych, którzy mogą stać się dla nas przykładem do naśladowania na drodze do świętości. Zobaczcie sami...

GenialPresentation

Write a subtitle here

Św. Urszula Ledóchowska

1

2

3

4

Julia Ledóchowska urodziła się 17.04.1865 roku w Austriijako drugie z siedmiorga dzieci Antoniego i Józefiny Ledóchowskich. W 1874roku rodzina przenosi się do Sankt Pölten. W 1883 rokuurzeczywistniają się plany ojca, by wrócić z rodziną na ziemie polskie. Ledóchowscy nabywają dworek w Lipnicy Murowanej, niedaleko Krakowa. W 1886 rokuJulia wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie. Po nowicjacie Julia składa śluby zakonne i otrzymuje imię s. Maria Urszula od Jezusa. Pracuje jako nauczycielka i wychowawczyni w szkole prowadzonej przez siostry urszulanki. W 1904 roku zostaje wybrana przełożoną klasztoru krakowskiego.

W 1907 roku z błogosławieństwem papieża Piusa X wyjeżdża do Petersburga, aby objąć kierownictwo internatu dla dziewcząt przy polskim gimnazjum parafii św. Katarzyny. Siostry noszą strój świecki, ponieważ w imperium rosyjskim życie zakonne jest zakazane. Matka Urszula szybko znajduje drogę do serc i umysłów dziewcząt. Uczy się języka rosyjskiego i zdaje egzamin państwowy, aby móc prowadzić lekcje języka francuskiego.Wspólnota sióstr powiększa się. W 1908 roku mała filia klasztoru krakowskiego staje się autonomicznym domem urszulanek z własnym nowicjatem, a matka Urszula jego przełożoną.W 1910 roku nad Zatoką Fińską powstaje dom dla wspólnoty, zwany Merentähti (po fińsku: Gwiazda Morza), oraz – realizujące idee pedagogiczne m. Urszuli – gimnazjum z internatem dla dziewcząt. Matka Urszula, przynaglona miłością Chrystusa, nawiązuje szybko kontakt z miejscową ludnością protestancką, a katolicka kaplica domu staje się miejscem modlitwy również dla Finów – w ich własnym języku.

Wybuch wojny w 1914 roku powoduje wydalenie matki Urszuli z Rosji. Wyjeżdża do Szwecji, a następnie do Danii. Wspólnie z siostrami zorganizuje szkołę języków dla skandynawskich dziewcząt, potem m.in. ochronkę dla sierot po polskich emigrantach. Jednocześnie uczestniczy aktywnie w życiu katolickiej diaspory w Skandynawii. Podejmuje współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, założonym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza.W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. Matka myśli o powrocie ze swoją wspólnotą do kraju. W 1920 roku zostaje kupiony majątek w Pniewach. Tu osiedla się petersburska wspólnota urszulanek po kilkuletniej wędrówce. Powstaje pierwszy dom szarych urszulanek, dom macierzysty.Zgromadzenie szybko się rozwija.Urszula formuje siostry do umiłowania Boga ponad wszystko, pragnąc, aby żyły w prostocie, były pokorne, a równocześnie pełne poświęcenia i twórcze w służbie innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Uśmiech, pogodę ducha i dobroć uważała za szczególnie wiarygodne świadectwo więzi z Chrystusem. Spala się miłością do Jezusa Chrystusa i ta miłość pozwala jej kochać każdego człowieka, bez względu na wyznanie, przekonania, pozycję.

Matka Urszula umiera 29.05.1939w Rzymie w opinii świętości.20.06.1983 roku w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikuje matkę Urszulę. W 1989 roku zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli zostaje przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego.18.05.2003 rokuw Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizuje matkę Urszulę Ledóchowską.Liturgiczne wspomnienie św. Urszuli przypada 29 maja.

GenialPresentation

Write a subtitle here

Św. Dominik Savio

1

2

3

Dominik Savio urodził się w Piemoncie w 1842 roku. Już jako pięcioletni chłopiec służył do Mszy, co wymagało od niego dużego samozaparcia, bo Eucharystię sprawowano wówczas tylko rano. Po Mszy uczył się w szkole prowadzonej przez proboszcza. Gdy zakończył w niej edukację, przeniósł się do kolejnej szkoły, do której musiał codziennie chodzić 8 km pieszo. Mawiał, że w drodze towarzyszą mu Jezus, Maryja i Anioł Stróż.08.04.1849roku, w Wielkanoc, przyjął pierwszą Komunię świętą. O dojrzałości duchowej Dominika świadczą postanowienia, jakie napisał z okazji tej uroczystości w swojej książeczce do nabożeństwa:1) będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój spowiednik,2) będę święcił dzień święty,3) moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja,4) raczej umrę aniżeli zgrzeszę.

Mając 12 lat, Dominik spotkał św. Jana Bosko, który przyjął go do swego oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź.Pewnego dnia Jan Bosko miał do chłopców kazanie, w którym rozwinął trzy myśli:1) jest wolą Bożą, byśmy się stali świętymi,2) łatwo to można osiągnąć,3) w niebie czeka wielka nagroda dla tego, kto zostanie świętym.Dominik zwrócił się wtedy do księdza Bosko z tymi słowami: "Czuję potrzebę i pragnienie, aby zostać świętym. Nie myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę zostać świętym. Niech mi ksiądz w tym dopomoże". Na to wielki pedagog dał chłopcu taką odpowiedź: "Bądź zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj kolegom".Dominik swoją postawą dawał przykład innym chłopcom. Podejmował wiele inicjatyw, żeby pomagać tym, którzy gorzej uczyli się i robili mniejsze postępy na drodze duchowej.W bardzo młodym wieku otrzymał dar kontemplacji, ekstazy i inne nadprzyrodzone dary.

Późną jesienią 1856 rokuDominik zaczął odczuwać wysoką gorączkę, gnębił go silny, uporczywy kaszel. Jan Bosko wezwał lekarza. Ten orzekł chorobę płuc, bardzo już zaawansowaną i polecił, by chłopca natychmiast odesłać do rodzinnych stron. Kiedy Dominik żegnał św. Jana Bosko i kolegów, ze łzami w oczach powiedział: "Ja już tu nie wrócę".Dominik zmarł 09.03.1857 roku, w wieku zaledwie 15 lat, zaopatrzony sakramentami świętymi. W chwili śmierci miał powiedzieć do swojego ojca, który modlił się z nim, że widzi "piękne rzeczy". Jego relikwie są w Turynie, w bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w pobliżu relikwii św. Jana Bosko. Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków codzienności, przebywając między rówieśnikami, Dominik Savio osiągnął świętość. Jej rozumienie zawarł w liście do przyjaciela:"Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki". Beatyfikowany w 1950, a kanonizowany w 1954 roku. Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół. Jest patronem ministrantów i młodzieży.Ikonografiaukazuje Świętego z lilią lub z krzyżem w dłoni. Czasami stoi przed statuą Matki Bożej. Bywa przedstawiany z aniołem.

GenialPresentation

Write a subtitle here

Bł. Carlo Acutis

1

2

3

Carlo Acutis urodził się 03.05.1991 roku w Londynie. Babcia Carla, Maria Henrietta Perłowska, jest Polką. Gdy rodzina powróciła do Mediolanu, miał 5 miesięcy. W wieku 12 lat, kiedy już chodził do gimnazjum jezuickiego, rozpoczął praktykę codziennego uczestnictwa w Eucharystii oraz cotygodniowej spowiedzi. Był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i o Świętych katolickich. Eucharystię nazywał „autostradą do nieba."Jego życiowym mottem były słowa: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie.”

Dwa miesiące przed swoją śmiercią dowiedział się, że choruje na białaczkę.Choroba, która u niego miała ostry przebieg, rozwinęła się bardzo szybko.Zmarł 12.10.2006 roku, ofiarowując swoje życie za papieżai Kościół. Został pochowany w Asyżu. 06.04.2019 roku jego ciało przeniesiono do Kościoła Matki Bożej Większejw Asyżu.

Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 2013 roku. W 2018 roku papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót,a w 2020 roku zatwierdził cud za jego wstawiennictwem, otwierając drogę do beatyfikacji, która nastąpiła w bazylice św. Franciszka w Asyżu 10.10.2020 roku.Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 12 października.

GenialPresentation

Write a subtitle here

"Chciejmy świętości, ale tej świętości, do której droga prowadzi przez ofiarę, przez walkę i trud." św. Urszula

"Czuję potrzebę i pragnienie, aby zostać świętym. Nie myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę zostać świętym!" św. Dominik

"Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie." bł. Carlo

Pytania konkursowe:1. Kiedy urodziła się św. Urszula?2. Gdzie w Polsce powstał pierwszy dom macierzysty Urszulanek Szarych?3. Kiedy św. Urszula została ogłoszona Świętą Kościoła Katolickiego?4. Jakiego Świętego spotkał w swoim życiu św. Dominik?5. Kiedy zmarł św. Dominik?6. Jak w ikonografii przedstawia się postać św. Dominika?7. Kiedy urodził się bł. Carlo Acutis?8. Kiedy beatyfikowano Carlo Acutisa?9. Co umiłował i nazywał "autostradą do nieba" bł. Carlo Acutis?10. Kiedy obchodzimy liturgiczne wspomnienie bł. Carlo?Podpisane (imię i nazwisko, klasa) odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać do 9 listopada do ks. Marcina (marcin-gawarzewski13@wp.pl) lub do p. Asi (joanna.nowicka@jedynka.czarnkow.pl).Wśród wszystkich, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi, rozlosujemy nagrody.