Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Temat zajęć:„Las wita Was!”

Pracę zacznij od dołu.Klikaj w ptaszki.

opracowała Małgorzata Banach

Dziękuję za wspólne zajęcia. Przypomnij co daje nam las i jakie nazwy drzew pamiętasz.

Odgadnij hasła z wykorzystaniem działań matematycznych:- oblicz działania matematyczne, uporządkuj wyniki-grupa 1 i grupa 3 rosnąco,grupa 2 i grupa 4 malejącowraz z przyporządkowanymi im wyrazami. Odczytaj zdania.Grupa nr 120 + 10 = ...... drzewa20 – 10 = ...... cień15 + 10 = ...... dają12 - 2 = ...... powietrze20 - 2 = ...... i oczyszczająGrupa nr 218 – 3 + 5 = ...... przed5 +3 = ...... drzewa25 + 5 = ...... hałasem7 + 5 = ...... chroniąGrupa nr 320 + 2 + 1 = ...... produkują15 – 5 = ..... tlen20 + 5 = ...... drzewa8 – 1 – 1 = ...... oddychamy10 – 2 –1 = ...... którymGrupa nr 43 + 3 = ...... drzewa9 + 6 = ...... schronienie5 + 5 + 2 = ...... dają20 – 1 = ...... zwierzętom20 – 3 = ...... wielu

Wskaż i nazwij części drzewa

Przypomnij jakie warstwy lasu występują w lesie:Przypomnij jakie rośliny rosną w każdej warstwie. A może pamiętasz zwierzęta żyjące tam?

Obejrzyj liście i owoce drzew: kliknij tu

Posłuchaj wiersza Leopolda Staffa „ Jesienne liście”Kończy się lato w przepych bogateI zmienia, zmienia piękną swą szatę.Drzewa po świeżej, bujnej zieleniWdziewają złote barwy jesieni.Pogodnie, cicho i uroczyścieSpływają z wolna na ścieżkę liście.A gdy spieszymy do szkoły drogą,Raźno szeleszczą, szumią pod nogą.Kiedy wiatr zdrowy zachwieje dębem,Strząsa zeń liście z falistym wrębem.Jesiony ronią liście pierzaste,A klony sieją – pięciopalczaste.Brzozie, topoli, grabowi, lipieWiatr zrywa liście i sypie, sypie.A czasem z góry lecą znienackaKasztany: lśniące, brunatne cacka.Patrzmy na drzewa i śledźmy bacznie,Gdzie w liściach kasztan skrył się nieznacznie.Bo wstyd by było naszemu gronuSzukać kasztana pod drzewem ... klonu.Odpowiedz na pytania:- Jaka pora roku występuje w wierszu?- Kto jest bohaterem wiersza?- Jakie drzewa występują?- Jak rozumiecie słowa „Bo wstyd by było naszemu gronu , szukać kasztana pod drzewem ... klonu.

ROZWIĄŻ ZAGADKI*Pod jakim drzewem na pewnoznajdzie dzik i wiewiórka małe żołędzie.*W zielonym gaiku stoi biała postać.Chce do samej ziemi gałązkami dostać.*Jeśli od wyrazu „jesionka” odejmiesz „ka” otrzymasz nazwę drzewa. *Ma w swej koronie chyba dla igraszki,przedziwne nasiona skrzydlate jak ptaszki.*Chociaż to drzewo jest takie wielkie,ale w niewielkich grabiach można je znaleźć.*Sylaba „ol” i sylaba „sza”nazwę drzewa ci da.*Rośnie w lesie, ma cały rok zieloną sukienkę, często dzieci nazywają ją choinką.*Drzewo iglaste, drzewo żywiczne,wysokopienne, podniebne, śliczne.Zawsze zielone, zima czy lato, igły ma długie,bo to jest ........ .*Wygląda pięknie jak malowany.Ręką przyrody szczodrze ubrany.Lecz zimą w innej będzie już szacie, bo choćigły dziś ma – zimą wszystkie je straci.*Drzewo wysokie, korona trójkątnacały rok zielone, w modne igły ubrane.

Weź kartkę w kształcie liścia i zapisz swoje pomysły na temat:„ Jak chronić las,aby korzystać z jego darów”.Możesz je zapisywaćw formie próśb lasu do ludzi.Popatrz na ilustrację

nacobezu- słucham uważnie wiersza- wskazuję i nazywam części drzewa,- rozwiązuję zagadki o drzewach,- rozpoznaję i nazywam drzewa na podstawie liści, cech charakterystycznych dla pnia i korony,- wiem, co to las liściasty i iglasty,- podaję sposoby ochrony lasu,- wykonuję zadania matematyczne

Naklej liście z prośbami drzewa na brzozie, którą razem wykonaliśmy.