Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Liczby parzyste
i nieparzyste

TABLICE MANIPULACYJNE

Przygotowała Dorota Dankowska

SPIS TABLIC

1

2

3

Co to jest para?

Łączenie w pary.

Badamy parzystość liczb.

4

5

2

4

5

3

6

7

8

9

10

Grupowanie liczb.

Zaznaczanie liczb na osi liczbowej

PARZYSTE

NIEPARZYSTE

6

GRY

Czy wiesz, które liczby są parzyste, a które niparzyste?

Zbadaj sam. Wykonaj zadania.

PARA - to dwie jednostki

para

PARA

PARA

2 PARY

PARA

PARA

PARA

3 PARY

Połącz zwierzęta parami. Ile par można utworzyć?

Sprawdź, czy dana liczba jest parzysta.
Do podanej liczby dołóż właściwą liczbę elementów.
Elementy połącz w pary.
Wybierz właściwą odpowiedź.

2

Ta liczba jest

NIEPARZYSTA

PARZYSTA

Sprawdź, czy dana liczba jest parzysta.
Do podanej liczby dołóż właściwą liczbę elementów.
Elementy połącz w pary.
Wybierz właściwą odpowiedź.

4

Ta liczba jest

NIEPARZYSTA

PARZYSTA

Sprawdź, czy dana liczba jest parzysta.
Do podanej liczby dołóż właściwą liczbę elementów.
Elementy połącz w pary.
Wybierz właściwą odpowiedź.

3

Ta liczba jest

NIEPARZYSTA

PARZYSTA

Sprawdź, czy dana liczba jest parzysta.
Do podanej liczby dołóż właściwą liczbę elementów.
Elementy połącz w pary.
Wybierz właściwą odpowiedź.

5

Ta liczba jest

NIEPARZYSTA

PARZYSTA

Sprawdź, czy dana liczba jest parzysta.
Do podanej liczby dołóż właściwą liczbę elementów.
Elementy połącz w pary.
Wybierz właściwą odpowiedź.

6

Ta liczba jest

NIEPARZYSTA

PARZYSTA

Sprawdź, czy dana liczba jest parzysta.
Do podanej liczby dołóż właściwą liczbę elementów.
Elementy połącz w pary.
Wybierz właściwą odpowiedź.

7

Ta liczba jest

NIEPARZYSTA

PARZYSTA

Sprawdź, czy dana liczba jest parzysta.
Do podanej liczby dołóż właściwą liczbę elementów.
Elementy połącz w pary.
Wybierz właściwą odpowiedź.

8

Ta liczba jest

NIEPARZYSTA

PARZYSTA

Sprawdź, czy dana liczba jest parzysta.
Do podanej liczby dołóż właściwą liczbę elementów.
Elementy połącz w pary.
Wybierz właściwą odpowiedź.

9

Ta liczba jest

NIEPARZYSTA

PARZYSTA

Sprawdź, czy dana liczba jest parzysta.
Do podanej liczby dołóż właściwą liczbę elementów.
Elementy połącz w pary.
Wybierz właściwą odpowiedź.

10

Ta liczba jest

NIEPARZYSTA

PARZYSTA

Pogrupuj liczby na parzyste i nieparzyste.

10

Te liczby są parzyste.

Te liczby są nieparzyste.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

PARZYSTE: 2,4,6,8,10

NIEPARZYSTE: 1,3,5,7,9

Zakreśl na osi liczbowej liczby parzyste.
Co zauważyłeś?

Zakreśl na osi liczbowej liczby nieparzyste.
Co zauważyłeś?

Gry i ćwiczenia interaktywne