Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Różaniec.Prosta modlitwaopotężnej mocy.

Co oznacza słowo różaniec?

RÓŻANIEC (z języka łacińskiego: rosarium, ogród różany).Różaniec jest modlitwąw której rozważamy najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Matki Bożej.Pierwotnie różaniec nazywany był Psałterzem Najświętszej Maryi Panny i kultywowanej od czasów średniowiecznych w tradycji katolickiej.Symbolika różańca oparta jest na objawieniach maryjnych potwierdzonych przez Kościół katolicki.Różaniec oznacza także połączone ze sobą za pomocą drucików i łańcuszków paciorki z drewna, z tworzywa sztucznego lub cennego kruszcu, nieraz nawleczone na sznurek, którego końce są ze sobą złączone.Termin różaniec oznacza także nabożeństwo różańcowe – czyli wspólne odmawianie modlitwy różańcowej w świątyni, najczęściej przed wystawioną monstrancją z Najświętszym Sakramentem – obdarzone przez Kościół odpustem. Odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż.

KrótkahistoriaRóżańca

1 września 1883 r. Leon XIII, ogłosił encyklikę „Supremi apostolatus officio”, którą zapoczątkował serię encyklik o Różańcu.

Papież Klemens XI, rozszerzył święto Matki Bożej Różańcowej na cały Kościół.

Papież Pius V był orędownikiem modlitwy różańcowej.Na potwierdzenie tego warto wspomnieć, że 7 października 1571 r. ogłosił, że bitwa pod Lepanto przeciwko Turkom została zwyciężona dzięki wstawiennictwu Maryi i ogłosił ten dzień świętem Matki Bożej Różańcowej.

W XV wieku ukształtowała się obecna forma modlitwy „Zdrowaś Maryjo”:Zdrowaś Maryjo,łaski pełna, Pan z Tobą,błogosławionaś Ty między niewiastamii błogosławiony owoc żywotaTwojego, Jezus.Święta Maryjo, Matko Boża,módl się za nami grzesznymiteraz i w godzinę śmierci naszej.Amen.Pozdrowienie Anielskie, czyli "Zdrowaś Mario" składa się z trzech części: pierwszą wypowiedział Archanioł Gabriel w chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, drugą św. Elżbieta podczas nawiedzenia jej przez Matkę Najświętszą, trzecią dodał Kościół święty.

Już w XI wieku „Reguła benedyktyńska” nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz”, na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.

Nazwa „różaniec” wywodzi się ze średniowiecza. Odmawianie Różańca porównywano z ofiarowaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli Różańcem (Rosarium).

Za ojca Różańca św. uważa się św. Dominika (ok. 1171-1221).

W 1885 r. papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!”.

Paweł VI potwierdził, że Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, w adhortacji apostolskiej „Marialis cultus”(2 lutego 1974 r.).

16 października 2002 r. Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca Świętego. Rok poświęcony Różańcowi ogłosiłw liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”, w którym dołączył do modlitwy różańcowej tajemnice światła.

Tajemnice Różańca świętego

JakodmawiaćRóżaniec?

O co chodziw odmawianiu Różańca?

Różaniecw nauczaniuKościoła

List apostolski "Rosarium Virginis Mariae" Jana Pawła IIOd mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym.(...)Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Różaniec « to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] nr 2Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa [nr 3].

Dzieci!Odmawiajcie Różaniec!Prosi Matka BożawFATIMIE(Portugalia)w 1917 r.

Wyjątkowy Różaniec

Świadectwa o Różańcu