Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Dzisiaj w Betlejem

Jesteś na Placu Żłóbka w Betlejem

Znajdź drzwi wejściowe do Bazyliki

Znajdź kamień,który odpowieci na pytanie dlaczego te drzwi są tak małe.

Wejście ma obecnie wysokość 110 cm. Każdy wchodzący musi się pochylić. Wcześniej wejście to było bardzo duże, ale zostało zamurowane, zmniejszone. Powodem byli muzułmanie, którzy bez szacunku, nawet konno wjeżdżali do bazyliki.Drzwi pokory - ta nazwa przypomina o tym gdzie wchodzimy - do miejsca, w którym narodził się Bóg - człowiek. Dlatego z pokorą należy pochylić się.

Aby dostać się do środka, znajdź i kliknij zwierzę związanez wejściem do bazyliki. Pomoże ci w tym latarka.

Aby dostać się do środka, znajdź i kliknij zwierzę związanez wejściem do bazyliki. Pomoże ci w tym latarka.

Szukaj elementówzwiązanych ze światłem,które opowiedzą ci o tym miejscu.

"Ja jestem światłością świata.Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,lecz będzie miał światło życia." J 8,12

W prezbiterium możemy oglądać ikonostas wykonany z drewna cedru libańskiego.

Świątynia zbudowana jest na planie krzyża, jej długość wynosi 53,90 m, a szerokość 26,20 m. Cztery rzędy kolumn wykonane z różowego kamienia, zwieńczone korynckimi kapitelami, dzielą świątynię na pięć naw.

Bazylika jest podzielona. Największa jej część należy do ortodoksyjnych Greków i Ormian. Małym skrawkiem znajdującym się w Grocie Bożego Narodzenia (gdzie stał żłóbek) opiekują się Franciszkanie. Tu można odprawiać katolickie Msze.

Pod posadzką w nawie głównej znajdują się resztki mozaiki z IV wieku,odkryte podczas prac archeologicznych w 1936 roku.

Pierwsza bazylika wybudowana na miejscu narodzenia Chrystusa powstała dzięki św. Helenie - matce Konstantyna Wielkiego w 333 r. Wcześniej w tym miejscu, dla zatarcia kultu chrześcijańskiego był posadzony gaj oliwny poświęcony Adonisowi. Obecną formę architektoniczną budowla uzyskaław wyniku przebudowy w 565 r. za czasów cesarza Justyniana I Wielkiego.

Śledź uważnie odkrywane wiadomości (jest ich 7)i zwracaj uwagę na szczegóły.

Jeśli jesteś gotowy na quiz kliknij w pierwsze krzesełko z prawej

oglądaj do 9:40

START

QUIZ

1.Komu zawdzięczamy powstanie pierszej bazylikiBożego Narodzenia?

2

3

4

5

6

1

A

B

C

św. Helenie

c. Justynianowi I

Karolowi Wielkiemu

2.Gdzie można odprawiaćkatolickie Msze św.?

3

4

5

6

1

A

B

C

w całej bazylice

przy ikonostasie

w grocie gdzie stał żłóbek

2

3. Ile naw ma BazylikaBożego Narodzenia?

4

5

6

1

A

B

C

5

3

1

2

3

4. Pod jakim wezwaniem jest katolicki kościół przylegającydo bazylikiBożego Narodzenia?

5

6

1

A

B

C

Dzieciątka Jezus

św. Katarzyny

św. Hieronima

2

3

4

5. Kto dokonał tłumaczeniaPisma św. z języków orginlnychna łacinę?

5

6

1

A

B

C

św. Paweł

św. Hieronim

św. Anastazy

2

3

4

6. Z jakiej Ewngelii pochodził cytowany fragmento światłości świata?

5

1

A

B

C

św. Jana

św. Marka

2

3

4

6

św. Łukasza

ZAPRASZAM

Możesz przejść dalej

GRATULUJĘ

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Aby dostać się do stajenki znajdź klucz, podaj go Józefowi i kliknij w niego

S

T

A

O

G

R

J

E

Z

U

S

I

D

M

Wyklikajkluczowesłowoz oglądniętego filmu

Start

G

S

T

A

O

G

R

J

E

Z

U

S

I

D

M

G

S

T

A

O

G

R

J

E

Z

U

S

I

D

M

G

R

S

T

A

G

R

J

E

Z

U

S

I

D

M

G

R

O

O

S

T

A

G

R

J

E

Z

U

S

I

D

M

G

R

O

O

O

T

S

T

A

G

R

J

E

Z

U

S

I

D

M

G

R

O

T

A

S

T

A

G

R

J

E

Z

U

S

I

D

M

G

R

O

T

A

A

BRAWO !

GROTABOŻEGO NARODZENIA

Znajdź najważniejsze miejsce

Klikającw lupęmożeszpowiększyćobraz

W pierwszej połowie XVIII wieku w posadzce groty umieszczono srebrną 14-ramienną gwiazdę. Zainstalowano ją dokładnie w miejscu, w którym Jezus miał przyjść na świat. Widnieje na niej łaciński napis "Hic de Virginae Maria Jesus Christus natus est" (tu z Dziewicy Maryi narodził się Jezus Chrystus).

Grota ma 12 m długości, 3,5 m szerokości i ok. 3 m wysokości. Nad gwiazdą zostało zawieszone 15 srebrnych oliwnych lamp.

W grocie znajdującej się na prawo od miejsca narodzenia Jezusa jest Ołtarz Żłóbka, ulokowany w miejscu, w którym Matka Boska miała złożyć małego Jezusa po urodzeniu. Ta część świętej groty należy do Kościoła Katolickiego.

Znajduje się tu też Ołtarz Pokłonu Trzech Mędrców, którzy przybyli do Betlejem, by pokłonić się Dzieciątku.Gdy Persowie w 614 r. zobaczyli mozaikę przedstawiającą Trzech Mędrców w szatach perskich nie zniszczyli bazyliki.

Aby przejść dalej odpowiedz na pytania

1

2

3

1. Ile ramion ma gwiazda umieszczonaw miejscu narodzenia Jezusa?

7

12

14

ŹLE

powrót

2. Co oznacza napis umieszczonyna gwieździe?

Tu...

Tu z Dziewicy Maryinarodził sięJezus Chrystus.

Tu...

Tu Słowostało sięCiałem.

Tu...

Tu aniołowiezstąpiliz nieba.

3. Która część Groty Bożego Narodzenia należy do Kościoła Katolickiego?

Tam...

Tam gdzie stał żłóbek.

Tam...

Tam gdzie jest wejście

Tam...

Tam gdzie narodził się Jezus.

Dobrzeprzechodzisz dalej

Posłuchaj lub przeczytaj

Quiz o Bożym Narodzeniu

Pytanie 1 z 6

Za panowania jakiego władcy wyszło rozporządzenie, by przeprowadzić spis ludności?

CezaraKwiryniusza

KrólaDawida

CezaraAugusta

Next

Right!

Pytanie 2 z 6

W jakim mieście w Galilei mieszkaliJózef i Maryja?

Nazaret

Betlejem

Kafarnaum

Next

Right!

Pytanie 3 z 6

Gdzie nie było miejsca dla Maryi i Józefa?

w gospodzie

w domach

w Betlejem

Next

Right!

Pytanie 4 z 6

W jakim mieście narodził się Zbawiciel?

w mieścieAugusta

w mieścieAbrahama

w mieścieDawida

Next

Right!

pytanie 5 z 6

Jaki znak był dany pasterzom,by rozpoznali Mesjasza?

Aniołowie śpiewający Hosanna

Niemowle owiniętew pieluszki

Szopa z bydlętami

Next

Right!

Pytanie 6 z 6

Jak Maryja zareagowała na toco mówili pasterze?

Milczała

Wraz z aniołamiśpiewałaHosanna

Zachowywała to w swoim sercui rozważała

Dotarłeś do końca.Tak jak Maryja zachowaj w sercu to co widziałeś i słyszałeś,aby Syn Boży wzrastał w Tobie.

Brawo!

Niech Nowonarodzony Jezus przyniesie wszystkim radośći nadzieję. Niech będzie Bogiem z nami.