Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Osvojimo vrhove planina!

Igra počinje! Da biste se popeli na vrh planine, morate točno riješiti zadatke na planinarskim odmaralištima. Krećemo! Sretno!

Broju koji ima 5T 4S 2D 0J dodaj broj koji je za 1 manji od broja 4 530. Zadatak riješi pisanim postupkom.

Sljedbeniku najmanjega četveroznamenkastog broja dodaj broj koji ima 8T 9S 9D 8J. Zadatak riješi pisanim postupkom.

Paran broj koji se nalazi između brojeva 3 288 i 3 292 uvećaj za broj koji je za 100 veći od najmanjega četveroznamenkastog broja.

Evo, još samo malo! Odigrajte kviz i doći ćete na vrh planine!