Want to make creations as awesome as this one?

Stworzenie świata wyrazem wielkości Boga

Transcript

Bóg poucza o początku - stworzenie świata i człowieka

Katecheza 11

plan

MODLITWA

ĆWICZENIE

Pismo ŚWIĘTE

nauczanie Kościoła

słowa klucze

Zadanie

modlitwa

Bibliografia

S

Stańmy w obecności Boga Ojca i wyznajmy wiarę w Jego obecność i miłość do stworzonego świata

Stańmy w obecności Boga i wyznajmy wiaręw Jego wszechmoc i miłość do stworzonego świata

Słowa klucze

Stworzyć - uczynić coś z nieczego

Wszechmogący- Bóg mający niograniczoną, absolutną moc.

Na początku naszego spotkania zastanówmy się jakie przymioty posiada Pan Bóg

ćwiczenie

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa św. Hieronim

św. Jan Paweł II

„Oto człowiek, którego Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo, stworzył jako mężczyznę i kobietę, stworzył pośrodku widzialnego wszechświata (...). Bóg daje człowiekowi ziemię i zadaje mu ją. W ten sposób zaś zadaje mu pracę: pracę pod wszystkimi postaciami, jaką ona przybierze w dziejach rodzaju ludzkiego, wraz z postępem i rozwojem ludzkiej wiedzy o świecie i o sobie. Słowa Księgi Rodzaju zawierają nie tylko pierwszy nakaz Boga. Noszą one na sobie równocześnie znamię Jego upodobania. Stwórczej radości: «a Bóg wiedział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre» (Rdz 1,31). «Bardzo dobre» było dzieło stworzenia, cały ów widzialny Kosmos, ukoronowany zaistnieniem człowieka: żywego obrazu Stwórcy” (Gdańsk, 11 czerwca 1987 r.).

KKK 341

„Porządek i harmonia świata stworzonego wynikają z różnorodności bytów oraz związków, jakie istnieją między nimi. Człowiek odkrywa je stopniowo jako prawo natury. Budzą one podziw uczonych. Piękno stworzenia jest odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy. Powinno ono budzić szacunek i zachęcać do poddania Bogu rozumu i woli człowieka” (KKK 341).

1. Ułóż rozsypankę wyrazową:co*że*Bóg*dobre.*A*było*wszystko,*widział,*bardzo*uczynił,2. Napisz, dlaczego człowiek jest odpowiedzialny za dzieło stworzenia.

Na koniec naszego spotkania dziękując Bogu za ten piękny świat, pomódlmy się słowami pieśni Jana Kochanowskiego

Bibliografia

https://www.youtube.com/watch?v=WiVeflUIocY&feature=youtu.behttps://katechizmy.com.pl/https://zyciemasens.pl/bog-cudow/https://www.youtube.com/watch?v=7fGULgmHA7Mhttps://www.youtube.com/watch?v=2ZWM7nailnE