Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1. Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. 5. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 2. Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym. Tu znajdziesz pomoc . 7. Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji. 4. Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 8. Antydepresyjny telefon zaufania " ITAKA". 3. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. 6. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie " Niebieska Linia". 9. Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna. 10. Telefon Pogadania . Tel . 800 702 222. Całodobowa i bezpłatna telefoniczna pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czat i pomoc online dostępne na stronie : www. liniawsparcia.pl . Tel. 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15- 20.00.. Tel. 116 123 -Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym - prowadzony przez Instytut Psychologii Zdrowia, czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00 ( połączenie bezpłatne), www. 116123.edu.pl. Tel. 22 594 91 00- Telefon dla osób chorujących na depresję oraz ich bliskich. Forum internetowe, dostępne na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl, obsługuje lekarz psychiatra. . Tel. 800 080 222. Tel. 22 484 88 01 - czynny poniedziałek i czwartek w godzinach 17.00-20.00. Tel. 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży- bezpłatny, całodobowy telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Można także pisać : www.116111.pl. Tel. 800 120 002 - jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, skorzystaj z tej bezpłatnej całodobowej linii wsparcia. Więcej na stronie internetowej www.niebieskalinia.org.pl. Tel. 22 425 98 48- czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 20.00 oraz w soboty w godzinach 15.00- 17.00. . Tel. 22 255 22 50 i800 012 005 -Telefon Pogadania - uruchomiona na poczatku pandemii linia czynna jest w godzinach 12.00 - 20.00, wolontariusze z całej Polski odbierają telefony od wszystkich, którzy czują się samotni, mają trudności lub potrzebę porozmawiania. Więcej na stronie internetowej: www.telefonpogadania.pl.. Lorem ipsum dolor