Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Pismo Święte dziełem literackim i księgą wiary.

Zapisz temat dzisiejszej katechezy:Pismo Święte dziełem literackim i księgą wiary.

Rozwiąż quiz powtórzeniowy

Kliknij w ikonkę i rozwiąż quiz, podpisz się imieniem i numerem w dzienniku.

Dymitr Mereżkowski, rosyjski pisarz mówił o Biblii...

"Mam ją u siebie już trzydzieści lat. Czytam ją codziennie i czytać będę, póki oczy widzą (...) I wydaje mi się, ze wciąż czytam coś nowego, nieznanego, i że nigdy nie przeczytam, nie poznam do głębi (...) grzbiet odpada, kartki rozsypują się (...) trzeba by ją na nowo opraawić, ale szkoda, bo prawdę móiąc strach choćby na kilka dni rozstać się z tą książką".

Co Ty sądzisz o Biblii?Czy masz swoją, gdzieś blisko Ciebie?Jak często ją czytasz?

Interpretacja Pisma Świętego

Interpretacio oznacza wyjaśnianie, komentowanie, wytłumaczenie jakiegoś dzieła.

Czas - trzeba pamiętać w jakim czasie historycznym powstało dzieło

Kultura - w jakiej kulturze jest umiejscowione

myślenie, mówienie, opowiadanie - jak człowiek rozumował w tamtym czasie

Wszystkie te zasady należy uwzględnić przy czytaniu Pisma Świętego, by stało się dla nas bardziej zrozumiałe i prowadziło nas do celu - SPOTKANIA Z BOGIEM ŻYWYM

Cel - w jakim celu zostało stworzone dzieło

rodzaje literackie - jakie zostały użyte w dziele

WAŻNE!

Obejrzyj film, następnie wykonaj ćwiczenie.

Przeczytaj informacje z podręcznika str 48 i 49.Wypisz w zeszycie formy literackie, które są używane w Biblii. Przeczytaj uważnie ich wyjaśnienia.

Pismo Święte wymaga od nas zrozumienia (stąd potrzebna jest umiejętność interpretacji)ale jeszcze bardziej zaangażowania osobistego, wiary, że to Bóg do nas mówi.

Przyjęcie rozumem, zaangażowanie sercem

Przeczytaj tekst Ewangelii Łk 10, 30-37i odpowiedz na pytania:1. Do kogo są te słowa?2. O czym mówią?3. Czego Jezus oczekuje od ludzi?4. Do czego Ciebie Jezus wzywa tym słowem?

Interpretuję Słowo Boże

"Nie z woli ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie". 2P 1, 21

Bóg dał swoje Słowo, byśmy je przyjęli jako JEGO słowo kierowane do NAS.

Ile czasu dla Boga?

Przeczytaj tekst Ewangelii Łk 10, 30-37i odpowiedz na pytania:1. Do kogo są te słowa?2. O czym mówią?3. Czego Jezus oczekuje od ludzi?4. Do czego Ciebie Jezus wzywa tym słowem?

CZYTAJ I SŁUCHAJ

Codzienne rozważanie Słowa:https://dominikanie.pl/video/ewangeliarz/

ZOOM - o. Remigiusz Recław SJ od poniedziałku do piątku daje komentarz do Słowa z dnia.

Panie, Boże mój! Ty jesteś światłem dla niewidomych i siłą mocnych. Odkryj przede mną tajemnice Twego Słowa. Duchu Święty daj mi głębsze zrozumienie Pisma, gdyż Ty przenikasz głębokości Boga i mojego serca.

Na koniec pomódl się o dobre zrozumienie Bożego Słowa, niech Ono prowadzi Cię do głębszej wiary i relacji z Bogiem.