Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DANI KRUHA U 4.C

listopad 2020.

INTEGRIRANI DAN

21.10.2020.

CILJ;
- upoznati učenike s nastajanjem kruha
- približiti im njegovanje kruha i narodne običaje
- upoznati učenike s vrstama kruših proizvoda
- istražiti povijest kruha
- istražiti zanimljivosti o kruhu
- istražiti izreke o kruhu

Integririali smo prirodu i društvo, matematiku, glazbenu kulturu, likovnu kulturu, hrvatski jezik, medijsku pismenost, zdravstevni i građanski odgoj i obrazovanje...

ISTRAŽIVANJA O KRUHU

INTERVJU O ISTRAŽIVANJU

Oblikovanje na plohi, crtanje, kompozicija, smještaj u formatu

Lorem Ipsum

Glazbena kultua: Ovaj kruh, pjevanje

Korelacija s medijskom pismenosti -
Zdravi doručak, ručak...

MATEMATIČKI

ZADATCI O KRUHU

4.C I DANI KRUHA

21.10.2020.
mr.sc. Lidija Pecko, savjetnica