Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Σύγχρονες Τεχνολογικές Τάσεις

Παρατηρητήριο e-Επαγγελμάτων

Τεχνολογικές Τάσεις

Περισσότερα >

Δυνητικοί Χρήστες

Περισσότερα >

Η τεχνολογία εξελίσσεται

Περισσότερα >

Προϊόντα

Περισσότερα >

Ερευνητικά Έργα

Περισσότερα >

Τομείς εργασίας 4.0

Περισσότερα >

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Περισσότερα >

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Περισσότερα >

Τάσεις στην Αγορά Εργασίας

Περισσότερα >

Υπάρχοντα και Μελλοντικά Ψηφιακά Επαγγέλματα

Περισσότερα >

Σύγχρονες Τεχνολογικές Τάσεις

Περιεχόμενα

Σύγχρονες Τεχνολογικές Τάσεις:

Ο αρχικός σχεδιασμός είχε ως στόχο την παροχή δεδομένων σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας στην βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης και ως συμβολή στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των επαγγελματιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη, απευθυνόμενοι στους κάτωθι δυνητικούς χρήστες:

Σπουδαστές ΙΕΚ και Δομών Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Πανεπιστημίων

Joao Alvés

Νέοι πρωτοεμφανιζόμενοι στην Αγορά Εργασίας

Michaela Buben

Εκπαιδευτές ΙΕΚ και ΚΕΔΙΒΙΜ,Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων

Adrian Tavalas

Νέοι με λιγότερες ευκαιρίες

Eduardo Galán

Πιθανοί Χρήστες:

Τα ονόματα είναι προίόν μυθοπλασίας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την πραγματικότητα είναι καθαρά συμπτωματική.

Η τεχνολογία είναι σε συνεχή μεταλλαγή

Οι Ανοιχτές Τεχνολογικές Τάσεις αποτελούν ένα διαδικτυακό Παρατηρητήριο που έχει ως στόχο να αναδείξει δεδομένα στον τομέα της καινοτομίας στην εκπαίδευση, και ψηφιακά επαγγέλματα στον τεχνολογικό τομέα, ειδικότερα:

Ερευνητικά Προγράμματα

Εργασία 4.0

Εργασία 4.0

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Τάσεις στην Αγορά Εργασίας

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Υπάρχοντα και Μελλοντικά Ψηφιακά Επαγγέλματα

01

02

03

04

05

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Τάσεις στην Αγορά Εργασίας

Υπάρχοντα και Μελλοντικά Ψηφιακά Επαγγέλματα

01

02

03

04

05

Εργασία 4.0

Για να βελτιώσουμε την διδασκαλία και την εμάθηση και για να συμβάλλουμε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των επαγγελματιών.

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Ανάμεσα σε άλλα σχετικά και αναδυόμενα Ψηφιακά Θέματα.

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Τάσεις στην Αγορά Εργασίας για προσλήψεις

Στα πλαίσια του Ψηφιακού τομέα

Ερευνητικά Προγράμματα

Υπάρχοντα και Μελλοντικά Ψηφιακά Επαγγέλματα

Ενισχύοντας την μελλοντική επιχειρηματικότητα ενηλίκων και σπουδαστών

Εργασία 4.0:

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (ή Βιομηχανία 4.0) είναι η συνεχής αυτοματοποίηση των παραδοσιακών κατασκευαστικών και βιομηχανικών πρακτικών, χρησιμοποιώντας σύγχρονη έξυπνη τεχνολογία. Επικοινωνία μηχανής με μηχανή μεγάλης κλίμακας (Μ2Μ) και το διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) είναι ενσωματωμένα για αυξημένη αυτοματοποιήση, βελτιωμένη επικοινωνία και αυτοπαρακολούθηση, και την παραγωγή έξυπνων μηχανών που μπορούν να αναλύσουν και να διαγνώσουν προβλήματα χωρίς την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.

Πηγή: Wikipedia

Εργασία 4.0:

Οι λόγοι που η Εργασία 4.0 είναι σημαντική είναι τα οφέλη. Βοηθάει τους κατασκευαστές στις παρούσες προκλήσεις να γίνονται πιο ευέλικτοι και να αντιδρούν στις αλλαγές της αγοράς πιο εύκολα. Μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα της καινοτομίας και είναι πολύ επικεντρωμένη στον καταναλωτή, οδηγώντας σε ταχύτερες διαδικασίες σχεδιασμού.

Πηγή: MachineMetrics

International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)

Η Έκθεση συνόψισε την εξέλιξη και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος κατά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση 4.0. Η ψηφιοποιήση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι φορητοί υπολογιστές έχουν οδηγήσει σε νέα μαθησιακά σενάρια μετασχηματίζοντας την παραδοσιακή εκπαίδευση σε ένα νέο μοντέλο στο οποίο οι δάσκαλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν και να πρωτοπορήσουν για να αντιμετωπίσουν τις προσδοκίες της νέας γενιάς. Η τέταρτη βιομηχανική επαναστάση (ΒΕ 4.0) δημιούργησε συνθήκες αλλαγής στην εκπαίδευση. Η ΒΕ 4.0 διέπεται από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά φυσικά πλαίσια, κάνοντας την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής ακόμα πιο ευέλικτη. Προετοιμάζοντας μαθητές για το επόμενο βήμα και δουλεύοντας με την ΒΕ 4.0, δίνεται η δυνατότητα της υλοποίησης συγκεκριμένων εργασιών από ευφυείς μηχανές (ρομπότ). Η εκπαίδευση απαιτεί την χρήση σχετικών πληροφοριών και ικανοτήτων που δεν μπορούν να αντικατασταθούν ωστόσο από τα ρομπότ.

Ψηφιακή Επανάσταση της Εκπαίδευσης 4.0

Περισσότερες πληροφορίες

Εργασία 4.0

Αιώνες απομνημονευτικής πρακτικής

Εκπαίδευση 1.0:

Εκμάθηση μέσω του Διαδικτύου

Εκπαίδευση 2.0:

Εργαλειοποίηση της γνώσης και της εργασίας

Εκπαίδευση 3.0:

Καθιστά την εκπαίδευση καταλύτη αλλαγής

Εκπαίδευση 4.0:

Χάρη στην ταχεία ανάπτυξη της Εργασίας 4.0, η Εκπαίδευση πρέπει να κινηθεί από την τωρινή 2.0 εκπαίδευση στην 3.0 /4.0

Περισσότερες πληροφορίες

Η ανάπτυξη της σύγχρονης έρευνας δείχνει πως η εκπαίδευση πρέπει ν' αφουγκραστεί τον ρυθμό του μαθητικού κόσμου και να τους παρέχει ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον. Η Εκπαίδευση 4.0 χρησιμοποιεί μια μοναδική τεχνολογία και εργαλεία για να δημιουργήσει ένα παρόμοιο περιβάλλον και για τις δύο φάσεις, εξασφαλίζοντας ότι η εμπειρία της εκπαίδευσης είναι παρόμοια με την εμπειρία της εργασίας. Συνεπώς, η Εκπαίδευση 4.0 είναι μια πιο ρεαλιστική και πρακτική μέθοδος μάθησης η οποία μπορεί να οδηγεί σε εξαιρετικές δημιουργίες από τις εκπαιδευόμενες.

Περισσότερες πληροφορίες

Το μέλλον της Αίθουσας: Αναδύομενες Τάσεις στην Κ - 12 Εκπαίδευση - Ισπανική Έκδοση

Η Google ξεκίνησε μια Παγκόσμια Έκθεση με βάση το μέλλον της τάξης καθώς παρατηρείται μια συνεχής μεταλλαγή σε αυτό περισσότερο από ποτέ. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο να αποκτήσουν τα εργαλεία για να προετοιμάσουν τους μαθητές σε προκλήσεις οι οποίες ούτε καν υπάρχουν προς το παρόν. Σε αυτήν τη λογική, έχουν εκδόσει μία λίστα από αναδυόμενες τάσεις στην διδασκαλία της αίθουσας, όπως: ψηφιακή υπευθυνότητα, δεξιότητες ζωής και προετοιμασία εργατικού δυναμικού, υπολογιστική σκέψη, συνεργατικές τάξεις όπου μεταξύ άλλων βασίζονται στις εγκάρσιες δεξιότητες και όχι στις τεχνικές/εξειδικευμένες δεξιότητες. Το καλύτερο κομμάτι αυτής της ιστοσελίδας είναι ότι μπορείς να βρεις τάσεις ανά χώρα και να παρακολουθήσεις βίντεο τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν με διάφορες μεθοδολογίες.

Εργασία 4.0

Η Google για την Εκπαίδευση

Περισσότερες πληροφορίες

Η Ισπανία βελτιστοποιεί πόρους με τεχνολογία

80%

Οι Ισπανοί δάσκαλοι λένε πως η χρήση της τεχνολογίας μέσα στην αίθουσα έχει μεγάλη επίδραση στην παροχή κινήτρων μάθησης.

ΟΙ Ισπανοί μαθητές ηλικίας 12 με 19 χρησιμοποιούν τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) για τις εργασίες στο σπίτι.

Πηγή: Informe de resultados España (2018)

Πηγή: Cambridge Assessment International Education (2018)

Περισσότερες πληροφορίες

Ψηφιακή υπευθυνότητα

Παιδαγωγική που καινοτομεί

Μαθητοκεντρική Εκπαίδευση

Τρεις από τις πιο διακεκριμένες τάσεις στις αίθουσες Κ-12 στην Ισπανία

01

02

03

Περισσότερες πληροφορίες

ΟΑΣΑ: Το μέλλον της εκπαίδευσης και των Ικανοτήτων 2030

Σε αυτή την Εκθεση στόχος είναι να αναδειχθεί ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο η μεταβίβαση γνώσης αλλά κυρίως η διδασκαλία για την ανάπτυξη δεξιοτητων, αξιών και της κρικτής σκέψης των μαθητών, ώστε να αντιμετωπίσουν έναν κόσμο ο οποίος γίνεται εξαιρετικά πιο πολύπλοκος και αναγκαία πιο συμπεριληπτικός και βιώσιμος για όλους. Η Επιτροπή για την Εκπαιδευτική Πολιτική του ΟΑΣΑ αναγνώρισε το 2015 την σημασία της εκπαιδευτικής αλλαγής η οποία ξεκινά από τους μαθητές. Το έργο ''Το μέλλον της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 2030'' ξεκίνησε το 2016 για να βοηθήσει χώρες να προετοιμάσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα για το μέλλον. Έπι του παρόντος, το έργο βρίσκεται στην δεύτερη φάση του, η οποία επικεντρώνεται στο πώς να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για εκπαιδευομένους με διαφορετικές δεξιότητες, συμπεριφορές και αξίες, επομένως να μαθαίνουμε διαφορετικά, όχι σε ένα στατικό πρόγραμμα σπουδών αλλά μέσα σε δυναμικά και εξατομικευμένα σχήματα μάθησης που να εγγυώνται την εξέλιξη των εκπαιδευομένων.

Εργασία 4.0

Περισσότερες πληροφορίες

Tο μέλλον, εξ ορισμού, είναι απρόβλεπτο∙ αλλά με το να είμαστε συντονισμένοι με μερικές από τις τάσεις που σαρώνουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο (OECD, 2019[1]) μπορούμε να μάθουμε - και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν - να προσαρμοστούμε, να ευδοκιμήσουμε και ακόμα να δημιουργήσουμε οτιδήποτε μας επιφυλάσσει το μέλλον. Οι μαθητές χρειάζονται υποστήριξη στην ανάπτυξη όχι μόνο γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά επίσης συμπεριφορών και αξιών, τα οποία μπορούν να τους καθοδηγήσουν σε ηθικές και υπεύθυνες πράξεις. Την ίδια στιγμή, χρειάζονται ευκαιρίες για να αναπτύξουν την δημιουργική τους ευφυία για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να προωθηθεί σε ένα πιο λαμπρό μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες

Το έργο ''Το μέλλον της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 2030'' έχει παρατηρήσει κάποια καινοτόμα χαρακτηριστικά σε αναδυόμενα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία ωστόσο μπορεί να αποτελούν "τη νέα κανονικότητα" στα εκπαιδευτικά συστήματα του αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι "η χρήση της νέας, γρήγορης και συχνά μεταβαλλόμενης ψηφιακής τεχνολογίας για να λύνει προβλήματα. Έχει να κάνει με μετασχηματιστικές διαδικασίες οι οποίες ήταν μη-ψηφιακές ή χειροκίνητες σε ψηφιακές διαδικασίες''. Ενώ, μία τάση είναι "μια γενική κατεύθυνση στην οποία κάτι εξελίσσεται ή αλλάζει."
Επομένως,οι Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού ασχολούνται με διαφορετικές νέες δυναμικές που χρησιμοποιούνται σε μεταβαλλόμενες ψηφιακές τεχνολογίες για να λύσουν πρακτικά τρέχοντα προβλήματα.

Πηγές: Adage

Πηγές: Lexico

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός χρησιμοποιεί ''ψηφιακές τεχνολογίες για να δημιουργήσει νέες - ή να τροποποιήσει υπάρχουσες - επιχειρηματικές διαδικασίες, κουλτούρες και εμπειρίες πελατών για να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες επιχειρήσεις και απαιτήσεις της αγοράς. Αυτός ο επαναπροσδιορισμός της επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός .''

Πηγές: Salesforce

Καθώς τα πανεπιστήμια και άλλοι φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αγκαλιάζουν τεχνολογικές καινοτομίες, προτεραιότητά τους είναι η βελτίωση της εμπειρίας των σπουδαστών - καθώς και η παροχή εργαλείων μάθησης υψηλής ποιότητας για τον αυξανόμενο αριθμό των διαφορετικών μαθητών. Μια πρόσφατη έρευνα σε 62 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διεξήχθησαν από το Κέντρο Ψηφιακής Εκπαίδευσης (CDE) προσδιόρισε τις ακόλουθες τεχνολογίες ως ζωτικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό: ψηφιακό περιεχόμενο (58%), συστήματα πληροφοριών σπουδαστών (SIS) / συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMSs) (44%) και τεχνολογίες αυτοματισμού (39%).

Τεχνολογικές Τάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περισσότερες πληροφορίες

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

"Oι ηγέτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θέλουν να παρέχουν στους μαθητές τεχνολογικά εργαλεία για να βελτιώσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες, εντός κι εκτός της πανεπιστημιουπολης."

Κέντρο για την Ψηφιακή Εκπαίδευση

Επισκόπηση Έρευνας

Τεχνολογικές Τάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Όπως στον ορισμό του σοσιαλισμού, έτσι και στο ερώτημα του πότε θα μας αφήσει ο Covid-19, οι απόψεις των ειδικών και των επιστημόνων διίστανται. Ακόμα και οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι αβοήθητοι μπροστά στον μικροσκοπικό, μέγεθους ηλεκτρονίου, ιό. Αυτό που ακολουθεί μετά το Covid είναι ένα μυστήριο που προκαλεί σύγχυση. Ένα πράγμα είναι σίγουρο - η ζωή δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προ-κορωνοϊού εποχή. Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που έχουν εμφανιστεί στον ακαδημαϊκό τομέα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών πανδημίας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες έξυπνες παρεκτάσεις. Η εκπαίδευση, μια μηχανή αλλαγής, παίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής. Η μορφή της είναι αναπόφευκτο να υποστεί μία σημαντική μεταμόρφωση.

COVID-19: Τι ακολουθεί για τον εκπαιδευτικό τομέα

Περισσότερες πληροφορίες

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

''O Covid-19 έχει ανοίξει τον δρόμο για μία επανάσταση στην διδασκαλία και την εκπαίδευση''

The Week

Διαδικτυακό άρθρο

COVID-19: Τι ακολουθεί για τον εκπαιδευτικό τομέα

Tο στυλ των διαδικτυακών μαθημάτων

Ένας παραδοσιακός δάσκαλος δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει σε έναν αποτελεσματικό διαδικτυακό δάσκαλο. Αυτό απαιτεί μία μαζική εκπαίδευση εκατομμυρίων δασκάλων. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτό δεν είναι ούτε εκπαίδευση από απόσταση ούτε ένα σύνολο σχετικών μαθημάτων.

Στον αντίποδα

Καμία πρακτική δεξιότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την άμεση καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή. Η διαδικτυακή διδασκαλία των μαθητών χαμηλότερων βαθμίδων δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική, καθώς η μαθησιάκή τους διαδικασία είναι απαραίτητο να τελεί υπό τη συνεχή επίβλεψη απο την εκπαιδεύτρια.

Τα προτερήματα των διαδικτυακών προγραμμάτων

Οι βίντεο-διαλέξεις μπορούν να παρακολουθηθούν όποτε νιώθουν άνετα οι μαθητές. Μπορούν να αντλήσουν ωφέλη μαθαίνοντας από τους καλύτερους εκπαιδευτές του κόσμου.Οι βίντεο-διαλέξεις μπορούν να παρακολουθηθούν όποτε νιώθουν άνετα οι μαθητές. Μπορούν να αντλήσουν ωφέλη μαθαίνοντας από τους καλύτερους εκπαιδευτές του κόσμου.

Άλλες επιδράσεις

Ένα μεικτό σύστημα που συνδυάζει παραδοσιακή διδασκαλία μέσα στην αίθουσα και διαδικτυακές ασκήσεις θα κέρδιζε δημοτικότητα. Οι μαθητές ίσως να μπορούν να πάρουν δύο ή ακόμα και περισσότερα πτυχία ταυτόχρονα από τα ίδια ή διαφορετικά πανεπιστήμια χάρη στην διαδικτυακή πρόσβαση.

Να λάβουμε υπόψιν:

Περισσότερες πληροφορίες

COVID-19: Τι ακολουθεί για τον εκπαιδευτικό τομέα

Νέα ψηφιακά επαγγέλματα

Ενώ η ψηφιακή οικονομία ανθίζει, η ζήτηση για πολλούς παραδοσιακούς, καλοπληρωμένους επαγγελματίες όπως οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι ακαδημαΪκοί και οι διευθυντές μειώνεται εξαιτίας αυτού που αποκαλείται η επανάσταση των ρομπότ.
Αυτό δεν σημαίνει για κανένα λόγο ότι αυτά τα επαγγέλματα θα εξαφανιστούν αλλά ο ανταγωνισμός αυξάνεται γρήγορα στα παραδοσιακά επαγγέλματα, το οποίο σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι που μπαίνουν στα επαγγέλματα αυτά δουλεύουν περισσότερο για λιγότερα χρήματα.

Πηγή: DIY Genius

Νέα ψηφιακά επαγγέλματα

Ευτυχώς, υπάρχουν νέες εργασιακές ειδικότητες όπου οι ιεραρχίες δεν είναι καλά καθιερωμένες επειδή οι δεξιότητες που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές είναι πρόσφατες. Είναι αυτές οι νέες ειδικότητες που θα οδηγήσουν στην επόμενη οικονομική άνθηση.Εάν θες να δεις τον εαυτό σο σε θέσεις με πολύ μεγαλύτερο εισόδημα, θα πρέπει να ξεκινήσεις την μάθηση σε υψηλόμισθες ψηφιακές δεξιότητες στις αναδυόμενες αυτές οικονομίες.

Πηγή: DIY Genius

Στην φετινή έκθεση του Linkedin για τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας του 2020, η τεχνητή νοημοσύνη και η επιστήμη των δεδομένων συνεχίζουν να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες περίπου τις ειδικότητες. Η ρομποτική, ένας αναδυόμενος τομέας τρέχουσας αξίας 1.2 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων, μέρος της βιομηχανίαςτης τεχνητής νοημοσύνης, έχει κάνει επίσης την εμφάνιση του σε αυτή την έκθεση. Η έκθεση αναλύει ιδιαίτερα εκείνες τις θέσεις εργασίας στις οποίες παρατηρείται σημαντική αύξηση και εξετάζονται οι τάσεις και η σημασία τους για το εργατικό δυναμικό. Χρησιμοποιώντας δεδομένα του Linkedin, η έκθεση είναι ικανή να ταυτοποιήσει τις 15 καλύτερες θέσεις εργασίας που έχουν αναδυθεί τα τελευταία 5 χρόνια, καθώς και τις ικανότητες που συνδέονται μοναδικά με αυτές καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ειδικότητες και τις πόλεις που προσλαμβάνουν αυτό το νέο αναδυόμενο εργατικό δυναμικό.

Εκθεση για τις αναδυόμενες νέες ειδικότητες 2020

Περισσότερες πληροφορίες

Νέα ψηφιακά επαγγέλματα

 • Η επιστήμη των δεδομένων ανθίζει και ξεκινάει να αντικαθιστά ρόλους κύρους
 • Αυξημένη ασφαλιστική κάλυψη για ψυχική υγεία αυξάνει την ζήτηση για επαγγελματίες στην υγεία της συμπεριφοράς
 • Ποτέ δεν είναι αργα να γίνεις μηχανικός.
 • Η διαδικτυακή μάθηση είναι εδώ για να μείνει.

Η διαχείριση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να κάνουν μια δυναμική εμφάνιση στην έκθεσή μας για τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας, ωστόσο θέσεις εργασίες στις πωλήσεις και στην φροντίδα υγείας αποτελούν ακόμα τομείς αναφοράς. Οι κυρίαρχες τάσεις από την λίστα αυτής της χρονιας είναι οι εξής:

 • Το μέλλον της τεχνλογικής εξειδίκευσης στηρίζεται σημαντικά στις ικανότητες των ανθρώπων.
 • Εξυπνότερα αυτοκίνητα έρχονται.
 • Περισσότερες θέσεις εργασίας εκτός πρωτευουσών/μητροπόλεων.
 • Η τεχνολογία "καταλαμβάνει" την Washington D.C.
 • H απομακρυσμένη εργασία γίνεται κυρίαρχη τάση.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι 15 κορυφαίες αναδυόμενες θέσεις εργασίας (στις Η.Π.Α)

 • Ειδική στην Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Μηχανικός ρομποτικής
 • Επιστήμονας Δεδομένων
 • Μηχανικός Full-Stack
 • Μηχανικός αξιοπιστίας ιστοτόπου
 • Ειδική διατήρησης επιτυχημένων πελατιακών σχέσεων
 • Εκπρόσωπος Ανάπτυξης Πωλήσεων

 • Μηχανικός δεδομένων
 • Τεχνικός Συμπεριφοράς Υγείας
 • Ειδική στην κυβερνασφάλεια
 • Προγραμματίστρια Back End
 • Διευθύντρια εσόδων
 • Μηχανικός συστημάτων νέφους
 • Προγραμματίστρια JavaScript
 • Ιδιοκτήτες προιόντων

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η έκθεση στοχεύει να ρίξει φως σε κάποιους από τους ρυθμιστές (key drivers) που αξίζει να ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία αποτίμησης του αντικτύπου των νέων τεχνλογιών στο μέλλον της εργασίας και των δεξιοτήτων. Συνδυάζει μια σύνθεση των πλέον πρόσφατων και δυναμικών επιστημονικών δεδομένων, διαθεσιμων από αυθεντικές έρευνες JRC σε ζητήματα που έχουν παραβλεφθεί από υπάρχουσες μελέτες. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση παρέχει νέες πληροφορίες για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην αυτοματοποιήση και την οργάνωση της εργασίας, στην έκταση και στην φύση της εργασιακής πλατφόρμας, και στα μοτίβα των αλλαγών απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε.

H Μεταβαλλόμενη Φύση της Εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η τεχνολογική επανάσταση προκαλεί σημαντικές αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Υπάρχουν επαγγέλματα που κινδυνέυουν να εξαφανιστούν εξαιτίας των μηχανών, ενώ άλλα μεταβάλλονται ή δημιουργούνται νέα. Συνεπώς αλλάζουν και οι δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτυχθούν. καθώς βλέπουν το φώς νέα επαγγέλματα. Οι δομές των επαγγελμάτων αλλάζουν, οδηγώντας συχνά σε πόλωση της απασχόλησης και των μισθών, που με τη σειρά τους αυξάνουν δυνητικά τις ανισότητες.

Περισσότερες πληροφορίες

"Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν δημιουργούν ή /και καταστρέφουν απλά θέσεις εργασίας: επίσης αλλάζουν το τί κάνουν οι άνθρωποι στην εργασία τους καθώς και πώς το κάνουν."

Δημοσίευση: Η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Λιγότερο επηρεασμένα

 • Επαγγελματίες Υγείας
 • Επαγγελματίες Φιλοξενίας, λιανικής πώλησης και άλλοι διαχειριστές υπηρεσιών
 • Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές
 • Γενικός διευθυντής, ανώτερος υπάλληλος και νομοθέτης
 • Επαγγέλματα διδασκαλίας

Σε σημαντικό μετασχηματισμό

 • Υπάλληλοι Πωλήσεων
 • Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
 • Βοηθοί επαγγελματιών υγείας
 • Τεχνικός πληροφοριών και επικοινωνίας
 • Εργαζόμενοι προσωπικής φροντίδας

Πλήρως

επηρεασμένα

 • Βοηθοί προετοιμασίας φαγητού
 • Τεχνικοί συναρμολόγησης
 • Καθαριστές και βοηθοί
 • Εργάτες σε ορυχεία, κατασκευές, βιοτεχνίες και μεταφορές
 • Οδηγοί και χειριστές κινητών εγκαταστάσεων

Πιθανότητα αυτοματοποίησης ανά είδος επαγγέλματος:

Περισσότερες πληροφορίες

Σε αυτό το έντυπο, σας προτείνεται ο "Ψηφιακός Σχεδιασμός" ως μια πιθανή απάντηση στο παρακάτω δίλημμα: Πώς ένας σύντομος χρόνος απόκρισης μας βοηθάει αν δεν έχουμε ξεκάθαρη οπτική ή αν η λύση είναι ένας μη σταθερός στόχος; Από που αναμένεται να προκύψουν καινοτομίες εάν υπάρχει έλλειψη ιδεών; Ο "Επαγγελματίας Ψηφιακού Σχεδιασμού" είναι κάποιος του οποίου το επάγγελμα είναι ο σχεδιασμός σε ψηφιακό περιβάλλον. Γιατί αυτό το άτομο θεωρείται διαφορετικό; Γιατί το άτομο αυτό είναι σημαντικό; Τις απαντήσεις θα τις βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Ο επαγγελματίας ψηφιακού σχεδιασμού

Περισσότερες πληροφορίες

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Όταν ένας όρος εμφανίζεται να είναι ασαφής, βοηθάει να τον αναλύουμε σε μέρη. Μας αρέσει ο ακόλουθος τρόπος κατανόησης του όρου σε τρία επίπεδα:

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μετατροπή και επεξεργασία αναλογικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή - για παράδειγμα, το βήμα από εναν δίσκο σε ένα CD, ή από χάρτινους φακέλους σε ψηφιακές μορφές.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μεταφορά ευρέως αντιληπτών αναλογικών (επιχειρηματικών) διαδικασίών στον ψηφιακό κόσμο, όπως, για παράδειγμα, η κίνηση στον γκισέ της τράπεζας σε σύγκριση με την ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή, ή η εύρεση ενος βιβλίου σε ένα κλασσικό βιβλιοπωλείο σε σύγκριση με ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο. Όμως, πώς ένας σύντομος χρόνος απόκρισης μας βοηθάει, αν δεν έχουμε ξεκάθαρη οπτική ή αν η λύση είναι σε μη σταθερό στόχο; Από που πρόκειται να έρθουν οι καινοτομίες εάν υπάρχει έλλειψη δια ζώσης υπηρεσιών;

Η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και κοινωνικών δομών βασισμένα στην τεχνολογία της πληροφορίας - για παράδειγμα, υπηρεσίες αναμετάδοσης για ταινίες και μουσική ή κοινωνικά δίκτυα.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι Σχεδιαστές Ψηφιακού περιβάλλοντος αντιλαμβάνονται την ψηφιοποίηση ως υλικό ικανό να σχηματοποιηθεί. Συνδυάζουν τις πιθανότητες και την δυναμική της τεχνολογίας με τις οικονομικές συνθήκες και τις ανάγκες των ανθρώπων, τρέχουσες ή μελλοντικές.

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Περισσότερες πληροφορίες

 • Είναι χρήσιμος και χρηστικός
 • Είναι υψηλής ποιότητας και αισθητικής
 • Είναι δυναμικός
 • Είναι διερευνητικός
 • Επικεντρώνεται στον άνθρωπο ως όλον
 • Προβλέπει την επίδραση των αποτελεσμάτων του

Ο ΚΑΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

 • Σέβεται την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων
 • Είναι βιώσιμος ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες βιωσιμότητας
 • Εκτιμά εξίσου αναλογικά και ψηφιακά μέσα
 • Χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο

Περισσότερες πληροφορίες

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Η ψηφιακή οικονομία έχει την δυνατότητα να βελτιώσει την παραγωγικότητα, τα έσοδα και την κοινωνική ευημερία. Δημιουργεί ευκαιρίες για θέσεις εργασίες σε νέες αγορές και αυξάνει την εργασία σε ορισμένα υπάρχοντα επαγγέλματα. Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν την παραγωγή περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών με λιγότερη εργασία, εκθέτουν παρόλα αυτά μερικούς εργάτες στον κίνδυνο της ανεργίας ή χαμηλότερων μισθών.

Πηγή: OECD

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Επιτρέπουν επίσης αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, οι οποίες επηρεάζουν την δυνατότητα των υπάρχουσων πολιτικών και προγραμμάτων, να εγγυηθούν την ένταξη στην αγορά εργασίας, την ποιότητα της εργασίας και την ανάπτυξη των ικανοτήτων. Για να αποκομίσουν τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών, θα πρέπει οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο ακαδημαϊκός κόσμος, να αντιμετωπίσουν τις νέες αυτές προκλήσεις στην οικονομία και στην αγορά εργασίας.

Πηγή: OECD

Προετοιμασία για την Μεταβαλλόμενη Φύση της Εργασίας στην Ψηφιακή Εποχή

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός επηρεάζει σημαντικά τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι συνεισφέρουν στην κοινωνία, ζουν κι εργάζονται, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Καθώς οι ανησυχίες για διαδεδομένη τεχνολογική ανεργία μπορεί να είναι υπερβολικές, η επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη φύση της εργασίας και οι απαιτούμενες ικανότητες είναι ήδη πραγματικότητα. Πολλές νέες, παραγωγικές και αμοιβόμενες μορφές εργασίας και απασχόλησης δημιουργούνται ως μέρος της ψηφιακής αλλαγής, αλλά την ίδια στιγμή, πολλές θέσεις εργασίας έχουν εξαφανιστεί και είναι πολύ πιθανό να χαθούν στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στο εργατικό δυναμικό εξαρτάται από την τεχνολογική καινοτομία και την αξιοποίηση αυτών των νέων τεχνολογιών, ωστόσο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ:

Το 32% αυτών βρισκονται αντιμέτωποι με σημαντικές αλλαγές στα καθήκοντα που απαιτεί η εργασία τους και, συνεπώς στις δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτουν.

Περίπου 14% των εργαζομένων αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο αυτοματοποίησης των εργασιών τους

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σημαντικά για να επιτύχουν στο νέο ψηφιακά ενεργοποιημένο εργασιακό περιβάλλον. Ο ΟΑΣΑ προτείνει πολιτικές για το πώς να προετοιμάσουμε τους εργαζομένους για τις νέες θέσεις εργασίας και για την αλλαγή, να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους με μια ποικιλία δεξιοτήτων για να επιτύχουν σε έναν ψηφιακό κόσμο εργασίας και να ετοιμαστουν για μια τεράστια εκπαιδευτική πρόκληση

Περισσότερες πληροφορίες

Δεν είναι πια προαιρετικό: Οι εργοδότες πλέον ζητάνε ψηφιακές δεξιότητες

Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού (DCMS) στο ΗΒ. Στοχεύει στην παροχή μιας σφαιρικής εικόνας της ζήτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και στην παροχή ενημέρωσης για την ανάπτυξη μιας τεκμηριωμένης πολιτικής ανάπτυξής τους. Οι ψηφιακές δεξιότητες γίνονται όλο και πιο πολύ σημαντικές για την σημερινή οικονομία, και οι εργοδότες θεωρούν ότι περίπου το ένα-τρίτο των κενών θέσεων εργασίας δύσκολα καλύπτεται, γεγονός που σε ένα βαθμό αποδίδεται στην έλλειψη κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων ανάμεσα στους αιτούντες.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Ωστόσο, ο όρος "ψηφιακές ικανότητες" καλύπτει ένα εύρος δεξιοτήτων, γνώσεων, και ικανοτήτων, καθιστώντας δύσκολο τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που απευθύνονται στις ανάγκες για ψηφιακές ικανότητες. Η συγκεκριμένη έκθεση έρχεται να δώσει φως στο θέμα μέσα από την ανάλυση εκατομμυρίων διαδικτυακών αγγελιών στο ΗΒ, ώστε να υπογραμμίσει τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες. Στοχεύει στην παροχή μιας σφαιρικής εικόνας της ζήτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και παρέχει μια χρήσιμη βάση στην ενημέρωση για μια τεκμηριωμένη πολιτική ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Ψηφιακές και ηγετικές δεξιότητες της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη 2015 - 2020

Η ικανότητα των οικονομιών να παραμένουν πρωτοπόρες και ανταγωνιστικές βασίζεται στην διαθεσιμότητα των δεξιοτήτων ικανών εργαζομένων παράλληλα με τις ραγδαία εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς. Αναδυόμενες τεχνολογίες οι οποίες καθοδηγούν την ψηφιακή αλλαγή, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και επιδρούν στην ταχύτητα της αλλαγής των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται.

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Περισσότερες πληροφορίες

Η τροποποίηση της αναντιστοιχίας μεταξύ των διαθέσιμων δεξιοτήτων και αυτών που βρίσκονται σε ζήτηση για την ψηφιακή μεταμόρφωση της οικονόμιας έχει αποτελέσει την κύρια προτεραιότητα από την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε μια μακροπρόθεσμη στατηγική ηλεκτρονικών δεξιοτήτων. Καθώς ο αριθμός των ICT μαθητών αυξάνεται και Κράτη Μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες για ηλεκτρονικές ικανότητες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες και το ICT εργατικό δυναμικό έχουν ξεκάθαρα αφήσει το σημάδι τους.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, τόσο για τους επαγγελματίες των ΤΠΕ όσο και για τις δεξιότητες ψηφιακής ηγεσίας, και εξετάζει τις αλλαγές στον αριθμό των φοιτητών και των αποφοίτων των ΤΠΕ ως σημαντική πηγή ταλέντων που εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό, καθώς και τις περίπλοκες τάσεις των ηλεκτρονικών ψηφιακών, την ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων ψηφιακής ηγεσίας για την ενημέρωση ενός προνοητικού σεναρίου και προβλέψεων έως το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρέχουσες και Μελλοντικές Ψηφιακές Θέσεις Εργασίας

Εντοπίζεται μια αυξανόμενη πόλωση ευκαιριών στην αγορά εργασίας μεταξύ θέσεων εργασίας υψηλών και χαμηλών προσόντων, ανεργίας και υποαπασχόλησης ειδικότερα ανάμεσα στους νέους, που στασιμοποιεί τα εισοδήματα μιας μεγάλης μερίδας νοικοκυριών, και οδηγεί σε ανισότητα των εισοδημάτων. Η μετανάστευση και οι συνέπειές της στις θέσεις εργασίας έχει γίνει ένα ευαίσθητο πολιτικό θέμα σε πολλές προηγμένες οικονομίες.

Πηγή: McKinsey

Τρέχουσες και Μέλλουσες Ψηφιακές θέσεις εργασίας

H ανάπτυξη της αυτοματοποίησης που ενεργοποιήθηκε από τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, φέρνει την υπόσχεση για υψηλότερη παραγωγικότητα, οικονομική ανάπτυξη, αυξημένη αποδοτικότητα, ασφάλεια και διευκόλυνση. Αλλά αυτές οι τεχνολογίες επίσης εγείρουν δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τον ευρύτερο αντίκτυπο της αυτοματοποίησης στις θέσεις εργασίας, στις δεξιότητες, στους μισθούς και στην ίδια την φύση της εργασίας.

Πηγή: McKinsey

Οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας, απαιτούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που τυχαίνει να προσφέρουν πλεονεκτήματα στους επαγγελματίες

Οι νέες Θεμελιώδεις Δεξιότητες για την Ψηφιακή Οικονομία

Το έγγραφο "Οι νέες Θεμελιώδεις Δεξιότητες για την Ψηφιακή Οικονομία" αναφέρεται στις δεξιότητες που οι μελλοντικόι επαγγελματίες θα χρειάζεται να αναπτύξουν. Οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας απαιτούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που θεωρούνται ότι φέρουν πλεονεκτήματα στους επαγγελματίες

Με βάση την προηγούμενη δουλειά του, το Φόρουμ για την Επιχερηματικότητα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανέθεσε στην Burning Glass Technologies να εξετάσει τις νέες δεξιότητες στην αγορά θέσεων εργασίας της ψηφιακής οικονομίας, οι οποίοι και ταυτοποίησαν δεξιότητες-κλειδιά, πιο συγκεκριμένα 14 δεξιότητες που θα γίνουν θεμελιώδεις στη νέα οικονομία και στις ζωές των ανθρώπων. Αυτές οι δεξιότητες έχουν ππροσδιοριστεί για όσους είναι σε αναζήτηση εργασίας καθώς και για υπαλλήλους οι οποίοι, εάν τις έχουν και τις συνδυάσουν, θα έχουν συνολικά ένα ισχυρό πλεονέκτημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρέχουσες και Μέλλουσες Ψηφιακές θέσεις εργασίας

Οι 14 βασικότερες δεξιότητες υποδιαιρούνται σε τρεις αλληλο-συσχετιζόμενες κατηγορίες

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ

- Επικοινωνία

- Δημιουργικότητα
- Κριτική σκέψη
- Συνεργασία
- Αναλυτικές ικανότητες

-Επικοινωνία δεδομένων
-Ψηφιακό σχέδιο
-Διοίκηση έργου
-Επιχειρηματική διαδικασία

-Ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα
-Προγραμματισμός υπολογιστών
-Ανάπτυξη λογισμικού
-Διαχείριση δεδομένων
-Ανάλυση δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Δεξιοτητεσ

Αυτές οι δεξιότητες αναζητούνται στις περισσότερες δουλειές και όχι απαραίτητα στην ψηφιακή/τεχολογική οικονομία, αν και εμφανίζονται πιο συχνά σε δημοσιεύσεις για περιοχές της οικονομίας ψηφιακής έντασης.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι επαγγελματίες που αξιώνουν αυτή την σύνθεση δεξιοτήτων αποκαλούνται μεικτοί ψηφιακοί επαγγελματίες.Ο συνδυασμός των 14 αυτών προσόντων μπορεί να μην είναι πλήρως εφαρμοσμένος. Από την άλλη, εάν υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των ικανοτήτων, υπάρχει μία πιθανότητα να συμβαλλουν στην καριέρα σας πλεονεκτικά. Επιπροσθέτως, εάν οι εργαζόμενοι αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες, η εταιρία θα επιτύχει μία καλύτερη θέση στην αγορά.

Το άρθρο επικεντρώνεται στην άποψη ότι οι υποψήφιοι έχουν διαφορετική αξιακή ιεράρχηση των δεξιοτήτων από αυτή των εργοδοτών, χωρίς να γίνεται ξεκάθαρο εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αυτές τις ικανότητες ή δεν θεωρούν απαραίτητο να τις επισημάνουν. Η αναζήτηση ταλέντων, σύμφωνα με τους οργανισμούς, γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη καθώς οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνοτναι στην ζήτηση της αγοράς εργασίας.

Πηγή: The New Foundational Skills of the Digital Economy

Δεν είναι μόνο σημαντικό να αποκτήσεις τις δεξιότητες που είναι πολύτιμες και απαραίτητες, αλλά και να τις δημοσιοποιήσεις καθώς αυτό φέρνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην τρέχουσα και μελλοντική αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση πρέπει να συνεχίσει να οικοδομεί την συνεργασία με οργανισμούς ώστε να ανταποκριθεί στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας.

Σε μια ψηφιακή οικονομία, αυτοί που καταφέρνουν να αποκτήσουν τέτοιες ικανότητες θα μπορούν να προσαρμόζονται περισσότερο, να έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και να βελτιώνουν αντίστοιχα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους. Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο να το υπάρχον χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτηση αυτών των δεξιοτήτων να μετριαστεί.

Η έρευνα McKinsey & Co. δηλώνει πως η δημιουργία νέων θέσεων εγασίας οφείλεται στην αυτοματοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη, και ότι περισσότερο απο το 1/3 των δεξιοτήτων που αναγνωρίζονται ως σημαντικές το 2016, δεν θα είναι πια χρήσιμες στην ίδια θέση εργασίας το 2020. Επομένως, οι προηγμένες δεξιότητες από το παρελθόν θα αποτελέσουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες του μέλλοντος.

Πηγή: The New Foundational Skills of the Digital Economy

Η έκθεση "Επαγγέλματα του Αύριο - Χαρτογράφηση ευκαιριών στη νέα οικονομία" εκδόθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και περιέχει τα αποτελέσματα των ερευνών, τις ερμηνείες και τα συμπεράσματα των μελών, των συνεργατών και άλλων ομάδων που ήταν καταγεγραμμένες στο Φόρουμ, αν και μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις εκτιμήσεις. Αναφέρεται στις ευκαιρίες που προκύπτουν με την δημιουργία νέων επαγγελμάτων, προσδιορίζοντάς τες ως επαγγέλματα του μέλλοντος.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ψηφιακή οικονομία καθορίζεται από τις επιλογές και τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση.

Επαγγέλματα του Αύριο - Χαρτογράφηση ευκαιριών στη νέα οικονομία

Περισσότερες πληροφορίες

Tρέχουσες και Μελλοντικές Ψηφιακές Θέσεις Εργασίες

Μετά την περίοδο των αλλαγών που προκλήθηκαν από νέες τεχνολογίες, η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση δημιούργησε 7 προσφάτως αναδυόμενα επαγγελματικά συμπλέγματα που θα γίνουν 96 αυτόνομοι τίτλοι για νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες, με νέες πηγές δεδομένων και καινοτόμες προσεγγίσεις για να συμβαδίσουν με τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας και δεξιότητες. Άνισες ευκαιρίες, μετατοπίσεις και ανισότητες στους μισθούς μοιάζουν να εμφανίζονται τακτικά.

Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στο πως τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα ωθήσουν δεξιότητες στον ανθρώπινο και τεχνολογικό τομέα.

Επαγγέλματα του Αύριο - Χαρτογράφηση ευκαιριών στη νέα οικονομία

Περισσότερες πληροφορίες

 1. Οικονομία Φροντίδας
 2. Πωλήσεις
 3. Διαφήμιση και Περιεχόμενο
 4. Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)
 5. Μηχανική και Υπολογιστικά Νέφοι
 6. Κοινωνία και Πολιτισμός

Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στο πως τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα ωθήσουν δεξιότητες στον ανθρωπιστικό και τεχνολογικό τομέα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας που συνδέονται με:

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτοί οι τύποι επαγγελματιών κατέχουν διακριτές δεξιότητες που μπορούν να διαιρεθούν σε 5 ομάδες:

Αυτές οι ομάδες αναδυόμενων επαγγελματιών οδηγούν στην αύξηση της απασχολησιμότητας σύμφωνα με μία ανάλυση της Αναφοράς για την Εργασία του Μέλλοντος του World Economic Forum του 2018, καθώς τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα είναι υπεύθυνα για 6.1 εκατομμύρια ευκαιρίες παγκοσμίως το 2020-2022, και η τάση είναι για τις τιμές αυτές να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.

 1. Eπιχειρηματικές δεξιότητες
 2. Εξειδικευμένες Τεχνικές Δεξιότητες
 3. Γενικές και εγκάρσιες δεξιότητες
 4. Τεχνικές βασικές δεξιότητες
 5. Δεξιότητες τεχνολογικής καινοτομίας

Περισσότερες πληροφορίες

Οι απαιτούμενες δεξιότητες από τα αναδυόμενα επαγγέλματα περιλαμβάνουν διαφορετικές ικανότητες, συνδυάζοντας τεχνικές και πολυλειτουργικές δεξιότητες. Η έκθεση προσδιορίζει ποιά είναι οι συγκεκριμένες γνώσεις/αναβαθμίσεις και δεξιότητες που δημιουργούνται σε κάθε επαγγελματική ομάδα του μέλλοντος.

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αντανακλούν μια αυξανόμενη ανάγκη για νέες υπηρεσίες και προϊόντα σε όλες τις παγκόσμιες οικονομίες. Από την μία πλευρά, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη ζήτηση για θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία, για λειτουργίες στην πρώτη γραμμή της οικονομίας δεδομένων και ΤΝ, καθώς και νέες λειτουργίες στην μηχανική, υπολογιστικά νέφη (clouds) και ανάπτυξη προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επίσης μία ανάγκη για μεγαλύτερη ανθρώπινη παρέμβαση και αλληλεπίδραση στη νέα οικονομία, δημιουργώντας έτσι μία ανάγκη για θέσεις εργασίας στην οικονομία των υπηρεσιών: ρόλοι στη διαφήμιση/marketing, τις πωλήσεις και την παραγωγή περιεχομένου, καθώς και ρόλους στην πρώτη γραμμή των κοινωνιών και του πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Με τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων αγορών, τα πάγια στοιχεία που μεταφέρονται σε όλους τους τομείς - ή διαφορετικά η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και οι νέες δεξιότητες σε χρήση - παρατηρούμε μια αλλαγή στης επαγγελματικές ευκαιρίες με τις ανάγκες του τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι η μετάβαση στο νέο κόσμο της εργασίας θα επικεντρώνεται στον άνθρωπο, την τεχνολογία και το περιβάλλον.

Ο δυναμισμός της αγοράς εργασίας παρουσιάζει μειωμένες αλλαγές με την αύξηση της δυναμικής απασχόλησης, ακολουθούμενη από την αλλαγή και την ανατροπή του εργατικού δυναμικού. Αυτή η εργασιακή ευημερία στην αγορά εργασίας θα αυξήσει την ανάγκη για αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων, όπως η χρήση των δεξιοτήτων και ικανότητες επικεντρωμένες σε μακροχρόνια εκμάθηση και ευέλικτη διαπίστευση στις συναλλαγές της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ταξιδιώτης του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το άρθρο ''Ταξιδιώτης του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ'' αναφέρεται στο μέλλον της αγοράς εργασίας, στην ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και το πώς θα συνοδεύσει την παγκοσμοιοποίηση και τον μετασχηματισμό των δεξιοτήτων με ευελιξία, διατηρώντας δεκτικότητα και προς την καινοτομία αλλά και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Επεξηγεί διάφορες μελέτες από διαφορετικές χώρες που μοιράζονται τον τρόπο με τον οποίο η χρήση της τεχνολογίας θα διαμορφώσει την σκέψη και την συμπεριφορά μας και θα αλλάξει την αγορά εργασίας, εξηγώντας την χρησιμότητα της παιχνιδοποίησης και των παιχνιδιών ως οδηγούς και σχεδιαστές καριέρας.

Περισσότερες πληροφορίες

Tρέχουσες και Μελλοντικές Ψηφιακές Θέσεις Εργασίας

Βρισκόμαστε σε μία νέα εποχή Παγκοσμιοποίησης - την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση - η οποία συνδυάζει τεχνολογική ανάπτυξη, δημογραφικές και κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές σε ένα μέλλον όπου οι αλλαγές στην εργασία θα είναι αισθητές, απαιτώντας νέους τύπους δεξιοτήτων, ως αποτέλεσμα μεγάλων προκλήσεων και πρωτοφανών ευκαιριών. Μελλοντολόγοι προβλέπουν ότι το "65% των παιδιών που εισέρχονται στο δημτικό σήμερα θα έχουν έναν τύπο επαγγέλματος που δεν υφίσταται ακόμα".

Αυτή η Νέα Επανάσταση χαρακτηρίζεται από προόδους στα πεδία της:

Η τεχνολογική πρόοδος εξελίσσεται με κολοσσιαίο ρυθμό, δημιουργώντας αυτόνομες διαδικασίες παραγωγής ενώ απασχολεί λιγότερους εργαζομένους.

 1. Τεχνητής Νοημοσύνης
 2. Ρομποτικής
 3. Νανοτεχνολογίας
 4. 3D Εκτύπωσης
 5. Γενετικής
 6. Βιοτεχνολογίας

Οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας αναμένεται να εξαφανιστούν στο μέλλον (π.χ. λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση, τη βιομηχανοποίηση και παραγωγή, και τις Πωλήσεις) ένω οι νέες θέσεις εργασίας είναι προσαρμόσιμες κι ευέλικτες, όπου το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αυτονομία, τεχνολογία, μειωμένη σωματική προσπάθεια και αυξημένες διανοητικές και κοινωνικές εργασίες. Με αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αλλάξουμε και να αποκτήσουμε δεξιότητες - μεταγλωτισμένες "Δεξιότητες του 21ου Αιώνα" - που συναντούν μεταβαλλόμενες ανάγκες με σκοπό να διαπρέψουμε στον εργασιακό χώρο σε μία συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες

Η αλλαγή και η αποδοχή των νέων τεχνολογιών

Η εξέλιξη της μάθησης

Η ικανότητα να ακολουθείς τις σωστές δεξιότητες για να εκτελέσεις εργασίες

Η κινητικότητα του ταλέντου

H κατεύθυνση την οποία ακολουθεί η αλλαγή στο μέλλον, θα καθορισθεί από τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στο παρόν. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προτείνει 8 πιθανά σενάρια για μελλοντικά επαγγέλματα, επικεντρωμένα σε 4 τάσεις:

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτοί οι νέοι έχουν έναν υψηλό έλεγχο των ψηφιακών εργαλείων, καθώς έχουν γεννηθεί σε μια ψηφιακή εποχή και ποτέ δεν έζησαν σε έναν κόσμο χωρίς διαδίκτυο. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι πραγματιστές, προσανατολίζονται προς το μέλλον, είναι επιχειρηματικοί και επικοινωνιακοί με έναν άμεσο τρόπο. Ωστόσο όταν προσεγγίζονται για την "ψηφιακή οικονομία", δηλώνουν πως δεν νιώθουν προετοιμασμένοι, αποδεικνύοντας ότι ανησυχούν για την μελλοντική τους εργασιακή κατάσταση.

Το έγγραφο επικεντρώνεται στις αλλαγές στις οποίες οι ψηφιακοί ιθαγενείς, επικαλούμενοι με το προσωνύμιο Γενιά Ζ - μια γενιά παρακινούμενη από τα χρήματα και την εργασιακή σταθερότητα, οι οποίοι πιστεύουν σε καριέρες που έχουν σκοπό και πάθος, ωστόσο θεωρούν πως υπάρχει έλλειψη ευκαιριών θέσεων εργασίας - θα ανακαλύψουν/δημιουργήσουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες

Το έργο "Ταξιδιώτης του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ" διεξήγαγε επίσης μια έρευνα ανάμεσα σε τρεις ομάδες-στόχους:

Όλες οι ομάδες ρωτήθηκαν για το ποια είναι η εκτίμησή τους για τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε οι νέοι να προετοιμαστούν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, και δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των 3 ομάδων-στόχων.

Οι δεξιότητες των ατόμων θεωρούνται επί του παρόντος ότι είναι ουσιαστικές και καταλυτικές για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε επακριβώς ποιες θα είναι οι απαιτήσεις για να εξοπλίσουμε τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν στις εργασίες τους στο μέλλον. Μα ένα πράγμα είναι σίγουρο, πως πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που να τους διακρίνουν και όχι να τους προσιδιάζουν με τις μηχανές.

Περισσότερες πληροφορίες

Νέα Γενιά

Σύμβουλοι καριέρας

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

 1. Γνωστικές δεξιότητες (ευελιξία και δημιουργικότητα)
 2. Ψηφιακές δεξιότητες (προηγμένες)
 3. Δεξιότητες επεξεργασίας και ανάλυσης (κριτικη σκέψη για την χρήση λογικής και αιτιολογίας)
 4. Δεξιότητες επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων
 5. Διαλεκτικές δεξιότητες (κριτική ικανότητα, διάκριση και ικανότητα λήψης αποφάσεων)
 6. Δεξιότητες Διοίκησης Πόρων (να ενθαρρύνουν, αναπτύσσουν, διευθύνουν και να αναγνωρίζουν τους καταλληλότερους ανθρώπους)

Όσον αφορά τις δεξιότητες που αναμένονται από τους εργαζόμενους στο μέλλον, είναι πιθανό ότι ιδιαίτερα σημαντικές θα είναι οι:

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία