Want to make creations as awesome as this one?

Projecte 1r Ciències

Transcript

De la meva casa al món

Projecte Ciències Socials, 1r E.P.

Curs 20/21

ACTIVITAT DE MOTIVACIÓ

Per fi hem tornat al col·le!!

Teníem moltes ganes de tornar a veure els nostres amics i amigues.
Però no tornem al pavelló d'Educació Infantil, anem a l'edifici gran, estem en 1r de Primària...
ja som majors!!!
Coneixerem com és este nou espai amb tots el seus detalls ... comença l'aventura.

Info

Este inici de curs és molt especial. El fet de començar les classes, retrobar-se amb els amics i amigues, conéixer els nous mestres i vore les noves classes, ha sigut prou motivació per prendre la volta a les aules com l' activitat inicial.

És el nostre punt de partida per a ubicar en un punt comú a tots els xiquets i xiquetes de 1r i arrancar el projecte, desapegar des del nostre col·legi San Blas.

ÍNDEX

1. PROGRAMACIÓ

2. TASQUES

3. PRODUCTE FINAL

4. AVALUACIÓ

5. BIBLIOGRAFIA

COMPETÈNCIES CLAU

ÀREES

AVALUACIÓ

TASQUES

RECURSOS TIC

AGRUPAMENT/

ORGANITZACIÓ

CANVAS: De la meva casa al món.PRODUCTE FINAL

DIFUSIÓ

RECURSOS

actitud

contingut

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Info

¿Qué competencias clave se desarrollan?

¿Con qué estándares de aprendizaje evaluables del Currículo Oficial podemos relacionar los aprendizajes adquiridos?

¿Qué herramientas y estrategias innovadoras de evaluación vamos a aplicar?

¿Qué queremos conseguir?


¿Qué reto queremos resolver?

¿A qué problema queremos dar solución?

¿Qué tenemos que hacer para alcanzar el producto final?

¿Cómo vamos a difundir nuestro proyecto?

¿Qué personas deben implicarse: docentes, familias, otros...?


¿Qué otros materiales son necesarios?

¿Es necesaria algún tipo de instalación especial?

¿Cómo se va a agrupar el alumnado?


¿Cómo vamos a organizar el aula?

¿Qué Apps y herramientas TIC necesitamos?


¿Qué servicios web vamos a usar?


¿Podemos vincularlas con tareas?

L’objectiu principal és tindre conciència del nostre lloc en el món partint del punt més concret fins al punt més abstracte del xiquet, reflectint-ho en un Móbil-Medalló on s'arrepleguen tots els coneixements que després exposaran de forma oral als seus companys per compartir-lo digitalment.

Aquestes son les tasques per treballar el projecte:


  • Tasca 1: D'on venim(casa, escola, barri)


  • Treballarem la casa i les seues dependències; distints tipus de cases originàries de diferents llocs del món; construcció d'una casa.
  • L' escola i els seus espais comuns.
  • I en relació al barri: els elements del carrer; equipaments bàsics: residencials, educatius, sanitaris i culturals (tendes de servicis, biblioteques, centre de salut o parcs infantils)


  • Tasca 2: I cap a on anem (ciutat, pais, continent, planeta)


Treballarem la ciutat veient les diferències entre el medi urbà i rural, i la pertenència a un pais, continent i planeta.

Aquestes son les competències curriculars treballades:


-C. Comunicació lingüistica.

-C. Matemàtica i competencies bàsiques en ciències i tecnologia.

-C. Sentit de la iniciativa i espírit emprenedor.

-C. Conciència i expressions culturals.


Àrea de llengua valenciana: treballarem la expressió oral, l'ampliació de vocabulari i la

introducció a la expressió escrita.

Àrea Matemàtiques: treballarem els conceptes en relació a la posición (al costat, davant, darrere, en front), moviment (dalt, baix, esquerra, dreta) i figures geomètriques planes.

Àrea C. Socials: La casa. Noció de medi urbà i rural (poble i ciutat). La nostra ciutat. El carrer: característiques i mobiliari urbà. Institucions pròximes a l'experiència de l'alumnat: l'escola i l'ajuntament. Representació de l'espai geogràfic: Elements del pla. Elaboració de croquis per a situar espais quotidians i rutes. País. Continent.

Àrea Artística: Identificarem peces musicals del nostre en- torn a través d'audicions en

l'aula, participant activament i mostrant interés, i expressar sensacions (Himne de les Fogueres, peces musicals de les festes del barri).

Les rúbriques són una ferramenta que ajuda a avaluar l'aprenentatge de l'alumnat fent que els propis estudiants també coneguen els seus errors per mitjà de l'autoavaluació. La rúbrica en si és un document que descriu distints nivells de qualitat d'una tasca o projecte, donant un feedback informatiu a l'alumnat sobre el desenrotllament del seu treball durant el procés i una avaluació detallada sobre els seus treballs finals.


És un instrument idoni especialment per a avaluar competències, ja que permet diseccionar les tasques complexes que conformen una competència en tasques més simples distribuïdes de forma gradual i operativa.


És a partir de les rúbriques d'avaluació, com guia o full de ruta de les tasques o activitats, i sense un ús mecànic de les mateixes, que es mostren les expectatives que tant el professorat com els estudiants tenen i compartixen sobre una o diferents activitats, organitzades en diferents nivells de consecució: des del menys acceptable fins a la resolució exemplar"

Este projecte es va difondre per les Xarxes Socials a través de l'enllaç de Genially per a donar a conéixer el seu porcés a les famílies, companys de professió i al propi alumnat perquè tinga un espai on es represente amb perspectiva tot el que treballa.

Hem proposat l'ús de:


-Làmines i murals interactius sobre l'entorn més pròxim de l'alumne (fotos de la ciutat d'Alacant, del barri de Sant Blai, fotos d'edificis, ...).

-Llibres de consulta.


-Material fungible per a realització del Lapbook.


-Mapes actualitzats (Google Maps).

Els Recursos TIC utilitzats han sigut:

  • la plataforma de presentacions Genially.
  • P.D.I. per compartir tota la informació.
  • Càmera de fotos.
  • Ipad.
  • Mural digital.

Hem proposat diferents activitats on s'han alternat tasques individuals i tasques col·lectives.


Per compartir la informació ens hem organitzat en gran grup.

Per fer les dinàmiques sobre els dibuixos de les dependències de l'escola i els trencaclosques de les cases ha sigut necessària la col·laboració en grups petits.

Per a la resta de tasques hem proposat el treball individual.

TASQUES

Tasca 1: D'on venim

"La nostra escola"

Tasca 2: Cap a on anem

"La nostra casa,
la nostra ciutat"

Producte Final

Polsa els dibuixos per descobrir les tasques

Tasca 1: "La nostra escola"

T'has parat a observar el teu col·legi? Quins espais té?

Com és l'exterior? Com és l'interior? Si és gran o xicotet?
Quins colors té? Amb quin material va ser construït l'edifici d'Educació Primària? On està ubicat el pavelló d'Educació Infantil? Com es veu des del cel?

1r

2n

3r

4t

Observem

Investiguem

Representem

Cooperem

Per a VEURE necessites el teu ulls, per a MIRAR ser conscient del que busques

i per a OBSERVAR has d'estar alerta amb tots els teus sentits".

Observar . . .

Proposem observar tots els detalls del nostre col·legi i després representar-ho en el nostre foli.

Investigar . . .

Consultem al GoogleMaps como és la infraestructura de la nostra escola desde l’aire.

Representar . . . "La nostra escola"

Representar . . . "La nostra escola"

Cooperar . . .

Després ens organitzem en xicotets grups per a dibuixar en equip

La sala de professors, Els aseos, El pati, La nostra classe, La biblioteca, L'hort, El menjador.
Per últim cada equip explica com ha fet el seu dibuix i què ha dibuixat.

Fem una posada en comú de com és el nostre col.legi i ens fixem en quantes dependèndies té i per a que s'utilitzem.

1r A

1r B

1r C

Polsa per consultar el dibuixos de la teva classe.

1r A

1r B

1r C

TASCA 2: "La nostra ciutat"

Alacant, la millor terreta del món.

La casa

El barri

La ciutat

La comunitat

... el món!!!

En esta segona tasca comencem a treballar tot allò que està relacionat amb la ciutat, ...

la nostra casa, el barri , la ciutat i els seus elements
i les festes més populars.En l'àrea de Música el professor Txevi ha proposat diferents dinàmiques per a conéixer a través de peces de música popular les festes de Moros i Cristians del barri de Sant Blai i les festes municipals Les Fogueres de Sant Joan. El ritme, el compàs, la musicalitat ... han sigut alguns dels continguts que han enriquit esta part del projecte.

Introduïm una breu informació sobre on està la Comunitat Valenciana i quals són les ciutats que la formen.

A través de l'àrea de valencià hem treballat vocabulari sobre les parts de les casa i elements del carrer. Amb estructures d'aprenentatge cooperatiu com a Foli Giratori hem repassat totes les paraules noves relacionades amb el projecte.

Vocabulari

Trencaclosques

Plàstica

Plànol

El Mural Digital és una ferramenta de comunicació que usa recursos múltiples amb l'objectiu de transmetre informació, ja siga amb text, fotos, vídeos, gràfics o vinyetes.

Hem creat un Mural Digital de cada classe per a compartir els Plans de la casa que ha dibuixat els xiquets i xiquetes.


1rA

http://linoit.com/users/irene0/canvases/EL%20PL%C3%80NOL%20DE%20LA%20MEVA%20CASA%201rA


1rB

http://linoit.com/users/irene0/canvases/EL%20PL%C3%80NOL%20DE%20LA%20MEUA%20CASA%20%201er%20B

1r C

http://linoit.com/users/evam1601/canvases/EL%20PL%C3%80NOL%20DE%20LA%20MEUA%20CASA%201erC


Invitem a involucrar-se en propostes de treball que perseguixen fer ús d'allò que s'ha aprés fins al moment.

Sentim que pertanyem al planeta La Terra.

PRODUCTE FINAL

Crearem un Lapbook on s'arrepleguen tots els coneixements aprenguts que després els nens i nenes exposaran de forma oral als seus companys i companyes.

ACTITUD

Continguts

+info

+info

AVALUACIÓ

Les rúbriques són una ferramenta que ajuda a avaluar l'aprenentatge de l'alumnat. La rúbrica en si és un document que descriu distints nivells de qualitat d'una tasca o projecte, donant un feedback informatiu a l'alumnat sobre el desenrotllament del seu treball durant el procés i una avaluació detallada sobre els seus treballs finals. És un instrument idoni especialment per a avaluar competències. És a partir de les rúbriques d'avaluació, com guia o full de ruta de les tasques o activitats, que es mostren les expectatives que tant el professorat com els estudiants tenen i compartixen sobre una o diferents activitats, organitzades en diferents nivells de consecució: des del menys acceptable fins a la resolució exemplar.

BIBLIOGRAFÍA PROPOSTA

CIUTATS

PER LA INFÀNCIA