Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

protocolo biblioteca

Cra Raíña Aragonta

Como utilizamos a biblioteca?

normas xerais

01

+

NA BIBLIOTECA/IN THE LIBRARY- Pon a máscara tapando nariz e boca.- Usa xel desinfectante.- Sentámonos co noso grupo.- Pedir o libro ou materiais á mestre/a.- Non compartas Xogos nin libros.

21 PERSOAS

aforo máximo

02

PRÉSTAMOS PARA AS AULAS

03

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

PRÉSTAMOS PARA AS FAMILIAS

04

f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CONFINAMENTO DE LIBROS

05

espazo do mestre

06

NA BIBLIOTECA/IN THE LIBRARY- Pon a máscara tapando nariz e boca.- Usa xel desinfectante.- Sentámonos co noso grupo.- Pedir o libro ou materiais á mestre/a.- Non compartas Xogos nin libros.

PRÉSTAMO PARA AS AULAS- CADA AULA TEN UN HORARIO ASIGNADO ESTABLECIDO.- VENTILAR E DESINFECTAR A BIBLIOTECA DURANTE E DESPOIS DO SEU USO.- OS LIBROS SÓ OS PODE COLLER DOS ESTANTES A MESTRA/E RESPONSABLE.- A MESTRA/E RESPONSABLE SERÁ A ENCARGADA/O DE DESINFECTAR OS MATERIAIS UTILIZADOS.- OS LIBROS UTILIZADOS DOPOSITARANSE NUN CAIXÓN HABILITADO PARA O SEU CONFINAMENTO. (MÍNIMO 4 HORAS)- DEBERASE CUBRIR UN REXISTRO COA AULA, DATA E HORA DE ENTREGA DOS LIBROS.

PRÉSTAMO PARA AS FAMILIASOS PRÉSTAMOS REALIZARANSE OS MARTES DE 16:00 A 17:00.Entrar na páxina web do centro, sección biblioteca. https://www.edu.xunta.gal/centros/crarainaaragonta/taxonomy/term/171Alí aparecerá o CATÁLOGO VIRTUAL onde podemos realizar a busca do libro que nos interesa. Tamén haberá múltiples recomendacións para inspirarnos.Unha vez elixido o libro, enviar o título e o número de carné do alumno/a ao correo da biblioteca:bibliotecarainaarangonta@gmail.comOs martes de 16:00 a 17:00, haberá un mestre ou mestra na Porta 2 cos libros preparados para a súa entrega. No caso de non ter o libro elixido disporemos dunha librería con varios títulos para elixir.No caso de non ter conexión a internet, ordenador, móvil etc. Pódense achegar ata o centro ao posto de biblioteca que haberá na porta 2 e elixir no catálogo ou preguntarlle ao mestre/a responsable nese momento.Para a devolución dos libros: os martes de 16:00 a 17:00 teremos un caixón para depositar os libros devoltos e que pasen a correspondente corentena.

Para confinar os libros dispoñemos de tres caixóns e un rexistro de entrada para controlar o tempo transcorrido.

ESPAZO DO MESTRE/A- O ESPAZO RESERVADO PARA O ORDENADOR DEBERÁ SER DESINFECTADO ANTES E DESPOIS DO SEU USO.- TODO O MATERIAL UTILIZADO (LÁPIZ, CADEIRA, BOLI, IMPRESORA, SENSOR ETC.) DEBE SER DESINFECTADO.