Want to make creations as awesome as this one?

PPT reunió de pares

Transcript

TERCER DE

PRIMÀRIA

INFORMACIÓ

DE CURS
2022-2023

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Esforç i responsabilitat.


Aprendre a organitzar-se:

-carpeta
-agenda

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

Iniciar-se en l’hàbit d'estudi.


Constància en el treball i bona presentació.

Adquisició d’hàbits d’higiene personal, d’ordre i de convivència.

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Agenda Colores Lorem ipsum 2018

CATALÀ
3 blocs: lectoescriptura, gramàtica i ortografia natural (so-grafia). Tot seguint el llibre, jocs i ipads.
El minut (a finals dle 1r trimestre).

PROJECTE LINGÜÍSTIC:
- La Font del Cedre (comprensió oral i expressió escrita).

CASTELLÀ:
Comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, i competència literària.
El minut (a finals del 2n trimestre).
Ortografia natural (so-grafia).

PROJECTE LINGÜÍSTIC:
- La ràdio.

ANGLÈS:
-Importància a l’expressió oral (speaking).
- Expressió escrita (inici de construcció de frases).
- Comprensió oral (listenings).
- Comprensió escrita (lectura de petits textos).
- Jocs per practicar speaking i contigunts del temari.

QUÈ I COM TREBALLEM?

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

MATEMÀTIQUES

Aplicar les matemàtiques en context real.
- Sumar i restar amb decimals.
- Assolir taules de multiplicar.
- Escollir operacions correctes per a resoldre problemes.
- Interpretar gràfics
- Raonament i lògica.

QUÈ I COM TREBALLEM?

PLÀSTICA

-Dominar el traç en el dibuix.
-Psicomotricitat fina (manualitats).
-Ús de diferents tècniques.
-Volum.
-Expressar-se de manera autònoma i creativa.
-Manifestar hàbits d’observació, atenció i pulcritud.
-Conèixer diferents estils i artistes:
Frida Khalo
Modernisme

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

QUÈ I COM TREBALLEM?

MEDI: PROJECTES

Les etapes de la vida. El cos humà i les funcions vitals.

Els animals i la seva classificació

NATURALS

Les plantes i la seva clasificació

SOCIALS

El temps i el clima

Les feines i les activitats econòmiques i serveis municipals

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Modernisme i revol·lució industrial

QUÈ I COM TREBALLEM?

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

MÚSICA
Cançó i emissió de la veu
Control rítimic i psicomotriu
Educació de l'oïda i entonació
Lectoescriptura del llenguatge musical
Audició i cultura musical

TEATRE MUSICAL
Durant el 1r trimestre es realitza un entrenament actoral, a partir de jocs teatrals, i creació de personatges senzills. Passat Nadal es comença a assajar l'espectacle que es fa a final de curs.

EDUCACIÓ FÍSICA
Esquema corporal segmentari.Coordinació parts del cos.Activitats de jocs i preesportives individual i en grup.

TUTORIA
Kiva (programa assetjament escolar)
Organització d'aula (càrrecs, canvis llocs...)
Organització personal (deures, feines pendents...)
Resolució conflictes
Activitats cohesió de grup

RELIGIÓ
Figura de Jesús
Valors
Temps litúrgics
Microreptes: problemes socials des d'una vessant religiosaInterioritat

TIC
Ús del correu electrònic personal i rfecerca d'informnació
Word (ordinador)
Pages i apps educatives (Ipad)

Les entrades i sortides es faran per la porta del pati del carrer Joan de Peguera en aquest horari:

- 8: 55 A 12:55
- 14:55 A 16:55

HORARI

Si hi ha germans que entren i surten a la mateixa hora:
a l'entrada, deixar primer el gran i després el petit. A les sortides, recollir abans al petit que al gran.

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

ASSISTÈNCIA:
Justificar (agenda o EDUCAMOS) les faltes d'assistència.

COMPORTAMENT:
Els alumnes tindran un comportament respectuós envers el professorat i companys, evitant les baralles i els insults.
Es farà un bon ús de les instal•lacions i material de l'escola.

VESTIMENTA:
Les bates d'uniforme en bon estat.
Peces de roba marcades amb nom i cognom.
Xandall de l'escola el dia de les sortides i portar l'equip els dies d'educació física. No es pot portar roba d'equips esportius o amb referències ideològiques.

NORMES

FAMÍLIA- ESCOLA

Us recomanem que per a les informacions del dia a dia, per les sortides a metges o similars, feu servir l'agenda.

Per comunicar-vos amb les mestres, disposeu de l'agenda i del correu electrònic.


Us demanem que en feu un ús responable i no us angoixeu si no us responem immediatament.

  • Marina (3rA): marinapastor@escolapiessantmarti.org
  • Sílvia (3rB): silviavillanueva@escolapiessantmarti.org

Recordeu que les farem amb el MEET (a través del correu) o bé PRESENCIALMENT.

HORARIS ENTREVISTES :


Marina (3rA):
Dilluns de 12-13h i de 15-16H

Sílvia (3rB):
Dijous de 11:15-12h i de 16-17h

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

FEINES A L'ESCOLA

FEINES DES DE CASA

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Deures simbòlics:

- Recerca d'informació
-Aprendre/ buscar un poema
- Alguns exercicis per posar en pràctica allò treballat a classe
- Estudiar per les proves i el guió de teatre

IMPORTANT!
Mirar l’agenda cada dia
Inici en l'estudi: ara necessiten la vostra ajuda, després més autonomia.

No es faran àlbums. S'emportaran els projectes a mesura que els van realitzant.

Les feines que no són dels projectes vindran ordenades a la carpeta classificadora a final de curs.

ALTRES

IMPERMEABLE
L'alumnat que dina a l'escola ha de portar un impermeable amb el nom i cognom marcat.

LLIBRE DE LECTURA I CARPETA DEL CURS PASSAT

ANIVERSARIS
No es poden portar pastissos ni detalls per compartir.

MEDICAMENTS A L'ESCOLA:
Amb nom de l'alumne, dosi i hora que s'ha de donar, indicant si són o no de nevera (amb nota a l’agenda i fotocòpia de la recepta mèdica).

NOTES
Avaluació continua (veureu les notes a la plataforma educamos). Només es retornarà signat l’últim butlletí de notes. Els altres apareixeran a la plataforma EDUCAMOS.


XARXES SOCIALS DE L'ESCOLA:
·Blog:
http://tercerprimariaescolapiessantmarti.blogspot.com/

Twitter:
@EscolapiesM_CMInstagram:escolapiesmarti

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

ALTRES

SORTIDES:

1r trimestre:
Teatre Regina: "Conte de Nadal" (12-12-22)
Cantata de Nadal al Liceu (data pendent de confirmació)

2n trimestre:
Colònia Güell (27-1-23)
Cantata Liceu (data pendent de confirmació)

3r trimestre:
Fàbrica de la Cacaolat (18 d'abril)
Convivències (finals de maig- principis de juny)

OBJECTIUS GENERALS

QUÈ I COM TREBALLEM

HORARI i NORMES

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

FAMILIA DELEGADA:
3rA: Ricard i Rosa (família de Laia)

3rB: Raquel (família de Daniela)MOLTES GRÀCIES