Want to make creations as awesome as this one?

HJ - 4.R - PRIRUČNICI

More creations to inspire you

Transcript

KARTA ZNANJA O PRIRUČNICIMA

AVANTURA ZVANA 'UČENJE'

ŠKRINJA S BLAGOM

PUNO USPJEHA U POTRAZI ZA ZNANJEM!

MJESEC HRVATSKE KNJIGE

1

MJESEC HRVATSKE KNJIGE nacionalna je manifestacija koju od 1995. godine organiziraju Knjižnice grada Zagreba, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Cilj manifestacije je poticati čitanje te istaknuti iznimnu važnost knjige, ali i knjižnica kao mjesta javnog i slobodnog pristupa.

Svake godine Mjesec hrvatske knjige posvećen je nekoj temi. Ovogodišnja je manifestacija posvećena planetu Zemlji, u povodu 50. godišnjice obilježavanja Dana planeta Zemlje, a moto je Razlistaj se!ONLINE PRIRUČNICI

ZADACI

KVIZ ZNANJA

ŠTO SU PRIRUČNICI?

2

ŠTO SU PRIRUČNICI tj. REFERENTNA ZBIRKA?!


Referentna zbirka, priručnici su dio knjižnične građe koja se koristi SAMO u prostorijama knjižnice (čitaonici) zato jer su te knjige skupe, teške i obično je po jedan primjerak u knjižnici. Ne posuđuju se izvan knjižnice.

Referer (franc.) znači navesti, citirati, upućivati.


To je građa koja je 'pri ruci' i ne čita se poput književnih djela, od početka do kraja knjige već samo ono što istražujemo, što nam nije jasno. To je pomoć u učenju, samostalnom i istraživačkom radu, pisanju referata… a koristi se u svrhu proširivanja znanja.


Referentna zbirka je vrijedan fond svake knjižnice i obuhvaća:

  • enciklopedije (opće i specijalne),
  • rječnike (jednojezični, dvojezični, višejezični…),
  • leksikone (opće i specijalne),
  • atlase (povijesni, geografski, anatomski...),
  • pravopis, gramatiku
  • monografije i druge vrijedne knjige (npr. Biblija)


Pojmovi su poredani abecednim redom.


Mogu biti (s obzirom na medij): u tiskanom i elektronskom, e-obliku (CD-rom i online)


Više o online priručnicima, saznajte u prezentaciji na sljedećem koraku.

3

4

5

Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina,

Školska knjižnica

Suzana Pracaić, školska knjižničarka

REFERENTNA ZBIRKA ILI PRIRUČNICI


Referentnu zbirku čine enciklopedije, rječnike, leksikone, atlase, pravopis, monografije kao vrijedan fond svake knjižnice.


ENCIKLOPEDIJA je djelo sređeno po abecedi ili po predmetima, daje pregled ukupnih znanja o nekoj grani djelatnosti ili o ukupnom ljudskom znanju [razlikujemo: opća enciklopedija; specijalna enciklopedija npr. medicinska, šumarska, muzička...]


Enciklopedija je riječ grčkog porijekla i znači „sveobuhvatno znanje“


Enciklopedije su knjige kojima nadopunjujemo i proširujemo znanje, kao pomoć u učenju, samostalnom i istraživačkom radu, pisanju referata
Pojmovi su poredani abecednim redom.


Ne posuđuju se izvan knjižnice. Mogu se čitati samo u prostorijama knjižnice (čitaonicama) jer su te knjige skupe, teške i najčešće je po 1 primjerak u knjižnici.


Mogu biti (s obzirom na medij): u tiskanom i elektronskom, e-obliku (CD-rom i online)


Koja je uloga sadržaja i kazala u enciklopediji?!

SADRŽAJ je popis CJELINA ili POGLAVLJA koje se u knjizi obrađuju, s uputom o mjestu na kojem se ona nalazi (broj stranice), a KAZALO nam abecednim redom niže pojedinačne POJMOVE koje ćemo koristiti u traženju neke informacije. Te pojmove još nazivamo i natuknica.

Razlika: SADRŽAJ (poglavlja) - nalazi se na početku knjige

KAZALO / INDEKS (pojmovi složeni abecednim redom) - nalazi se na kraju knjige