Want to make creations as awesome as this one?

4.r

Transcript

Pisano oduzimanje peteroznamenkastih brojeva

IZABERI BOJU I RIJEŠI ZADATAK

35 232

IZRAČUNAJ RAZLIKU BROJEVA 46 764 I 11 532.

46 416

KOJI JE BROJ ZA 12 320 MANJI OD BROJA 58 736?

33 618

KOJI BROJ MORAŠ UVEĆATI ZA 24 275 DA DOBIJEŠ BROJ 57 893?

43 923

RAZLICI BROJEVA 49 534 I 6 453 DODAJ 842.

48 511

IZRAČUNAJ RAZLIKU PRETHODNIKA BROJA 59 873 I SLJEDBENIKA BROJA 11 360.

21 112

OD BROJA 74 796 ODUZMI ZBROJ BROJEVA 52 249 i 1 435.