Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Otevřené technické trendy

Observatory e-Jobs

"Open Tech" trendy

Čtení >

Potenciální uživatelé

Čtení >

Vývoj technologií

Čtení >

Výstupy

Čtení >

Výzkumné projekty

Čtení >

Průmysl 4.0

Čtení >

Trendy digitální transformace

Čtení >

Nové digitální profese

Čtení >

Trendy na trhu práce

Čtení >

Současné a budoucí digitální úlohy

Čtení >

Otevřené technické trendy

Index

Otevřené technické trendy:

Budou primárně navrženy tak, aby poskytovaly informace o využití technologie ke zlepšení výuky a přispěyl tak k digitální transformaci pro osoby s rozhodovací pravomocí a odborníky na národní, regionální nebo místní úrovni v celé Evropě.:

Školitelé v oblasti vzdělávání (školy, univerzity a podniky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy).

Adrian Tavalas

Mladí lidé s menšími pracovními příležitostmi

Eduardo Galán

Potenciální uživatelé:

Jména jsou fiktivní. Jakákoli podobnost je zcela náhodná

Studenti středních škol, škol odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolští studenti

Joao Alvés

Mladí lidé vstupují na trh práce

Michaela Buben

Vývoj technologií

"Open Tech "trendy jsou koncipovány jako on-line observatoř, jejímž cílem je upozornit na informace v oblasti inovací ve vzdělávání a digitálních profesí souvisejících s digitálním odvětvím, zejména v:

Výzkumné projekty:

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Nové digitální profese.

Trendy na trhu práce

Trendy digitální transformace

Současné a budoucí digitální úlohy

01

02

03

04

05

Trendy digitální transformace

Nové digitální profese.

Trendy na trhu práce

Současné a budoucí digitální úlohy

01

02

03

04

05

Průmysl 4.0

Zlepšit výuku a učení a přispět k digitální transformaci pro osoby s rozhodovací pravomocí a profesionály.

Nové digitální profese

Mezi dalšími relevantními a vznikajícími digitálními tématy.

Trendy digitální transformace

Trendy na trhu práce pro přijímání zaměstnanců

V rámci digitálního sektoru

Výzkumné projekty:

Současné a budoucí digitální profese

Posílení postavení dospělých a studentů v oblasti podnikání.

Průmysl 4.0:

Čtvrtá průmyslová revoluce (neboli Průmysl 4.0) je pokračující automatizace tradičních výrobních a průmyslových postupů s využitím moderních inteligentních technologií. Rozsáhlá komunikace mezi stroji (M2M) a internet věcí (IoT) jsou integrovány pro zvýšenou automatizaci, lepší komunikaci a vlastní monitorování a výrobu chytrých strojů, které dokážou analyzovat a diagnostikovat problémy bez nutnosti lidského zásahu.

Zdroj: Wikipedia

Průmysl 4.0:

Důvody, proč je Průmysl 4.0 důležitý, jsou jeho přínosy pro různé procesy. Především výrobním firmám pomáhá řešit aktuální problémy a umožňuje jim být flexibilnější a snadněji reagovat na změny trhu. Může zvýšit rychlost vývoje inovací a je zaměřen na spotřebitele, což vede k rychlejším konstrukčním i zákaznickým procesům.

Zdroj: MachineMetrics

International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)

Tato zpráva shrnuje vývoj a požadavky vzdělávacího systému v kontextu čtvrté průmyslové revoluce. Digitalizace, umělá inteligence a přenosné digitální přístroje vedly k novým scénářům vzdělávání a proměnily tradiční vzdělávání v nový model, kterým se musí učitelé přizpůsobit a inovovat své didaktické postupy, aby se vyrovnali očekáváním nových generací. Čtvrtá průmyslová revoluce (IR 4.0) tak přináší výrazné změny do všech oblastí vzdělávání. IR 4.0 je reprezentována zejména umělou inteligencí, digitalizací a robotizací, takže interakce mezi člověkem a strojem je ještě více důležitá. Cílená příprava studentů v oblasti IR 4.0 pomůže nahradit osoby pracující v konkrétních oborech efektivními roboty a zajistí jejich vzájemnou funkční spolupráci. Účinné vzdělávání vyžaduje správné využití relevantních informací a získání potřebných dovedností, které nikdy nemohou být nahrazeny roboty.

Digitální revoluce ve vzdělávání 4.0

Více informací

Průmysl 4.0:

Staletí praxe memorování

Vzdělání 1.0:

Vzdělávání přes internet

Vzdělání 2.0:

Pouhá spotřeba znalostí v práci

Vzdělání 3.0:

Efektivní vzdělávání umožňuje vytvářet změny

Vzdělání 4.0:

Díky rychlému rozvoji Průmyslu 4.0 by se vzdělávání 4.0 mělo přesunout ze současného vzdělávání 2.0 na 3.0 / 4.0.

Více informací

Růst moderního výzkumu ukazuje, že vzdělávání by mělo držet krok se studentským životem a poskytovat bezpečnou a udržitelnou budoucnost. Vzdělávání 4.0 používá jedinečnou technologii a nástroje. Vzdělávání 4.0 slouží k vytvoření co nejreálnějšího pracovního prostředí, takže vzdělávací zkušenost je velmi podobná pracovní zkušenosti. Proto je Vzdělávání 4.0 realističtější a praktičtější metodou učení, která může přinést vynikající výsledky studentů.

Více informací

Budoucnost učebny: Rozvíjející se trendy v K-12 Vzdělávání – Španělská verze

Společnost Google vytvořila globální zprávu založenou na budoucnosti učebny, neboť se vyvíjí rychleji než kdy dříve. Cílem je pomoci učitelům po celém světě, aby uměli používat nástroje pro přípravu studentů v budoucího výzvách. Ve zprávě se uvádí seznam vznikajících trendů v oblasti vzdělávání, jako jsou: digitální odpovědnost, osobní i pracovní dovednosti, digitální myšlení, interaktivní učebny založené spíše na podporu měkkých než tvrdých dovedností. Výhodou této webové stránky je, že můžete najít trendy podle zemí a sledovat různá videa, která mohou pomoci učitelům transformovat uvedené metody do výuky.

Průmysl 4.0:

Google pro vzdělávání

Více informací

Španělsko optimalizuje zdroje pomocí technologií

80%

Španělští učitelé tvrdí, že využívání technologií ve třídě, má velký dopad na motivaci studentů.

Španělští studenti ve věku od 12 do 19 let běžně používají k řešení domácích úkolů své mobilní telefony..

Zdroj: Informace o výsledcích Španělsko (2018)

Zdroj: Cambridge Assessment International Education (2018)

Více informací

Digitální odpovědnost

Inovativní pedagogika

Učení vedené studenty

Tři nejvýznamnější trendy ve španělských učebnách K-12:

01

02

03

Více informací

Budoucnost OECD v oblasti vzdělávání a rozvoje dovedností do roku 2030

Tato zpráva si klade za cíl zdůraznit, že vzdělávání není jen přenos znalostí, ale hlavně motivace studentů neustále rozvíjet své dovednosti, hodnoty a kritické myšlení, aby byli úspěšní ve světě, který je stále složitější a musí být "místem pro život" pro všechny z nás. Výbor pro vzdělávací politiku OECD v roce 2015 rozpoznal význam změn ve vzdělávání založených přímo na pochopení studentů. V roce 2016 byl zahájen projekt "Budoucnost vzdělávání a dovedností 2030", který má evropským zemím pomoci připravit jejich vzdělávací systémy na budoucnost. V současné době je projekt ve druhé fázi, která se zaměřuje na to, jak navrhnout vzdělávací prostředí individuálně a na míru pro studenty s různou úrovní dovedností, postojů a hodnotami, protože současné statické učební osnovy určené pro většinu studentů do tohoto schématu nezapadají. Učební osnovy budou muset být dynamické a přizpůsobené indiviuálním potřebám každého studenta.

Průmysl 4.0:

Více informací

Budoucnost je ze své podstaty nepředvídatelná; ale tím, že jsme naladěni na některé trendy, které se nyní šíří po celém světě (OECD, 2019), můžeme se naučit - a pomáhat našim dětem učit se - přizpůsobit se, prospívat a dokonce formovat vše, co přinese budoucnost. Studenti potřebují podporu nejen při rozvíjení znalostí a dovedností, ale také postojů a hodnot, které je mohou vést k etickým a odpovědným krokům. Současně potřebují příležitosti k rozvoji své tvůrčí vynalézavosti, aby "posunuli lidstvo ke světlé budoucnosti."

Více informací

Projekt OECD "Budoucnost vzdělávání a dovedností 2030" zaznamenal důležité inovativní metody vzdělávacích systémů, které jsou teprve na prahu objevování, ale mohou se stát "běžnou realitou" budoucího vzdělávání.

Více informací

Trendy digitální transformace:

Digitální transformace je „použití nové, rychlé a často se měnící digitální technologie k řešení problémů. Jde o transformaci nedigitálních nebo manuálních procesů na digitální.“ Inovativním trendem je následování„obecného směru, kterým se něco vyvíjí nebo mění.“

Digitální transformační trendy jako takové nás budou informovat o aktuálních krocích používaných v procesu změny digitálních technologií a motivovat k řešení souvisejících problémů.

Zdroj: Adage

Zdroj: Lexico

Digitální transformace využívá „digitální technologie k vytváření nových, nebo modifikaci stávajících, obchodních procesů, kultur a zákaznických zkušeností, aby splňovaly měnící se obchodní a tržní požadavky. Toto přetváření podnikání v digitálním věku je nazáváno jako digitální transformace.„

Zdroje : Salesforce

Vzhledem k tomu, že vysoké školy a univerzity připravují a implementují technologické inovace, je jejich prioritou zlepšení zkušeností studentů - a poskytování vysoce kvalitních vzdělávacích nástrojů pro rostoucí počet různých typů studentů. Nedávný průzkum mezi 62 osobami z oblasti vysokoškolského vzdělávání provedený Centrem pro digitální vzdělávání (CDE) označil za nezbytné následující technologie pro digitální transformaci : digitální obsah (58%), informační systémy pro studenty (SIS) / systémy řízení učení (LMS) (44%) a automatizační technologie (39%).

Technologické trendy ve vysokoškolském vzdělávání

Více informací

Trendy digitální transformace:

„Vedoucí představitelé vysokoškolského vzdělávání chtějí poskytnout studentům účinné technologické nástroje, které jim usnadní proces učení, a to jak na akademické půdě, tak i mimo ni.“

Centrum pro digitální vzdělávání

Výzkumná zpráva

Technologické trendy ve vysokoškolském vzdělávání

Odborníci se velmi liší ve výkladu toho, kdy nás Covid-19 opustí. Dokonce i světoví experti jsou před mikroskopickým virem bezmocní. Co bude dál po Covid-19 je velkou záhadou. Jedna věc je jistá – život se nikdy nevrátí do doby před koronou. Vezmeme-li v úvahu trendy, které se objevily v oblasti vzdělávání během těchto pandemických dnů, měli bychom považovat vzdělání za hnací motor změn, který hraje zásadní roli při zajišťování kvality života. Jeho styl musí projít výraznou proměnou.

COVID-19: Co dál se vzdělávacím sektorem?

Více informací

Trendy digitální transformace:

„Covid-19 stanovil začátek revoluce ve výuce a vzdělávání“

The Week

Online článek

COVID-19: Co dál v oblasti vzdělávání?

Formu online kurzů

Tradiční učitel se nemůže jen tak změnit na efektivního on-line učitele. Tento proces vyžaduje masivní školení milionů učitelů. Musíme mít na paměti, že se nejedná o distanční vzdělávání nebo soubor korespondenčních kurzů, ale efektivní online výuku, která musí nahradit běžnou prezenční výuku.

Na druhou stranu

Bez pečlivého vedení instruktora nelze rozvíjet žádné praktické dovednosti. Online výuka dětí se specifickými potřebami nemůže být tak efektivní, protože učitel nemůže průběžně sledovat individuální posun daného žáka.

Přínosy on-line výuky

Videopřednášky lze sledovat opakovaně ze záznamu, kdykoli se studenti potřebují k nečemu vrátit. Mohou využívat kurzy vzdělávání nejlepších pedagogů po celém světě

Další dopady

Blended learning (kombinované učení) nabývá v této době popularity, protože kombinuje tradiční výuku ve třídě a on-line cvičení. Studenti mohou dokonce v online režimu získat dva nebo i více titulů současně ze stejné nebo různých univerzit.

Musíme zvážit:

COVID-19: Co bude dál se vzdělávacím sektorem?

Více informací

Nové digitální profese

Zatímco digitální ekonomika vzkvétá, poptávka po mnoha tradičních, dobře placených odbornících, jako jsou právníci, účetní, akademici a střední management, klesá kvůli tomu, čemu se říká robotická revoluce.

To neznamená, že tato pracovní místa úplně zmizí, ale konkurence v tradičních profesích rychle roste, což znamená, že mnoho lidí pracující v těchto profesích pracuje více za méně peněz.

Zdroj: DIY Genius

Nové digitální profese

Naštěstí existují nová odvětví, kde nejsou hierarchie ještě dobře strukturované, protože dovednosti potřebné k tomuto výkonu práce existují teprve pár let. Právě tato nová průmyslová odvětví budou hnacím motorem příštího hospodářského boomu. Pokud chcete dosáhnout mnohem vyššího příjmu, měli byste se začít vzdělávat v oblasti digitálních dovedností, které se velmi rychle rozvíjejí a jsou navíc dobře placené.

Zdroj: DIY Genius

V letošní zprávě LinkedIn 2020 Emerging Jobs (Nové pracovní příležitosti) se role umělé inteligence a datových věd nadále rozšiřují téměř ve všech průmyslových odvětvích. V této zprávě se poprvé objevila také robotika a to v rozvíjejícím se odvětví umělé inteligence v hodnotě 1,2 bilionu dolarů. Zpráva popisuje pracovní místa, která zažívají obrovský růst, a zkoumá, co tyto trendy znamenají pro trh práce. Prostřednictvím dat z LinkedIn tato zpráva identifikuje 15 nejlepších pracovních míst, která se za posledních pět let objevila, stejně jako potřebné dovednosti, pohledy na průmyslová odvětví a celkovou proměnu trhu práce..

2020 Zpráva o nových pracovních příležitostech

Více informací

Nové digitální profese

 • Věda v oblasti digitálních dat zažívá obrovský boom a nahrazuje původní procesy.
 • Nárůst pojistného krytí týkající se duševního zdraví zvyšuje poptávku po odbornících v oblasti chování.
 • Nikdy není pozdě stát se inženýrem.
 • Online vzdělávání je v současné době nevyhnutelným trendem.

Data a umělá inteligence zaujímají významnou roli ve zprávě "Nově vznikající pracovní místa", důležitými sektory jsou také obchod a zdravotnictví. Níže uvádíme hlavní trendy na trhu práce z letošního seznamu:

 • Budoucnost technologického průmyslu závisí ve velké míře na dovednostech lidí.
 • Chytrá auta/smart cars přicházejí.
 • Roste nabídka pracovních míst i v menších městech.
 • Technika dominuje ve všech oblastech i metropolích.
 • Home office (práce na dálku) se tala běžnou součástí našich životů..

Více informací

Top 15 rozvíjejících se míst (v USA):

 • Specialista na umělou inteligenci
 • Robotický inženýr
 • Datový analytik
 • Senior Programming Engineer
 • Website Engineer (zajištění spolehlivosti webových stránek)
 • Customer Success Specialist (Specialista zákaznického servisu)
 • Sales Development Representative (Obchodní zástupce)

 • Data Engineer (Datový inženýr)
 • Behavioral Health Technician (Zdravotní technik pro oblast chování)
 • Specialista na kybernetickou bezpečnost
 • Back End Developer (Vývojář)
 • Chief Revenue Officer (Finanční ředitel)
 • Cloud Engineer (Cloudový inženýr)
 • Java Script Developer (Vývojář JavaScript)
 • Product Owner (Vlastník produktu)

Více informací

Cílem tohoto dokumentu je specifikace klíčových faktorů, kterým musíme věnovat pozornost při posuzování vlivu nových technologií na budoucnost práce a potřebný rozvoj dovedností. Vytváří syntézu nejnovějších rozsáhlých vědeckých výzkumů, které jsou k dispozici, a původního výzkumu Společného výzkumného střediska (JRC) a zaměřuje se na otázky, které stávající studie často přehlížejí. Zpráva přináší zejména nové poznatky o vzájemném působení robotizace, automatizace, organizace práce a o modelech profesních změn ve všech evropských zemích.

Měnící se povaha práce

Více informací

Nové digitální profese

V Evropské unii (EU) způsobuje technologická revoluce významné změny ve světě práce. Některým pracovním místům hrozí úpadek díky automatizaci a robotizaci.Jiné pozice se transformují nebo vznikají zcela nové. V důsledku toho se mění i potřebné dovednosti. Zároveň jsou na vzestupu nové formy zaměstnávání (home office/práce na dálku). Struktura poptávaných profesí se mění, čímž dochází k velkým změnám v kontextu zaměstnanosti a výší mezd pro určité pozice.

Více informací

„Digitální technologie mohou pracovní pozice vytvářet, ale i ničit a zároveň od základů mění pracovní procesy, tj. co lidé v práci dělají a jak.„

Publikace: "The Changing Nature of Work" (Měnící se povaha práce)

Více informací

Nejméně dotčení

 • Zdravotníci
 • Manažeři v pohostinství, maloobchodě a dalších službách
 • Administrativní a obchodní manažeři
 • Výkonní ředitelé, senior manažeři a zákonodárci
 • Učitelé

Profese určené k transformaci

 • Pracovníci v oblasti prodeje
 • Pracovníci v oblasti péče o zákazníky
 • Odborní zdravotničtí pracovníci
 • Informační a komunikační technik
 • Pracovníci osobní péče o zákazníky

Nejvíce rizikové profese

 • Asistenti pro přípravu jídla
 • Montéři
 • Uklízeči a pomocníci
 • Pracovníci v hornictví, stavebnictví, výrobě a dopravě
 • Řidiči a operátoři ve výrobě

Rizika zániku profesí v důsledku automatizce:

Více informací

Uvedená brožura „Digitální design“ nám pomůže s odpovědí na otázku: "Jak můžeme v krátkém časovém horizontu dosáhnout proměnlivého cíle bez jasné vize?" Odkud se mají vzít inovace, když chybí nápady?. „Profesionál digitálního designu“ je expert pro navrhování digitalizace obsahu. Čím se tento expert zabývá? A proč je tato osoba důležitá? Odpovědi najdete na následujících stránkách.

Profesionál v oblasti digitálního designu

Více informací

Nové digitální profese

Pokud se pojem jeví jako nejednoznačný, je užitečné jej rozdělit. Líbí se nám následující tříúrovňové chápání pojmů:

ZPRACOVÁNÍ ANALOGOVÝCH DAT

Analogově-digitální převod dat a zpracování dat do digitální podoby - například konverze analogového záznamu na CD nebo "papírových" dokumentů do digitální formy.

DIGITALIZACE

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Přenos analogových obchodních procesů, které jsou již implementované do digitálního světa - je to komplexní proces, který nezahrnuje jen převod původního zdroje do digitální podoby, ale i proces vytváření metadat, dále též problematiku uložení digitálních dat, návazně pak jejich správu a zpřístupnění.

Vývoj inovativních obchodních modelů a sociálních struktur založených na informačních technologiích - například streamovací služby pro film, hudbu nebo sociální sítě.

Více informací

Digitální designéři chápou digitalizaci jako materiál, který lze tvarovat. Přemýšlejí o možnostech a potenciálu technologie v kontextu ekonomických podmínek a aktuálních či budoucích zákaznických potřeb.

DIGITÁLNÍ DESIGN JAKO PROFESE

Více informací

 • Je užitečný a praktický
 • Je elegantní a estetický
 • Je inovativní
 • Je informativní
 • Zaměřuje se na osobu jako celek
 • Předvídá dopady svých výsledků

DOBRÝ DIGITÁLNÍ DESING...

 • Respektuje ochranu a bezpečnost dat
 • Je udržitelný a vytváří příležitosti pro udržitelnost
 • Používá rovnocenně analogové i digitální zdroje
 • Používá digitální prostředky pouze tehdy, je-li to nezbytné

Více informací

Trendy na trhu práce v oblasti náboru pracovníků pro digitální sféru

Digitální ekonomika má velký potenciál pro zvyšování produktivity, příjmů a sociálního blahobytu. Vytváří nové profesní příležitosti na pracovním trhu a pomáhá zvyšovat zaměstnanost v některých aktuálních profesích. Vzhledem k tomu, že digitální technologie umožňují výrobu většího množství zboží či zvyšování kvality a efektivity služeb s menším počtem zapojených pracovníků, vystavují některé pracovníky riziku nezaměstnanosti nebo nižší mzdy.

Zdroj: OECD

Trendy na trhu práce v oblasti náboru pracovníků pro digitální sféru

Digitalizace s sebou přináší také změny v organizaci práce, které jsou následně implementovány do stávajících národních či interních politik a procesů, aby bylo zajištěno jejich efektivní začlenění na trh práce, kvalita pracovních míst a rozvoj nezbytných dovedností. Aby vlády, podniky, odbory a akademické obce mohly využívat výhod plynoucích z přijetí digitálních technologií, budou muset řešit nové ekonomické výzvy a nové příležitosti na trhu práce.

Zdroj: OECD

Příprava na měnící se povahu práce v digitální éře

Digitální transformace intenzívně ovlivňuje procesy, jakými lidé přispívají do společnosti, žijí a pracují, a to i z hlediska počtu a typů aktuálně dostupných pracovních míst. Zatímco obavy z rozsáhlé technologické nezaměstnanosti mohou být nadsazené, dopad digitální transformace je reálný a doléhá na povahu práce a na požadované dovednosti. V rámci digitální transformace vzniká mnoho nových, produktivních a prospěšných forem práce a pracovních míst, ale zároveň mnoho pracovních míst zaniká a v budoucnu bude jejich počet pravděpodobně ještě stoupat.

Více informací

Trendy trhu práce v oblasti najímání zaměstnanců v rámci digitálního sektoru

Dopad digitalizace na pracovní sílu závisí na technologických inovacích a na zavádění těchto nových technologií, ale odhady OECD naznačují:

Dalších 32% čelí zásadním změnám ve stávajích pracovních aktivitách a v důsledku toho i v dovednostech, které by ke své práci potřebovali.

Přibližně 14 % pracovníků čelí vysokému riziku, že jejich úkoly budou automatizovány

Tito pracovníci se budou muset výrazně přizpůsobit, aby uspěli v novém digitálně pracovním prostředí. OECD aktivně vytváří politiku, jak připravit pracovníky na nová pracovní místa a na změny, které lidem umožní uspět v digitálním světě práce a připravit se na obrovskou výzvu v oblasti vzdělávání.

Více informací

Aktuálně: Zaměstnavatelé vyžadují digitální dovednosti u většiny uchazečů.

Tento výzkum byl realizován pod záštitou Ministerstva pro digitální, kulturu, média a sport (DCMS) ve Velké Británii. Jeho cílem je poskytnout přehled poptávky po digitálních dovednostech a informovat o vývoji politiky digitálních dovedností na základě provedené studie. Digitální dovednosti se v dnešní ekonomice stávají stále důležitějšími a zaměstnavatelé naznačují, že přibližně třetina volných pracovních míst, které je obtížné obsadit, lze do určité míry připsat nedostatku vhodných digitálních kompetencí mezi uchazeči.

Více informací

Trendy na trhu práce v oblasti náboru pracovníků pro digitální sféru

Termín „digitální dovednosti“ zahrnuje širokou škálu kompetencí, znalostí a dovedností, takže je obtížné vytvořit komplexní vzdělávací návrh pro rozvoj digitálních dovedností. Uvedený dokument se snaží tuto problematiku analyzovat prostřednictvím rešerše milionů on-line pracovních inzerátů ve Spojeném království, aby upozornila na ty klíčové dovednosti, které zaměstnavatelé nejčastěji požadují. Cílem je poskytnout kompletní přehled o aktuální poptávce digitálních dovedností a poskytnout užitečné zdroje pro úpravu národních politik o procesů.

Více informací

Digitální dovednosti a e-Leadership na trhu práce v Evropě 2015 – 2020

Ekonomiky jednotlivých státu musí být schopné reagovat na inovativní procesy a konkurenceschopnost na trhu práce a zajistit všem zájemcům dostupnost rozvoje digitálních kompetencí v souladu s rychle se vyvíjejícími tržními trendy. Digitální transformace přetváří způsoby podnikání a ovlivňuje rychlost změn v oblasti rozvoje digitálních dovedností a kompetencí.

Trendy trhu práce v oblasti najímání zaměstnanců v rámci digitálního sektoru

Více informací

Reakce na nesoulad mezi aktuálními dovednostmi pracovníků a dovednostmi nezbytnými pro digitální transformaci ekonomiky je klíčovou prioritou od doby, kdy Evropská komise vypracovala dlouhodobou strategii na rozvoj digitálních dovedností. Zatímco počet studentů ICT se rok od roku zvyšuje a členské státy zintenzivňují své úsilí v této oblasti, neustále se měnící potřeby rozvoje digitálních dovedností, kterým čelí zaměstnavatelé a pracovníci ICT, je stále těžší naplňovat.

Tento dokument specifikuje rozvoj digitálních dovedností v Evropě, a to jak pro odborníky z oblasti informačních a komunikačních technologií, tak pro manažery z oblasti e-Leadershipu. Uvádí změny v počtu studentů a absolventů ICT jako hlavní zdroj talentů vstupujících do této pracovní sféry a analyzuje trendy v poptávce po digitálních dovednostech a e-Leadershipu s cílem nastavit konkrétní scénář a prognózu do roku 2020.

Více informací

Současné a budoucí digitální pracovní pozice

Roste diferenciace příležitostí na trhu práce mezi pracovními místy s vysokou a nízkou kvalifikací, nezaměstnaností a podzaměstnaností zejména mezi mladými lidmi, stagnujícími příjmy velké části domácností a příjmovou nerovností. Migrace a její dopady na pracovní místa se v mnoha vyspělých ekonomikách staly citlivým politickým tématem.

Zdroje: McKinsey

Současné a budoucí digitální pracovní pozice

Rozvoj automatizace umožněný technologiemi včetně robotiky a umělé inteligence přináší příslib vyšší produktivity (a s produktivitou také hospodářského růstu), vyšší efektivnosti, bezpečnosti a pohodlí. Používání těchto technologií však také vyvolává složité otázky ohledně širšího dopadu automatizace na pracovní místa, dovednosti, mzdy a povahu samotné práce.

Zdroje: McKinsey

Extrémní změny na trhu práce vyžadují u odborníků rozvoj určitých nezbytných dovedností, jejichž znalost jim přináší velkou konkurenční výhodu.

Nové dovednosti digitální ekonomiky

Dokument „Nové dovednosti digitální ekonomiky“ odkazuje na dovednosti, které budou muset budoucí odborníci rozvíjet. Rychlé změny na trhu práce vyžadují rozvoj určitých dovedností, které profesionálům přinášejí výhody a přidanou hodnotu na trhu práce.

Na základě svých předchozích aktivit pověřilo "Business-Higher Education Forum" společnost Burning Glass Technologies, aby prozkoumala nové dovednosti na trhu práce v digitální ekonomice, která určuje klíčové kompetence. Dokument představuje 14 dovedností, které by se měly stát základními dovednostmi v pracovním i osobním životě. Tyto dovednosti se jeví jako nezbytné pro uchazeče o zaměstnání, ale i stávající zaměstnance, pro něž se stávají velkou konkurenční výhodou.

Více informací

Současné a budoucí digitální pracovní pozice

14 dovedností se dělí do 3 vzájemně propojených skupin:

LIDSKÉ DOVEDNOSTI

ZÁKLADNÍ DIGITÁLNÍ DOVEDNOSTI

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

- Komunikace

- Kreativita
- Kritické myšlení
- Spolupráce
- Analytické schopnosti

- Datová komunikace
- Digitální design
- Projektový management
- Obchodní proces

- Digitální zabezpečení a ochrana osobních údajů
- Programování
- Vývoj softwaru
- Správa dat
- Analýza dat

SOUVISEJÍCÍ SKUPINY

DOVEDNOSTI

Tyto dovednosti jsou vyžadovány na většině pracovních míst a nikoli výhradně v digitální/technologické ekonomice, ačkoli se častěji vyskytují v publikacích o digitálně náročných oblastech hospodářství.

Více informací

Profesionálové, kteří ovládají tento mix dovedností, jsou nazýváni kombinovanými digitálními odborníky. Kombinace všech 14 kvalifikací však nemusí být vždy plně implementována. Na druhou stranu, při využití všech těchto dovedností lze více rozvíjet svou kariéru a zvýšit svůj přínos společnosti. Navíc, pokud pracovníci rozvíjejí tyto dovednosti, společnost dosahuje lepšího postavení na trhu.

Podle článku se hodnocení těchto dovedností u zaměstnavatelů a u uchazečů liší. Není zcela jasné, zda uchazeči těmito dovednostmi nedisponují nebo zda je nepovažují za nezbytné. Hledání nových talentů se podle organizací stává komplikovanějším, protože lidé nedrží krok s požadavky trhu práce.

Zdroj: The New Foundational Skills of the Digital Economy

Důležité je tyto cenné a nezbytné dovednosti nejen získat, ale také rozvíjet, jelikož přinášejí významnou výhodu na současném i budoucím trhu práce. Vzdělávání musí i nadále rozvíjet spolupráci s organizacemi s cílem předvídat rychle se měnící potřeby podniků.

Ti, kterým se podaří v digitální ekonomice tyto dovednosti získat, se stanou mnohem přizpůsobivějšími, zvýší se jejich kupní síla, a zlepší tak své dlouhodobé kariérní vyhlídky. Nejdříve je však potřeba zmírnit stávající propast mezi poptávkou a nabídkou těchto dovedností.

Studie McKinsey & Co. uvádí, že vytváření nových pracovních míst je způsobeno automatizací a zaváděním umělé inteligence a že více než 1/3 dovedností, které byly v roce 2016 označeny za nezbytné, již v roce 2020 nebudou pro stejné pracovní místo zapotřebí. Proto se pokročilé dovednosti minulosti stanou základními dovednostmi budoucnosti.

Zdroj: The New Foundational Skills of the Digital Economy

Světové ekonomické fórum zveřejnilo zprávu „Zaměstnání zítřka: Mapování příležitostí v nové ekonomice“ a i když neodpovídá všem odhadům, obsahuje zjištění, interpretace a závěry členů, partnerů a dalších stran, které se fóra zúčastnily. Zabývá se příležitostmi, které vytváření nových profesí přináší, a označuje a rozvíjí je jako profese budoucnosti.

Vytváření pracovních míst v digitální ekonomice je určováno volbami a investicemi vlády.

Zaměstnání zítřka – Mapování příležitostí v nové ekonomice

Více informací

Současné a budoucí digitální zaměstnání

Po období změn způsobených novými technologiemi, přinesla čtvrtá průmyslová revoluce 7 nově vzniklých profesních seskupení, která pojmenují 96 individuálních pracovních míst a příležitostí, s novými zdroji dat a inovativními přístupy, které udrží krok s nově vznikajícími pracovními místy a dovednostmi. Stále častěji se vyskytují nerovné příležitosti, přemisťování a mzdové nerovnosti.

Tato zpráva se zaměřuje na to, jak profese budoucnosti posílí dovednosti v technologické oblasti i oblasti lidských zdrojů.

Zaměstnání zítřka – Mapování příležitostí v nové ekonomice

Více informací

 1. Ekonomikou péče
 2. Prodejem
 3. Marketingem a vytvářením obsahu
 4. Daty a umělou inteligencí
 5. Inženýrstvím a cloud computingem
 6. Lidmi a kulturou

Tato zpráva se zaměřuje na to, jak profese budoucnosti posílí dovednosti v lidské a technologické oblasti a vytvoří pracovní místa spojená s:

Více informací

Tyto typy profesionálů mají odlišné dovednosti, které lze rozdělit do pěti skupin:

Podle analýzy zprávy Světového ekonomického fóra o budoucnosti zaměstnanosti z roku 2018 jsou tyto skupiny nově vznikajících odborníků hnací silou růstu zaměstnatelnosti, neboť profese budoucnosti budou v letech 2020-2022 zodpovědné za vytvoření 6,1 milionu pracovních příležitostí po celém světě a jejich nárůst se budem každým dalším rokem zvyšovat.

 1. Obchodní dovednosti
 2. Specializované průmyslové dovednosti
 3. Obecné a měkké dovednosti
 4. Základní technické dovednosti
 5. Dovednosti disruptivní technologie

Více informací

Dovednosti, které nově vznikající profese vyžadují, jsou kombinací technických a multifunkčních dovedností. Zpráva specifikuje, jaké jsou konkrétní znalosti/modernizace a kompetence, které sebou každá profesní skupina budoucnosti přináší.

Jelikož se jedná o profese budoucnosti, odrážejí rostoucí potřebu nových služeb a produktů ve všech globálních ekonomikách. Na jedné straně povede zavedení nových technologií k větší poptávce po pracovních místech v zelené ekonomice, ekonomice dat a umělé inteligence i po nových pozicích ve strojírenství, cloud computingu a vývoji produktů. Na druhou stranu bude také v nové ekonomice zapotřebí většího lidského zásahu a vlivu, čímž vzniká potřeba vytvoření pracovních míst v ekonomice služeb: v marketingu, prodeji a tvorbě obsahu, jako i pozice v popředí zájmu lidí a kultury.

Více informací

S vytvářením a růstem nových trhů, převedeným přínosem do všech odvětví, nahromaděným podnikatelským know-how a nově využívanými dovednostmi pozorujeme změnu pracovních příležitostí s ohledem na potřeby technologického a ekonomického kontextu a je kladen důraz na to, že přechod do nového světa práce bude zaměřen na člověka, technologie a životní prostředí

Dynamika trhu práce vykazuje malé změny s růstem dynamické zaměstnanosti, následované změnou a fluktuací pracovní síly. Tato prosperita pracovních míst na trhu práce zvýší potřebu změn v systému přijímání zaměstnanců, jako je využívání dovedností a schopností zaměřených na celoživotní učení a flexibilní akreditace při úkonech na trhu práce.

Více informací

FUTURE Time Traveller

Článek „FUTURE Time Traveller“ se zabývá budoucností trhu práce, rychlým technologickým rozvojem a tím, jak bude doprovázet globalizaci a transformaci dovedností flexibilitou, zachováním vnímavosti k inovacím i k nejisté budoucnosti. Vysvětluje studie z různých zemí, které sdělují, jak bude používání technologií utvářet naše myšlení a chování a měnit trh práce, a také vysvětluje užitečnost gamifikace jako kariérního průvodce a plánovače.

Více informací

Současné a budoucí digitální úlohy

Nacházíme se v nové éře globalizace – čtvrté průmyslové revoluce - která kombinuje technologický rozvoj, demografické a socioekonomické změny v budoucnosti, které přinesou změny v zaměstnanosti vyžadující nové typy dovedností v důsledku velkých výzev a nebývalých příležitostí. Futuristé předpovídají, že „65 % dětí, které dnes nastoupí do základní školy, bude mít druh zaměstnání, který ještě neexistuje“.

Tato nová revoluce se vyznačuje vývojem oblastí:

Technologický pokrok se vyvíjí obrovským způsobem, díky čemuž jsou výrobní procesy autonomní a využívají méně pracovníků.

 1. Umělá inteligence
 2. Robotika
 3. Nanotechnologie
 4. 3D tisk
 5. Genetika
 6. Biotechnologie

Očekává se, že v budoucnu zaniknou tradiční pracovní místa - funkce související s administrativou, výrobou, zpracováním a prodejem - a nová pracovní místa budou přizpůsobitelná a flexibilní, pracovní prostředí se bude vyznačovat větší autonomií, technologií, sníženou fyzickou námahou a nárůstem intelektuálních a sociálních úkonů. Je tedy nutné transformovat a získat dovednosti - přezdívané „dovednosti 21. století“ - které splňují měnící se potřeby prosperity na pracovišti i v neustále se rozvíjející společnosti.

Více informací

Změna a přijetí nových technologií

Rozvoj učení

Schopnost užívat správné dovednosti při plnění úkolů

Mobilita talentů

Směr, kterým se budou ubírat změny v budoucnu, bude určován opatřeními, která se praktikují v současnosti. Světové ekonomické fórum představilo 8 možných scénářů pro budoucnost práce zaměřených na čtyři trendy:

Více informací

Tito mladí lidé mají nad digitálními nástroji velkou kontrolu, protože se narodili v digitálním věku a nikdy nežili ve světě bez internetu. Vyznačují se tím, že jsou pragmatičtí, orientovaní na budoucnost, podnikatelští a komunikují přímým způsobem. Když však budou osloveni ohledně „digitální ekonomiky“, prohlašují, že se necítí připraveni, čímž dávají najevo, že mají obavy o svou budoucí práci.

Dokument se zaměřuje na změny, které lidem narozeným v digitální době, přezdívaným Generace Z - generace motivovaná penězi a jistotou zaměstnání, jež věří v kariéru, která má smysl a vášeň, i když se domnívají, že je nedostatek pracovních příležitostí - pomohou najít zaměstnání budoucnosti.

Více informací

The “FUTURE TIME TRAVELLER” projekt také provedl průzkum mezi třemi cílovými skupinami:

Všechny skupiny byly dotázány na to, jak hodnotí dovednosti, které jsou pro mladé lidi potřebné k přípravě na jejich budoucí zaměstnání. Závěry se však mezi těmito třemi cílovými skupinami neshodovaly.

Dovednosti jednotlivců jsou v současné době považovány za zásadní a rozhodující pro dosažení konkurenční výhody. Je těžké přesně odhadnout, jaké budou požadavky na znalosti a dovednosti mladých lidí, které budou v budoucnu potřebovat při plnění svých pracovních úkolů. Jedna věc je však jistá, musí se zaměřit na rozvoj dovedností, které je od strojů odlišují, nikoliv je k nim přibližují.

Více informací

Generace mladých lidí

Kariérní poradci

Tvůrci pravidel

 1. Kognitivní dovednosti (flexibilita a kreativita)
 2. Digitální dovednosti (pokročilé)
 3. Procesní dovednosti (kritické myšlení s využitím logiky a uvažování)
 4. Komplexní dovednosti při řešení problémů
 5. Deliberativní dovednosti (rozlišovací schopnost a rozhodování)
 6. Dovednosti v oblasti řízení zdrojů (motivace, rozvoj, řízení a identifikace nejvýkonějších pracovních sil)

Pokud jde o dovednosti, které se od pracovníků v budoucnu očekávají, je pravděpodobné, že obzvláště důležité budou tyto dovednosti:

Více informací

Kontakt