Want to make creations as awesome as this one?

HJ - ENCIKLOPEDIJE

More creations to inspire you

Transcript

KARTA ZNANJA O ENCIKLOPEDIJAMA

MJESEC HRVATSKE KNJIGE

ŠTO SU ENCIKLOPEDIJE?

ONLINE ENCIKLOPEDIJE

ZADACI

KVIZ ZNANJA O ENCIKLOPEDIJAMA

Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina,

Školska knjižnica

Suzana Pracaić, školska knjižničarka

MJESEC HRVATSKE KNJIGE nacionalna je manifestacija koju od 1995. godine organiziraju Knjižnice grada Zagreba, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Cilj manifestacije je poticati čitanje te istaknuti iznimnu važnost knjige, ali i knjižnica kao mjesta javnog i slobodnog pristupa.

Svake godine Mjesec hrvatske knjige posvećen je nekoj temi. Ovogodišnja je manifestacija posvećena planetu Zemlji, u povodu 50. godišnjice obilježavanja Dana planeta Zemlje, a moto je Razlistaj se!ŠTO SU ENCIKLOPEDIJE?!


ENCIKLOPEDIJA je djelo sređeno po abecedi ili po predmetima, daje pregled ukupnih znanja o nekoj grani djelatnosti ili o ukupnom ljudskom znanju [razlikujemo: opća enciklopedija; specijalna enciklopedija npr. medicinska, šumarska, muzička...]


Enciklopedija je riječ grčkog porijekla i znači „sveobuhvatno znanje“


Enciklopedije su knjige kojima nadopunjujemo i proširujemo znanje, kao pomoć u učenju, samostalnom i istraživačkom radu, pisanju referata


Enciklopedije su dio referentne zbirke, uz rječnike, leksikone, atlase, pravopis, monografije kao vrijedan fond svake knjižnice.


Pojmovi su poredani abecednim redom.


Ne posuđuju se izvan knjižnice. Mogu se čitati samo u prostorijama knjižnice (čitaonicama) jer su te knjige skupe, teške i najčešće je po 1 primjerak u knjižnici.


Mogu biti (s obzirom na medij): u tiskanom i elektronskom, e-obliku (CD-rom i online)


Koja je uloga sadržaja i kazala u enciklopediji?!

SADRŽAJ je popis CJELINA ili POGLAVLJA koje se u knjizi obrađuju, s uputom o mjestu na kojem se ona nalazi (broj stranice), a KAZALO nam abecednim redom niže pojedinačne POJMOVE koje ćemo koristiti u traženju neke informacije. Te pojmove još nazivamo i natuknica.

Razlika: SADRŽAJ (poglavlja) - nalazi se na početku knjige

KAZALO / INDEKS (pojmovi složeni abecednim redom) - nalazi se na kraju knjige


Pogledaj, prelistaj dio tiskane enciklopedija DJEČJA ENCIKLOPEDIJA SVIJETA, nakladnika VBZ, da bi razumio/la razliku sadržaja i kazala:


https://read.bookcreator.com/FdRDDEHQQQSW2GQPJHFY3veYo4f1/ldocy0vOQJejPnup2mCI3w

UPOZNAJ ONLINE ili E-ENCIKLOPEDIJE:


1. PROLEKSIS ENCIKLOPEDIJA

https://proleksis.lzmk.hr/2. HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA

https://www.enciklopedija.hr/


3. WIKIPEDIJA

https://hr.wikipedia.org/wiki/Glavna_stranica