Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

רכזת המגמה - דפנה לוי רשתי

מגמת מדעי המחשב

מחשבים ומידע תופסים מקום הולך וגדל בחיינו, ולכן ידע והבנה בסיסיים במה שנוגע לפן המדעי של הכרת המחשב ושימושיו הם חלק בלתי נפרד בהשכלה

העולם מסביבנו מתמחשב בקצב מוגבר. תלמידים ותלמידות ללא רקע במדעי המחשב יחסרו את הכלים הבסיסים להצלחה בעולם העתיד

בחזרה לאינדקס

מיומנויות של עולם העבודה והעסקים

מיומנויות למידה בכלל, למידה עצמית בפרט

תשומת לב לפרטים

חשיבה מופשטת, לוגית ואלגוריתמית

פיתוח יכולות אנליטיות

דרכים ושיטות לפתרון בעיות

בנות בנות

איך לומדים

מה לומדים

למי מתאים

למה ללמוד מדעי המחשב

חשיבות המקצוע

מהם מדעי המחשב

Index

בחזרה לאינדקס

מה זה?מדעי המחשב

בחזרה לאינדקס

במדעי-המחשב לומדים שפות תיכנות שבאמצעותן כותבים תוכניות מחשב מגוונות. תחום מדעי המחשב עוסק בהבנה ובתיכון של מחשבים ושל תהליכי חישוב, ובהבנת תהליכי ייצוג ידע והעברת מידע

מדעי-המחשב עוסקים בפיתוח פתרונות לבעיות ומשימות שונות בכל תחומי חיינו, אשר ניתן ליישמם ולהפעילם במחשב. פתרונות אלו מכונים אלגוריתמים, אותם מתרגמים לתוכניות מחשב

בחזרה לאינדקס

האלגוריתמים מסוגלים לבצע משימות מורכבות, סיזיפיות ומסובכות

האלגוריתם שולט בסדר [הכרונולוגי] של הפעולות אותן אנחנו חייבים לבצע כדי להגיע לתוצאה מסויימת

אלגוריתם הוא רשימה מאורגנת של כללים שנועדו לפתרון בעיה או לביצוע משימה

בחזרה לאינדקס

חשיבות המקצוע

בחזרה לאינדקס

לחנך למודעות טכנולוגית ולהכשיר בוגרים שיוכלו לעסוק בעיצוב תוכנה, בתכנות מחשבים ובניתוח מערכות

מטרות המגמה

בחזרה לאינדקס

דרכים ושיטות לפיתרון בעיות, מיומנויות למידה עצמית

לומדים לעתיד

פיתוח חשיבה מופשטת, לוגית ואלגוריתמית, פיתוח יכולות אנליטיות

לומדים לחשוב

מדעי המחשב הוא אחד ממקצועות הבחירה בתחום המדעים

לומדים מדע

בחזרה לאינדקס

למה לבחור במדעי המחשב

בחזרה לאינדקס

שיקול לאומי

השיקול המקצועי

06

05

השיקול האקדמי

השיקול השימושי

השיקול האתגרי

הרצון לדעת

04

03

02

01

בחזרה לאינדקס

דלת כניסה לעולם המחר

בחזרה לאינדקס

דלת כניסה לעולם המחר

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

!אין צורך בידע קודם

תלמידים ותלמידות טובים במתמטיקה, אוהבים ללמוד ומתעניינים בלימודים, המוכנים להשקיע מזמנם וממרצם למען עתידם

?למי מיועדת המגמה

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

?למי מתאים

בחזרה לאינדקס

מקצועות הלימוד

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

משחקים ותכנות מונחה ארועים בפייתון

מבני נתונים ותכנות מונחה עצמים

This is a paragraph of text waiting to be awesome content

* Write a introduction here *

יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה

יחידות הלימוד

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

הדגש הוא על חשיבה, ניתוח ופתרון בעיות ולא על שינון

המבחנים במדעי המחשב, במהלך הלימודים ובחינת הבגרות, הם בחומר פתוח

קיימת שאיפה לשבץ את מירב שעות הלימוד במחשבים במעבדת המחשבים ולא בכיתת לימוד רגילה

* תתכן חלופה אחרת בחלק ה30% (מטלת ביצוע) בהתאם לשינויים בתכנית הלימודים של משרד החינוך ובהתאמה לכיתה

בחזרה לאינדקס

Java

Python

Dolor sit amet

Lorem ipsum

*שפות התכנות הנלמדות במגמה

בחזרה לאינדקס

?איך לומדים

בחזרה לאינדקס

לימוד דרך פרויקטים - משחקים בפייתון

מקנה לתלמיד חשיבה לוגית-מתמטית, מיומנות פתרון בעיות ויצירתיות, יחד עם כשירויות אישיות וחברתיות - יוזמה, סקרנות, גמישות, תקשורת בין אישית ויכולת עבודה בצוות

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

בנות

בחזרה לאינדקס

בשנים האחרונות הגיעו למסקנה כי בנות הן אוכלוסייה תת ייצוגית ותת הישגית במתמטיקה, במדעים, בטכנולוגיה ובהנדסה, מסיבות שאינן רלבנטיות ואינן ראויות

?למה בנות לא יכולות לתכנת

בחזרה לאינדקס

מיעוט נשים בלימודי מתמטיקה, טכנולוגיה ומדעים פוגע ביכולתן להשתלב במקצועות יוקרתיים ורווחיים, בניצול פוטנציאל אנושי יקר ערך לקידום כלכלת המדינה, ולהפיכתן של הנשים לגורמי השפעה רב תחומית על החברה בישראל

בחזרה לאינדקס

רכזת המגמה

דפנה לוי רשתי

!תודה