Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Past to present

Revolutionary ideas from the past

Un projecte Museu-Escola

Past to present

Revolutionary ideas from the past

De l'oli d'oliva al bitcoin

Dels gladiadors a Netflix
De la Rosetta Stone al Google Translate
Dels Sofistes a l'Auron Play
i de moltes més històries....

Ens preocupa...?

Take a seat

En vols saber més??
segueix.

Seu i escolta

Descripció del projecte

“From Past to Present” és un projecte transversal focalitzat en el treball competencial i per àmbits per tal d’apropar als alumnes el llegat del passat i fer-los conscients de la necessitat de conèixer i valorar el patrimoni per tal de valorar-lo , recrear-lo i divulgar-lo. Es tracta que esdevinguin generadors de contingut mitjançant la tecnologia educativa i les xarxes socials.


Tik-Toks, Insta Stories , Hologrames, Recreacions virtuals amb Cospaces i vídeos 360 que creen sinergies amb el llegat passat i present d’un museu, en aquest cas el “Museu del Suro” de Palafrugell https://museudelsuro.cat/ i que vol donar resposta a la necessitat d’atraure els joves vers el fet museístic i cultural


Descripció del projecte

El projecte parteix de 4 àmbits principals:

àmbit social,
àmbit lingüístic -llengua anglesa
, àmbit cíentíficotecnològic
i àmbit digital amb intervencions específiques d’altres àrees.

A través del projecte creem un mentoratge amb l’equip del Museu del Suro per tal de crear una comunitat d’aprenentatge a dues bandes.

D’aquest manera, a partir d’aprenentatges del passat els alumnes ideen i generen productes que apropen a la societat el llegat patrimonial del poble.

Punt de partida

1

Com podem vincular els joves amb el patrimoni cultural i el llegat cultural?

2

Com podem fer per tal que sentin interès pel fets històrics que han traçat les nostres generacions?

El punt de partida són 3 inquietuds

3

Com pot la tecnologia contribuir i establir una relació harmònica amb un museu?

A partir d’aquí treballem per la sinergia entre els 3 reptes i amb la contribució dels alumnes generem “FROM PAST TO PRESENT” on són els nois i noies de 2n d’ESO els que esdevenen generadors de contingut i així dissenyen gadgets i/o contingut per difondre patrimoni i cultura a partir d’un procés d’investigació i treball de camp


És un projecte en aliança amb el Museu dle Suro de Palafrugell

Fase de Motivació

Sequència didàctica

1

2

3

4

5

Comencem

Investigació

Executem

Comunicació i difusió

  1. TikTok i Museus? Inspiració
  2. De l'oli d'oliva al bitcoin i dels gladiadors a Netflix, escalfem motors
  3. Mireu què fan al Guggenheim

4. Draw My Life :

els grans esdeveniments de la història : ideació i recreació digital

Procés de Design Thinking

5. Com podem connectar joves i museus?

6. El Museu del suro un tresor a l'Empordà : treball de camp

7. Quines eines tecnològiques ens poden ajudar?

7. I si al Museu hi haguessin hologrames?

6. I si fem una visita 360?

7. I si recreem el Museu en Realitat Virtual i Realitat Augmentada?

8. Fem TikToks?

9. Presentació pública a l'equip gestor del Museu del Suro de Palafrugell


Director
Responsable del servei educatiu
Responsable dels espais oberts i les xarxes socials

-Visualització de vídeos : Del passat al present


-Lectura d’articles : Museus avui?


-El món del TikTok i els museus


-Tallers Guggenheim

I- El repte: “From Past to Present “ - Museus i escoles: una relació “Tik-Tokera”?


II- Les grans preguntes


-Pot tik Tok adaptar-se al llenguatge dels joves?


-Quin paper pot tenir la tecnologia avui en la relació amb els museus?


-Podem interactuar amb la realitat de diferents maneres?


-Què podem fer per tal que els Museus s’apropin als joves?

Els grans conceptes de la humanitat . Oli d’oliva, pedra Rossetta, Gladiadors...

Draw my life


Visitem el Museu del Suro


Parlem amb experts


Fem treball de campI, ara què?


Hologrames, Tours en 3D, Realitat Augmentada i….TIK TOK?


La tecnologia educativa al servei de l’aprenentatge

Xarxes


Comunitat Educativa

Presentació pública a la Direcció del Museu

-Visualització de vídeos : Del passat al present

-Lectura d’articles : Museus avui?


-El món del TikTok i els museus


-Tallers Guggenheim

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

01

Àmbit linguístic

02

03

04

Àmbit social

Àmbit artístic

Àmbit Digital

Apropar l’entorn més immediat cultural als alumnes .
Conèixer i saber sobre el llegat per valorar-lo i
contribuir-ne a la preservació i divulgació

Emprar la tecnologia educativa com a eina facilitadora de processos d’aprenentatge

5

2

4

3

Elaborar contingut inèdit a partir de la investigació


6

1

Generar productes que mitjantçant la tecnologia educativa i/o xarxes socials contibueixin a la difusió de la cultura

Conscienciar sobre la necessitat de preservar el
patrimoni i establir vincles amb entitats que el gestionin

Emprar la llengua estrangera com a eina vehicular de
cohesió social i divulgació

05

Àmbit Cultura i valors

06

Àmbit cientifico tecnològic

Inspirem-nos

FASE DE MOTIVACIÓ

1

Comença mirant aquest vídeo

Título aquí

2019

Título aquí

Seguim!

Vols jugar? Entra al wordwall

Practica!

concepts

Original document

Some concepts to understand better


Inspirem-nos

Relacionem diferents idees

Anem a veure diferents exemples

Observa el següent enllaç

Diferents estils molt diferents que us poden servir d'inspiració

El teu torn!

Título aquí

219

Título aquí


Art Experience

Anem a visitar el Guggenheim de Bilbao

utilitzeu el hastag:


#pasttopresent

- Visita virtual

- Taller d'expressió artística

Practiquem a l'aula

Título aquí

2019

Título aquí

Seguim!

Exemples de Storyboards

Seguim a veure el resultat final

Què en saps del llegat del passat?

COMENCEM

2

Título aquí

219

Título aquí


Mind maps
help main ideas!

Título aquí

219

Título aquí


Som-hi

Aqui tens la rúbrica avaluativa

A continuació et facilitem un storyboard per tal puguis ordenar les idees dels "Mind maps"

Clica!

What we learnt:

DRAW MY LIFE
Main concepts from the past

Treball de camp

INVESTIGUEM

3

Treball de camp al Museu del suro. Gràcies a la Laura Requena per les "súper" explicacions

Treball a l'aula de projectes

Generem contingut

EXECUTEM

4.

Entra al museu!

Visita a algunes sales del Museu recreades amb cospacesHologrames

Representem el procés d'extracció del suro

Utilitzant el Cospaces i la programació basada en Scratch

Ens atrevim amb els reels

Ens atrevim amb els reels

https://youtu.be/t2W54fVeDEA

i amb la realitat augmentada

I també amb les Xarxes Socials

Generem contingut

PRESENTACIÓ PÚBLICA

5.

Presentem el projecte a claustre i als responsables del museu

HO VALOREM i ENS AVALUEM?

1.Al portafoli digital expliquem les nostres evidències d'aprenentatge

2. Ho comuniquem

3. Ho posem en comú

I, DESPRÉS , QUÈ?

Podem seguir generant sinergies Museu-Escola?

UNA IDEA: observeu les fotos i penseu què inspiren

Treballadors del Museu

TreballadorES del museu

TO BE CONTINUED!

AUTORS

Montse Jiménez @montserratjimvi
Àmbit lingüístic llengua estrangera
Coordinadora Projectes

Amb la col·laboració de:

Joan Bassa
Àmbit Digital

Xevi Viñas @ivex90
Àmbit Social

Agraïments MOLT especials

-ALUMNES DE 2n ESO A i B ESO , per la motivació i implicació

-Equip DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA de Prats de la Carrera

-Museu del Suro .

Director: SR PEP ESPADALÉ
Responsable DEL SERVEI EDUCATIU: SRA Laura Requena
Responsable ESPAIS OBERTS I Xarxes Socials: SRA GEMMA ESPINET


Guggenheim Bilbao AMB LA DINAMITZACIÓ DE LA SRA.Àngels Soriano