Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Święto Drzewa

Pracę zacznij
od dołu.
Klikaj w ptaszki.

opracowała Małgorzata Banach

Dziękuję za wspólne zajęcia.

Przypomnij co daje nam las i jakie nazwy drzew pamiętasz.

Odgadnij hasła z wykorzystaniem działań matematycznych:
- oblicz działania matematyczne, uporządkuj wyniki
-

grupa 1 i grupa 3 rosnąco,

grupa 2 i grupa 4 malejąco

wraz z przyporządkowanymi im wyrazami. Odczytaj zdania.
Grupa nr 1
20 + 10 = ...... drzewa
20 – 10 = ...... cień
15 + 10 = ...... dają
12 - 2 = ...... powietrze
20 - 2 = ...... i oczyszczają

Grupa nr 2

18 – 3 + 5 = ...... przed

5 +3 = ...... drzewa

25 + 5 = ...... hałasem

7 + 5 = ...... chronią

Grupa nr 3

20 + 2 + 1 = ...... produkują

15 – 5 = ..... tlen

20 + 5 = ...... drzewa

8 – 1 – 1 = ...... oddychamy

10 – 2 –1 = ...... którym

Grupa nr 4

3 + 3 = ...... drzewa

9 + 6 = ...... schronienie

5 + 5 + 2 = ...... dają

20 – 1 = ...... zwierzętom

20 – 3 = ...... wieluPrzypomnij jakie warstwy lasu występują w lesie:
Przypomnij jakie rośliny rosną w każdej warstwie. A może pamiętasz zwierzęta żyjące tam?

Posłuchaj wiersza

Leopolda Staffa „ Jesienne liście”


Kończy się lato w przepych bogate

I zmienia, zmienia piękną swą szatę.

Drzewa po świeżej, bujnej zieleni

Wdziewają złote barwy jesieni.


Pogodnie, cicho i uroczyście

Spływają z wolna na ścieżkę liście.

A gdy spieszymy do szkoły drogą,

Raźno szeleszczą, szumią pod nogą.


Kiedy wiatr zdrowy zachwieje dębem,

Strząsa zeń liście z falistym wrębem.

Jesiony ronią liście pierzaste,

A klony sieją – pięciopalczaste.


Brzozie, topoli, grabowi, lipie

Wiatr zrywa liście i sypie, sypie.

A czasem z góry lecą znienacka

Kasztany: lśniące, brunatne cacka.


Patrzmy na drzewa i śledźmy bacznie,

Gdzie w liściach kasztan skrył się nieznacznie.

Bo wstyd by było naszemu gronu

Szukać kasztana pod drzewem ... klonu.

Odpowiedz na pytania:

- Jaka pora roku występuje w wierszu?
- Kto jest bohaterem wiersza?
- Jakie drzewa występują?
- Jak rozumiecie słowa „Bo wstyd by było naszemu gronu , szukać kasztana pod drzewem ... klonu.ROZWIĄŻ ZAGADKI
*Pod jakim drzewem na pewno
znajdzie dzik i wiewiórka małe żołędzie.

*W zielonym gaiku stoi biała postać.
Chce do samej ziemi gałązkami dostać.

*Jeśli od wyrazu „jesionka” odejmiesz „ka” otrzymasz nazwę drzewa.
*Ma w swej koronie chyba dla igraszki,
przedziwne nasiona skrzydlate jak ptaszki.

*Chociaż to drzewo jest takie wielkie,
ale w niewielkich grabiach można je znaleźć.

*Sylaba „ol” i sylaba „sza”
nazwę drzewa ci da.

*Rośnie w lesie, ma cały rok zieloną sukienkę, często dzieci nazywają ją choinką.

*Drzewo iglaste, drzewo żywiczne,

wysokopienne, podniebne, śliczne.

Zawsze zielone, zima czy lato, igły ma długie, bo to jest ........ .

*Wygląda pięknie jak malowany.

Ręką przyrody szczodrze ubrany.

Lecz zimą w innej będzie już szacie, bo choć

igły dziś ma – zimą wszystkie je straci.

*Drzewo wysokie, korona trójkątna

cały rok zielone, w modne igły ubrane.
Weź kartkę w kształcie liścia i zapisz swoje pomysły na temat:

„ Jak chronić las,

aby korzystać z jego darów”.
Możesz je zapisywać

w formie próśb lasu do ludzi.

Popatrz na ilustracjęNaklej liście z prośbami drzewa na brzozie, którą razem wykonacie.


Kliknij i poznaj drzewa:)

nacobezu

- słucham uważnie wiersza

- wskazuję i nazywam części drzewa,
- rozwiązuję zagadki o drzewach,
- rozpoznaję i nazywam drzewa na podstawie liści, cech charakterystycznych dla pnia i korony,
- wiem, co to las liściasty i iglasty,
- podaję sposoby ochrony lasu,
- wykonuję zadania matematyczne

- wykonuję drzewo z rurek papierowych