Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Święto Drzewa

Pracę zacznij od dołu. Klikaj w ptaszki.

opracowała Małgorzata Banach

Dziękuję za wspólne zajęcia. Przypomnij co daje nam las i jakie nazwy drzew pamiętasz.

Odgadnij hasła z wykorzystaniem działań matematycznych:- oblicz działania matematyczne, uporządkuj wyniki - grupa 1 i grupa 3 rosnąco, grupa 2 i grupa 4 malejąco wraz z przyporządkowanymi im wyrazami. Odczytaj zdania.Grupa nr 120 + 10 = ...... drzewa20 – 10 = ...... cień15 + 10 = ...... dają12 - 2 = ...... powietrze20 - 2 = ...... i oczyszczają Grupa nr 2 18 – 3 + 5 = ...... przed 5 +3 = ...... drzewa 25 + 5 = ...... hałasem 7 + 5 = ...... chronią Grupa nr 3 20 + 2 + 1 = ...... produkują 15 – 5 = ..... tlen 20 + 5 = ...... drzewa 8 – 1 – 1 = ...... oddychamy 10 – 2 –1 = ...... którym Grupa nr 4 3 + 3 = ...... drzewa 9 + 6 = ...... schronienie 5 + 5 + 2 = ...... dają 20 – 1 = ...... zwierzętom 20 – 3 = ...... wielu

Przypomnij jakie warstwy lasu występują w lesie:Przypomnij jakie rośliny rosną w każdej warstwie. A może pamiętasz zwierzęta żyjące tam?

Posłuchaj wiersza Leopolda Staffa „ Jesienne liście” Kończy się lato w przepych bogate I zmienia, zmienia piękną swą szatę. Drzewa po świeżej, bujnej zieleni Wdziewają złote barwy jesieni. Pogodnie, cicho i uroczyście Spływają z wolna na ścieżkę liście. A gdy spieszymy do szkoły drogą, Raźno szeleszczą, szumią pod nogą. Kiedy wiatr zdrowy zachwieje dębem, Strząsa zeń liście z falistym wrębem. Jesiony ronią liście pierzaste, A klony sieją – pięciopalczaste. Brzozie, topoli, grabowi, lipie Wiatr zrywa liście i sypie, sypie. A czasem z góry lecą znienacka Kasztany: lśniące, brunatne cacka. Patrzmy na drzewa i śledźmy bacznie, Gdzie w liściach kasztan skrył się nieznacznie. Bo wstyd by było naszemu gronu Szukać kasztana pod drzewem ... klonu. Odpowiedz na pytania: - Jaka pora roku występuje w wierszu?- Kto jest bohaterem wiersza?- Jakie drzewa występują?- Jak rozumiecie słowa „Bo wstyd by było naszemu gronu , szukać kasztana pod drzewem ... klonu.

ROZWIĄŻ ZAGADKI*Pod jakim drzewem na pewnoznajdzie dzik i wiewiórka małe żołędzie. *W zielonym gaiku stoi biała postać.Chce do samej ziemi gałązkami dostać. *Jeśli od wyrazu „jesionka” odejmiesz „ka” otrzymasz nazwę drzewa. *Ma w swej koronie chyba dla igraszki,przedziwne nasiona skrzydlate jak ptaszki. *Chociaż to drzewo jest takie wielkie,ale w niewielkich grabiach można je znaleźć. *Sylaba „ol” i sylaba „sza”nazwę drzewa ci da. *Rośnie w lesie, ma cały rok zieloną sukienkę, często dzieci nazywają ją choinką. *Drzewo iglaste, drzewo żywiczne, wysokopienne, podniebne, śliczne. Zawsze zielone, zima czy lato, igły ma długie, bo to jest ........ . *Wygląda pięknie jak malowany. Ręką przyrody szczodrze ubrany. Lecz zimą w innej będzie już szacie, bo choć igły dziś ma – zimą wszystkie je straci. *Drzewo wysokie, korona trójkątna cały rok zielone, w modne igły ubrane.

Weź kartkę w kształcie liścia i zapisz swoje pomysły na temat: „ Jak chronić las, aby korzystać z jego darów”.Możesz je zapisywać w formie próśb lasu do ludzi. Popatrz na ilustrację

Naklej liście z prośbami drzewa na brzozie, którą razem wykonacie.

Kliknij i poznaj drzewa:)

nacobezu - słucham uważnie wiersza - wskazuję i nazywam części drzewa,- rozwiązuję zagadki o drzewach,- rozpoznaję i nazywam drzewa na podstawie liści, cech charakterystycznych dla pnia i korony,- wiem, co to las liściasty i iglasty,- podaję sposoby ochrony lasu,- wykonuję zadania matematyczne - wykonuję drzewo z rurek papierowych