Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza 15


Bóg zawiera przymierze
z człowiekiem.

PLAN



Modlitwa

Słowa klucze

Pismo Święte

Nauczanie Kościoła

Zadania

Modlitwa

Bibliografia

Pewnego dnia Noe.

SŁOWA KLUCZE

PRZYMIERZE

Przymierze - uroczysta umowa między Bogiem a ludźmi.

ARKA

Arka Noego - pływająca, drewniana konstrukcja, łódź zbudowana przez Noego na polecenie Boga dla ocalenia przed potopem jego i jego rodziny oraz przedstawicieli wszystkich gatunków zwierząt.

Bóg mówi

NAUCZANIE KOŚCIOŁA

,, W ten sposób potop i arka Noego są figurami zbawienia przez chrzest (KKK 1094).

Zadania

1

E

2

2

E

3

2

3

Narysuj tęczę w barwach : czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, granatowym i fioletowym.

Na tęczy napisz, co pomaga nam w osiągnięciu świętości.





1. Od jakiego momentu należymy do wspólnoty Kościoła?

2. Czego Bóg oczekuje od człowieka który przyjął chrzest?.

Skład Apostolski

Bibliografia


Podręcznik do religii ,, Bóg poszukuje człowieka" pod red. S. Łabendowicza, Sandomierz 2020
http://youtu.be/Qn zaalFHNe8
http://www.biblijni.pl/Rdz 7, 6-24
Katechizm Kościoła Katolickiego , Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2002
wordwall.net/resource/590045/religia/noe-pytania-do-pisma-świętego
http://www.biblijni.pl/modlitwy/5wierze_w_boga.html