Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

מגמת מדעי המחשב

רכזת המגמה - דפנה לוי רשתי

מחשבים ומידע תופסים מקום הולך וגדל בחיינו, ולכן ידע והבנה בסיסיים במה שנוגע לפן המדעי של הכרת המחשב ושימושיו הם חלק בלתי נפרד בהשכלה

העולם מסביבנו מתמחשב בקצב מוגבר. תלמידים ותלמידות ללא רקע במדעי המחשב יחסרו את הכלים הבסיסים להצלחה בעולם העתיד

דרכים ושיטות לפתרון בעיות

פיתוח יכולות אנליטיות

חשיבה מופשטת, לוגית ואלגוריתמית

תשומת לב לפרטים

מיומנויות למידה בכלל, למידה עצמית בפרט

מיומנויות של עולם העבודה והעסקים

בחזרה לאינדקס

Index

מהם מדעי המחשב

1

חשיבות המקצוע

2

למה ללמוד מדעי המחשב

3

למי מתאים

4

מה לומדים

5

איך לומדים

6

בנות בנות

7

מה זה?מדעי המחשב

1

בחזרה לאינדקס

מדעי-המחשב עוסקים בפיתוח פתרונות לבעיות ומשימות שונות בכל תחומי חיינו, אשר ניתן ליישמם ולהפעילם במחשב. פתרונות אלו מכונים אלגוריתמים, אותם מתרגמים לתוכניות מחשב

במדעי-המחשב לומדים שפות תיכנות שבאמצעותן כותבים תוכניות מחשב מגוונות. תחום מדעי המחשב עוסק בהבנה ובתיכון של מחשבים ושל תהליכי חישוב, ובהבנת תהליכי ייצוג ידע והעברת מידע

בחזרה לאינדקס

אלגוריתם הוא רשימה מאורגנת של כללים שנועדו לפתרון בעיה או לביצוע משימה

האלגוריתם שולט בסדר [הכרונולוגי] של הפעולות אותן אנחנו חייבים לבצע כדי להגיע לתוצאה מסויימת

האלגוריתמים מסוגלים לבצע משימות מורכבות, סיזיפיות ומסובכות

בחזרה לאינדקס

חשיבות המקצוע

2

בחזרה לאינדקס

מטרות המגמה

לחנך למודעות טכנולוגית ולהכשיר בוגרים שיוכלו לעסוק בעיצוב תוכנה, בתכנות מחשבים ובניתוח מערכות

בחזרה לאינדקס

1

לומדים מדע

מדעי המחשב הוא אחד ממקצועות הבחירה בתחום המדעים

2

לומדים לחשוב

פיתוח חשיבה מופשטת, לוגית ואלגוריתמית, פיתוח יכולות אנליטיות

3

לומדים לעתיד

דרכים ושיטות לפיתרון בעיות, מיומנויות למידה עצמית

בחזרה לאינדקס

למה לבחור במדעי המחשב

3

בחזרה לאינדקס

01

02

03

04

הרצון לדעת

השיקול האתגרי

השיקול השני הוא השיקול האתגרי - לימוד המדעים דורש מאמץ מחשבתי, וכמו שאנחנו נהנים לאמץ את שרירינו ולהגיע להישגים פיסיים, כך אנחנו נהנים לאמץ את מוחנו ולפתור בעיות - לימוד המתמטיקה והמדעים הוא ספורט המוח.

השיקול השימושי

השיקול השלישי הוא השיקול השימושי - ידיעת המדעים משמשת אותנו במצבים רבים בחיי יום-יום.

השיקול האקדמי

השיקול הרביעי הוא השיקול האקדמי - הצלחה במתמטיקה ובמדעים מאפשרת בחירה מגוונת יותר במסלולי הלימוד הגבוה. בנוסף קל יותר למי שלמד מדעים להשלים לימודים במקצוע לא מדעי מאשר להיפך.

05

06

השיקול המקצועי

השיקול השלישי הוא השיקול השימושי - ידיעת המדעים משמשת אותנו במצבים רבים בחיי יום-יום.

שיקול לאומי

השיקול הרביעי הוא השיקול האקדמי - הצלחה במתמטיקה ובמדעים מאפשרת בחירה מגוונת יותר במסלולי הלימוד הגבוה. בנוסף קל יותר למי שלמד מדעים להשלים לימודים במקצוע לא מדעי מאשר להיפך.

בחזרה לאינדקס

השיקול הראשון הוא הרצון לדעת - הסקרנות להכיר ולהבין את העולם בו אנו חיים. אנו חיים בעולם מופלא ומסובך, והמופלא ביותר, אולי, הוא שאנחנו לומדים להבין איך עולם זה בנוי ופועל. הבנה זו היא מקור להנאה אינטלקטואלית גדולה.

השיקול הראשון הוא הרצון לדעת - הסקרנות להכיר ולהבין את העולם בו אנו חיים. אנו חיים בעולם מופלא ומסובך, והמופלא ביותר, אולי, הוא שאנחנו לומדים להבין איך עולם זה בנוי ופועל. הבנה זו היא מקור להנאה אינטלקטואלית גדולה.

השיקול השני הוא השיקול האתגרי - לימוד המדעים דורש מאמץ מחשבתי, וכמו שאנחנו נהנים לאמץ את שרירינו ולהגיע להישגים פיסיים, כך אנחנו נהנים לאמץ את מוחנו ולפתור בעיות - לימוד המתמטיקה והמדעים הוא ספורט המוח.

השיקול השני הוא השיקול האתגרי - לימוד המדעים דורש מאמץ מחשבתי, וכמו שאנחנו נהנים לאמץ את שרירינו ולהגיע להישגים פיסיים, כך אנחנו נהנים לאמץ את מוחנו ולפתור בעיות - לימוד המתמטיקה והמדעים הוא ספורט המוח.

השיקול השלישי הוא השיקול השימושי - ידיעת מדעי המחשב והחשיבה האלגוריתמית והלוגית, משמשת אותנו במצבים רבים בחיי יום-יום.

השיקול השלישי הוא השיקול השימושי - ידיעת מדעי המחשב והחשיבה האלגוריתמית והלוגית, משמשת אותנו במצבים רבים בחיי יום-יום.

השיקול הרביעי הוא השיקול האקדמי - הצלחה במתמטיקה ובמדעי הטבע מאפשרת בחירה מגוונת יותר במסלולי הלימוד הגבוה. בנוסף קל יותר למי שלמד מדעים להשלים לימודים במקצוע לא מדעי מאשר להיפך.

השיקול הרביעי הוא השיקול האקדמי - הצלחה במתמטיקה ובמדעי הטבע מאפשרת בחירה מגוונת יותר במסלולי הלימוד הגבוה. בנוסף קל יותר למי שלמד מדעים להשלים לימודים במקצוע לא מדעי מאשר להיפך.

השיקול החמישי הוא השיקול המקצועי - המקצועות המדעיים והטכנולוגיים הם מקצועות מבוקשים ונותנים סיכוי הרבה יותר גדול לעבודה מעניינת ומכניסה.

השיקול החמישי הוא השיקול המקצועי - המקצועות המדעיים והטכנולוגיים הם מקצועות מבוקשים ונותנים סיכוי הרבה יותר גדול לעבודה מעניינת ומכניסה.

השיקול השישי הוא שיקול לאומי - עתידה של מדינת ישראל תלוי במספרם וברמתם של המדענים, המהנדסים והטכנאים שיהיו בה. זהו "אוצר הטבע" היחיד שבעזרתו יש לנו סיכוי להתמודד על מקום מכובד בעולם המפותח ולא להידרדר למעמד של עולם שלישי

השיקול השישי הוא שיקול לאומי - עתידה של מדינת ישראל תלוי במספרם וברמתם של המדענים, המהנדסים והטכנאים שיהיו בה. זהו "אוצר הטבע" היחיד שבעזרתו יש לנו סיכוי להתמודד על מקום מכובד בעולם המפותח ולא להידרדר למעמד של עולם שלישי

דלת כניסה לעולם המחר

בחזרה לאינדקס

דלת כניסה לעולם המחר

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

?למי מיועדת המגמה

תלמידים ותלמידות טובים במתמטיקה, אוהבים ללמוד ומתעניינים בלימודים, המוכנים להשקיע מזמנם וממרצם למען עתידם

!אין צורך בידע קודם

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

?למי מתאים

4

בחזרה לאינדקס

מקצועות הלימוד

5

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

יחידות הלימוד

יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה

* Write a introduction here *

This is a paragraph of text waiting to be awesome content

מבני נתונים ותכנות מונחה עצמים

משחקים ותכנות מונחה ארועים בפייתון

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

קיימת שאיפה לשבץ את מירב שעות הלימוד במחשבים במעבדת המחשבים ולא בכיתת לימוד רגילה

המבחנים במדעי המחשב, במהלך הלימודים ובחינת הבגרות, הם בחומר פתוח

הדגש הוא על חשיבה, ניתוח ופתרון בעיות ולא על שינון

בחזרה לאינדקס

שפות התכנות הנלמדות במגמה

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Python

Java

בחזרה לאינדקס

support@genial.ly

?איך לומדים

6

בחזרה לאינדקס

מקנה לתלמיד חשיבה לוגית-מתמטית, מיומנות פתרון בעיות ויצירתיות, יחד עם כשירויות אישיות וחברתיות - יוזמה, סקרנות, גמישות, תקשורת בין אישית ויכולת עבודה בצוות

לימוד דרך פרויקטים - משחקים בפייתון

בחזרה לאינדקס

בחזרה לאינדקס

בנות

7

בחזרה לאינדקס

?למה בנות לא יכולות לתכנת

בשנים האחרונות הגיעו למסקנה כי בנות הן אוכלוסייה תת ייצוגית ותת הישגית במתמטיקה, במדעים, בטכנולוגיה ובהנדסה, מסיבות שאינן רלבנטיות ואינן ראויות

בחזרה לאינדקס

מיעוט נשים בלימודי מתמטיקה, טכנולוגיה ומדעים פוגע ביכולתן להשתלב במקצועות יוקרתיים ורווחיים, בניצול פוטנציאל אנושי יקר ערך לקידום כלכלת המדינה, ולהפיכתן של הנשים לגורמי השפעה רב תחומית על החברה בישראל

בחזרה לאינדקס

!תודה

דפנה לוי רשתי

רכזת המגמה

בחזרה לאינדקס

Link text