Want to make creations as awesome as this one?

pomoć u učenju

Transcript

REFERENTNA ZBIRKA

7. RAZRED

Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina

Školska knjižnica

 • čitanje i pisanje
 • numerička/matematička
 • odnedavna i računalna pismenost

TRADICIONALNA ILI TEMELJNA PISMENOST

 • nov skup vještina i znanja (kompetencije) potrebne za uspješan i kvalitetan život u društvu znanja kao polazište cjeloživotnog obrazovanja - naziva se i informacijska pismenost

PISMENOST ZA 21. STOLJEĆE

ŠTO JE PISMENOST?!

“Pismena je ona osoba koja je obrazovana; koja zna čitati i pisati; koja posjeduje određene kompetencije”

+info

+info

Read more


primjer krivo napisanog oglasa

Suvremeni koncepti pismenosti uključuju različite oblike, kao što su standardna, računalna/informatička, informacijska, digitalna, internetska, medijska pismenost.
Nova kvaliteta obrazo-vanja u EU

 • komunikacija na materinskom jeziku
 • komunikacija na stranim jezicima
 • matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim znanostima i tehnologiji
 • digitalna kompetencija
 • učiti kako učiti
 • socijalna i građanska kompetencija
 • inicijativnost i poduzetništvo
 • kulturna svijest i izražavanje

Europski kompetencijski okvir
– 8 područja TEMELJNIH KOMPETENCIJA za cjeloživotno učenje

+info

+info

 • referer (franc.) = navesti, citirati, upućivati
 • je dio knjižnične građe koja se koristi SAMO u prostorijama knjižnice (čitaonici) – zašto? (skupe, teške, po 1 primjerak)
 • je pomoć u učenju, samostalnom i istraživačkom radu, pisanju referata…
 • koristi se u svrhu proširivanja znanja
 • vrijedan fond

REFERENTNA ZBIRKA (PRIRUČNICI)

S OBZIROM NA MEDIJ, MOŽE BITI U:
 • tiskanom obliku (knjige, tiskovine)
 • elektronskom obliku (CD-ROM i online)

POJMOVI (NATUKNICE) su u knjizi poredani ABECEDNIM REDOM

REFERENTNU ZBIRKU ČINE:

RJEČNICI

VRIJEDNA
DJELA

 • JEDNOJEZIČNI,
 • DVOJEZIČNI,
 • VIŠEJEZIČNI...

VIRTUALNA REF. ZBIRKA IRB

 • DJEČJE ENCIKLOPEDIJE
 • OPĆE ENCIKLOPEDIJE
 • SPECIJALNE ENCIKLOPEDIJE

ENCIKLOPEDIJE

 • MONOGRAFIJE
 • BIBLIJA...

GRAMATIKA

PRAVOPIS

ATLASI

 • GEOGRAFSKI,
 • POVIJESNI,
 • ANATOMSKI...

LEKSIKONI

 • OPĆI
 • SPECIJALNI

OŠLJG

E-ENCIKLOPEDIJE

E-RJEČNICI

E-LEKSIKONI

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA

WIKIPEDIJA

PROLEKSIS ENCIKLOPEDIJA

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA

ANCIENT HISTORY ENC.

HRVATSKI JEZIČNI PORTAL

NOGOMETNI LEKSIKON

HRVATSKI OBITELJSKI LEKSIKON

HRV. BIOGRAFSKI LEKSIKON

MEDICINSKI LEKSIKON

FILMSKI LEKSIKON

ŠKOLSKI RJEČNIK HRV.JEZIKA

HRV-ENG / ENG-HRV RJEČNIK

HRV-NJE / NJE-HRV RJEČNIK

POJAM s upisuje u TRAŽILICU online izvora

VAŽNO!!!!

- svatko može objavljivati na Internetu – web nije uvijek najbolje mjesto za rješavanje informacijskog upita (informacije nisu trajne, nisu sve besplatne, nisu organizirane, nisu recenzirane = pregledane i s preporukom stručnjaka, ne pišu ih samo stručnjaci)

- pronađene informacije koristite oprezno i kritički pitajući se o kvaliteti izvora (SVRHA, AUTOR, AKTUALNOST…)

- koristiti provjerene izvore

E-PRAVOPIS

E-BIOGRAFIJE

E-BIBLIJA
(VRIJEDNE KNJIGE)

HRVATSKA GRAMATIKA

HRVATSKI PRAVOPIS

555+ JEZIČNIH SAVJETA

JEZIČNI SAVJETNIK

HRV. BIOGRAFSKI LEKSIKON

BIOGRAPHY

INFOPLEASE

BIBLIJA

POJAM s upisuje u TRAŽILICU online izvora

KNJIGA

+info

+info

+info

NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI

JEDINICA NA INTERNETU

PRAVILA CITIRANJA LITERATURE, IZVORA
(stil hrvatskog pravopisa)

- kako navesti literaturu korištenu u pretraživanju?!

Prezime, ime(na) autora. Godina izdavanja. Naslov : podnaslov. Nakladnik, Mjesto izdavanja.

Anić, Vladimir; Goldstein, Ivo. 2000. Rječnik stranih riječi. Novi Liber, Zagreb.

Gaj, Ljudevit. 2000. Leksikon hrvatskih pisaca. Školska knjiga, Zagreb. 230-231.


Naslov : podnaslov. Godina izdavanja. Naslov enciklopedije (zbornika). Nakladnik, Mjesto izdavanja. Početna-završna stranica

Ime(na) autora (ako je/su poznata). Datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru). Naslov članka (dokumenta). Nakladnik, Mjesto izdavanja. Potpuna http adresa. (datum pristupa dokumentu).

Ljudevit Gaj. http://proleksis.lzmk.hr/22466/ (pristupljeno 13.10.2020.)


PRIMJERI:

 • Anić, Vladimir. 2000. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, Novi Liber
 • Anić, Vladimir. 2005. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, Novi Liber
 • Klaić, Bratoljub. 2007. Rječnik stranih riječi : tuđice i posuđenice. Zagreb : Školska knjiga
 • Rječnik hrvatskoga jezika. 2000. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža : Školska knjiga

PRIMJERI:

Arhaizam. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999. – 2009. Sv. 1. 1999. Str. 351.

Autobiografija. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999. – 2009. Sv. 1. 1999. Str. 478.

Biografija. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999. – 2009. Sv. 2. 2000. Str. 128.

Sinonimi. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999. – 2009. Sv. 9. 2007. Str. 770.

PRIMJERI:

Nikola Tesla. URL: http://proleksis.lzmk.hr/48700/ (pristupljeno 13.10.2020.)

Ljudevit Gaj. URL: http://proleksis.lzmk.hr/22466/ (pristupljeno 13.10.2020.)

Dragutin Gorjanović-Kramberger. URL: http://proleksis.lzmk.hr/23974/ (pristupljeno 13.10.2020.)

Albert Einstein. URL: http://proleksis.lzmk.hr/56686/ (pristupljeno 13.10.2020.)

STIL HRVATSKOG PRAVOPISA:

http://pravopis.hr/pravilo/bibliografske-jedinice/87/


Radu u školi prilagođeniji su, svakako, jednostavniji stilovi nastali na pravilima hrvatskog jezika i hrvatskoj nakladničkoj tradiciji. Jedan od takvih stilova je i stil koji u Hrvatskom pravopisu (2013) predlaže Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (dalje u tekstu: STIL HRVATSKOG PRAVOPISA - http://pravopis.hr/ ). Njega karakterizira, osim prilagođenosti hrvatskom jezičnom prostoru, jednostavnost. Međutim, s obzirom na to da on nije međunarodno priznati stil citiranja, neće biti prisutan u alatima za upravljanje ili izradu bibliografskih bilježaka. U ovom će poglavlju biti iznesena pravila i primjeri stila Hrvatskog pravopisa.

Savjet: Stil Hrvatskog pravopisa (http://pravopis.hr/ ) jednostavan je i prilagođen hrvatskom jeziku. Preporučuje se rabiti ga u školskom okruženju.

+info

 1. Potraži značenje svoga IMENA na web-stranicama Hrvatskog jezičnog portala. Ispiši na listić ono što ti se čini važno.
 2. Potraži i prvo samo pročitaj značenje riječi ZDRAVLJE na sljedećim online izvorima:
  1. Hrvatskog jezičnog portala
  2. Hrvatske enciklopedije
  3. Hrvatskog obiteljskog leksikona
Napiši na predviđeno mjesto ono objašnjenje koje ti je najbolje…
Koja je razlika u objašnjenju ovih 3 online izvora znanja?
Za one koji žele više, mogu potražiti značenje riječi: virus, kravata, pračovjek...

ZADATCI - 1.DIO

HJP: dobro fizičko i psihičko stanje (http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search) SAŽETO OBJAŠNJENJE

HRV.ENC.: stanje u kojem se nalaze živa bića kada svi njihovi organi nesmetano rade i harmonično sudjeluju u održavanju njihove cjelovitosti i sposobnosti da produže život u potomstvu; poremećaj takva stanja dovodi do bolesti... (https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67017) OPŠIRNO

HRV.OB.LEKS.: prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, stanje potpuna tjelesnoga, duševnoga i soc. blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i nemoći... (http://hol.lzmk.hr/clanak.aspx?id=43721) IZMEĐU

+info

 1. U prvoj hrvatskoj online enciklopediji Proleksis enciklopedija pronađi osnovne podatke o navedenom znanstveniku (datum i mjesto rođenja, smrti, najpoznatije djelo, po čemu je poznat…) - uvijek se u tražilicu prvo upisuje prezime
LJUDEVIT GAJ
Napiši na predviđeno mjesto na listiću što si istražio/la…

Prema Uputama za citiranje literature za navođenje online izvora znanja u pronalaženju informacija, što nije točno u sljedećem rješenju:
Ljudevit Gaj. URL: http://proleksis.lzmk.hr/22466/ (pristupljeno 13.10.2013.)

Za one koji žele više, mogu istražiti o: NIKOLA TESLA, ALBERT EINSTEIN...

ZADATCI - 2.DIO

Gaj, Ljudevit. https://proleksis.lzmk.hr/22466/ (pristupljeno 13.10.2020.)

HVALA NA PAŽNJI!

NADAM SE DA JE BILO POUČNO I KORISNO

subtitle here

Prezentaciju napravila SUZANA PRACAIĆ,

stručni suradnik knjižničar savjetnik