Want to make creations as awesome as this one?

Świetlica

Transcript

3

Harmonogram

dnia

2

1

4

06:30 - 08:00
Schodzenie się dzieci do świetlicy, rozmowy indywidualne, przygotowanie do lekcji. Przypomnienie zasad zachowania higieny związanej z COVID-19.

08:00 - 09:30
Zajęcia programowe obejmujące zajęcia umysłowe, zajęcia czytelnicze, pogadanki, zajęcia plastyczno - techniczne, prace konkursowe, dekoracje na imprezy szkolne, dekoracje okolicznościowe, zajęcia ruchowe.

09:30 - 11:30
Zajęcia własne, różnorodne gry stolikowe, gry i zabawy integracyjne, zabawy w grupach rówieśniczych, zabawy tematyczne. Odpoczynek, mycie rąk, śniadanie itp.


11:30 - 14:00
Zajęcia organizacyjne związane z przyjściem grupy popołudniowej do sali świetlicy, zachowanie higieny związanej z COVID-19. Przygotowanie do obiadu, obiad, odpoczynek, zajęcia własne.

14:00 - 15:30
Popołudniowe zajęcia programowe, odrabianie zadań domowych, czytanie prasy dziecięcej, lektury, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Zabawy ruchowe na powietrzu, rozgrywki sportowe- dokładne mycie rąk po powrocie do budynku (COVID-19).

15:30 - 17:00
Zajęcia własne, zabawy indywidualne i grupowe, rekreacja na świeżym powietrzu, gry świetlicowe, oglądanie bajek i filmów, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci do domów.1