Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Alusta

Subtitle

t e a v i k u d

Mis need on?

Edasi liigu noole abil

Teavikud on kõik võimalikud infokandjad

Raamatud

Ajakirjad

Ajalehed

Noodid

Kaardid

Pisitrükised

Videosalvestised

Pilttrükised

Helisalvestised

Kas tead, kelle pakutud sõna on teavik?

Kui 1993. aastal koostati raamatukogunduse seadust, pakkus eesti kirjanduse suurkuju Jaan Kross välja sõna teavik. Sõna teavik hakkas ühendama kõiki infokandjaid, nt raamatuid, ajakirju, ajalehti, kaarte, noote, helisalvestisi jne.

 • trükitud või käsitsi kirjutatud
 • kaante vahele köidetud
 • iseseisev väljaanne
 • 49- või enama leheküljeline

RAAMAT

Kliki erinevatel raamatutel ja ikoonidel ja saa rohkem teada!

Vigurraamatud, mis on lastele määratud raamatud, millel on mänguasja omadusi: kujutab midagi või kedagi ruumiliselt.

Lasteraamatud

Juturaamatud

Teadusraamatud

Ikoon tähistab, et tegu on raamatuga raamatukogu elektronkataloogis ESTER.

 • ilmub regulaarselt (vähemalt 2 korda aastas)
 • paber- või e-väljaanne
 • väljaanded on nummerdatud
 • sarnase kujunduse ja formaadiga

AJAKIRI

Lasteajakirjad

Populaarteaduslikud ajakirjad

Teadusajakirjad

Ikoon tähistab, et tegu on ajakirjaga raamatukogu elektronkataloogis ESTER.

 • ilmub iga päev või kord nädalas
 • paber- või online-väljaanne
 • väljaanded on nummerdatud
 • ühesuguse kujundusega

AJALEHT

Nädalaleht. Ilmub üks kord nädalas

Päevaleht. Ilmub iga päev, välja arvatud pühapäeval.

Võõrkeelne ajaleht.

Ikoon tähistab, et tegu on ajalehega raamatukogu elektronkataloogis ESTER.

 • maapinna vähendatud kujutis
 • tähistatud leppemärkidega
 • vähendatud mõõtkavaga
 • näiteks matkakaart, merekaart, linnaplaan

KAART

Atlas

Gloobus

Maakaart

Ikoon tähistab, et tegu on kaardiga raamatukogu elektronkataloogis ESTER.

 • ülekaalus on nooditekst
 • käsikirjaline, trükitud või elektrooniline
 • näiteks laulikud, noodiraamatud

NOOT

Noodiraamat

Ikoon tähistab, et tegu on noodiga raamatukogu elektronkataloogis ESTER.

Käsikirjaline noot

 • helikandjale jäädvustatud heli
 • hilisema taasesituse võimalus
 • näiteks vinüülplaat, helikassett või CD

HELISALVESTIS

Vinüülplaat

Helikassett

Ikoon tähistab, et tegu on helisalvestisega raamatukogu elektronkataloogis ESTER.

CD-plaat

 • pildi salvestus koos heliga
 • hilisema taasesituse võimalus
 • nt DVD, videokassett

VIDEOSALVESTIS

DVD

DVD

Ikoon tähistab, et tegu on videosalvestisega raamatukogu elektronkataloogis ESTER.

 • kunstiliselt kujundatud pilt
 • paberile trükitud
 • näiteks postkaart või plakat

PILTTRÜKIS

Plakat

Jõulupostkaart

Plakat

Ikoon tähistab, et tegu on pilttrükisega raamatukogu elektronkataloogis ESTER.

 • väikese mahuga (nt kutse, reklaamleht)
 • napi sisuga (tekst on väheoluline või puudub)
 • mingiks konkreetseks puhuks valmistatud ja lühiajalise tähtsusega (nt valimisplakat, näituse kava)

PISITRÜKIS

Kutse

Infotrükis

Ikoon tähistab, et tegu on pisitrükisega raamatukogu elektronkataloogis ESTER.

Nüüd orienteerud hästi raamatukogu teavikute maailmas.

Väga tubli!

ALUSTA UUESTI