Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Početak!

Koja znamenka nedostaje?

8

7

9

1/5

Koja znamenka nedostaje?

25
+23
4_

1/5

Nastavite.

5

6

7

2/5

Koja znamenka nedostaje?

4_
+22
68

2/5

Nastavite.

2

1

3

3/5

Koja znamenka nedostaje?

_5
+74
99

3/5

Nastavite.

7

8

9

4/5

Koja znamenka nedostaje?

9_
- 45
54

4/5

Nastavite.

6

7

8

5/5

Koja znamenka nedostaje?

_6
- 42
44

5/5

Kraj!

Pokušajte ponovno!