Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

GenialPresentation

Write a subtitle here

1

2

3

4

5

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Kiedy skończył 6 lat, rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Jako dziewięciolatek stracił matkę, która zmarław wieku 45 lat. Później stracił również starszego brata, Edmunda.W 1941 roku zmarł jego ojciec. W1942 roku Karol Wojtyła zapragnął zostać księdzem i wstąpił do seminarium. Wtedy wszystko się zaczęło...

1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie.28 września 1958 roku ks. Wojtyła przyjął święcenia biskupie. Został tym samym najmłodszym biskupem w Polsce – miał wówczas 38 lat. Mottem jego posługi stały się odniesione do Maryi słowa„Totus Tuus -„Cały Twój.”29 maja 1967 rokuabp Wojtyła został mianowanykardynałem.16 października 1978roku kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził każdy kontynent. 8 razy odwiedził Polskę, 7 razy Stany Zjednoczone i Francję, 9 razy spotkał się z młodymi na Światowych Dniach Młodzieży. Podczas wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,5 miliona kilometrów.

GenialPresentation

Write a subtitle here

1

2

3

4

5

Posługa Jana Pawła II była pełna wiary, ale i naznaczona cierpieniem. Choroby papieża zaczęły się od pamiętnego zamachu 13 maja 1981 roku.Podczas audiencji na Placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Ocalenie, jak wielokrotnie podkreślał, zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej. Powiedział później: "Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę."Niedługo poźniej Jan Paweł II spotkał się z zamachowcem w więzieniu i wybaczył mu.

W lutym 2005 roku nastąpiło pogorszenie stanu papieża. 2 kwietnia, w dniu śmierci,o godzinie 7:30 rano, papież zaczął tracić przytomność. Tego samego dnia około godziny 15:30 papież powiedział:„Pozwólcie mi iść do domu Ojca.”O godzinie 19:00 wszedłw stan śpiączki. Osobisty papieski lekarz stwierdził śmierć papieża o godzinie 21:37 czasu miejscowego. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek, 8 kwietnia 2005 roku. Pojawiło się na nim kilka milionów osób.

1 maja 2011 roku Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 roku świętym kościoła Katolickiego.

GenialPresentation

Write a subtitle here

1

2

Od 2001 roku niedziela poprzedzająca 16 października jest w polskim Kościele przeżywana jako Dzień Papieski. Pomysłodawcą tego dnia jest powołana w 1999 roku przez Konferencję Episkopatu Polski Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia.” Tegoroczny, już XX Dzień Papieski, przebiega pod hasłem „Totus Tuus - Cały Twój.”Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał właśnie zawołanie "Totus Tuus." Towarzyszyło mu ono aż do śmierci. Słowa te są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję.