Want to make creations as awesome as this one?

PPT reunió de pares

Transcript

TERCER DEPRIMÀRIA

INFORMACIÓDE CURS2020-2021

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Esforç i responsabilitat

Aprendre a organitzar-se:-carpeta-agenda

OBJECTIUS GENERALS DE CURS

Iniciar-se en l’hàbit d'estudi

Constància en el treball i bona presentació.

Adquisició d’hàbits d’higiene personal, d’ordre i de convivència.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA

COMPETÈNCIA DIGITAL

CONTINGUTS BÀSICS DE CADA COMPETÈNCIA

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

CATALÀProjecte de llengua: lectura d’un llibre per trimestre. A partir del llibre es treballa la comprensió oral, l’expressió escrita i oral, i la competència literària.

Lectura El minut (un al curs) Ortografia bàsica: mètode ortografia visual de Gabarró (3r Trimestre) Cal·ligrafia acurada Teatre

QUÈ I COM TREBALLEM?

Agenda Colores Lorem ipsum 2018

CASTELLÀ:Comprensió oral i escrita, expressió escrita i oral, i competència literària. Lectura El minut (un al curs) Ortografia bàsica Cal·ligrafia acurada Teatre

ANGLÈS:Importància a l’expressió oral (speaking) Expressió escrita (inici de construcció de frases) Comprensió oral (listenings) Comprensió escrita (lectura de petits textos) Jocs per practicar speaking i contigunts del temari

QUÈ I COM TREBALLEM?

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

EMATAplicar les multiplicacions en context real. - Sumar i restar amb decimals. - Escollir operacions correctes per a resoldre problemes. - Interpretar gràfics.

QUÈ I COM TREBALLEM?

PLÀSTICA-Dominar el traç en el dibuix -Psicomotricitat fina (manualitats) -Ús de diferents tècniques -Volum -Expressar-se de manera autònoma i creativa -Manifestar hàbits d’observació, atenció i pulcritud -Conèixer diferents estils i artistes: Frida Khalo Modernisme

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

QUÈ I COM TREBALLEM?

MEDI: PROJECTES

Les etapes de la vida. El cos humà i les funcions vitals.

Els animals i la seva classificació

NATURALS

Les plantes i la seva clasificació

SOCIALS

El temps i el clima

Les feines i les activitats econòmiques

Pobles, ciutats i els serveis municipals

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

INFORMÀTICA/ IPAD’s

Aplicacions educatives

QUÈ I COM TREBALLEM?

Recerca d'informació

CLASSROOM

Word (ordinador) Pages (Ipad)

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

MÚSICA

RELIGIÓ

QUÈ I COM TREBALLEM?

TUTORIA

EDUCACIÓ FÍSICA

RitmemelodiaLectura i escriptura musicals

Figura de JesúsValorsTemps litúrgicsInterioritat

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Mirar l’agenda.Inici en l'estudi (necessiten la vostra ajuda) Espai de treball, amb silenci i bona llum. Han de començar a ser autònoms.

JUGAR: AJUDA A CRÉIXER

PAUTES A SEGUIR A CASA

TROBAR MOMENTS DE LECTURA

DESCANSAR

CONTROLAR TEMPS DE PANTALLES

ESTABLIR CONVERSES AMB ELLS

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Les entrades i sortides es faran per la porta del pati del carrer Joan de Peguera en aquest horari:- 8: 55 A 12:55- 14:55 A 16:55

HORARI

Esmorzen a la classe al voltant de les 11:00h.Després de jugar una estona al pati.

Les mestres vindrem a buscar-los a la porta. PREGUEM MÀXIMA PUNTUALITAT.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

FAMÍLIA- ESCOLA

Us recomanem que per a les informacions del dia a dia, per les sortides a metges o similars, feu servir l'agenda.

Per comunicar-vos amb les mestres, disposeu de l'agenda i del correu electrònic.

Us demanem que en feu un ús responable i no us angoixeu si no us responem immediatament.

Nèlida (3rA): nelidamasip@escolapiessantmarti.orgSílvia (3rB): silviavillanueva@escolapiessantmarti.org

Recordeu que les farem amb el MEET i amb el correu dels vostres fills/es

HORARIS ENTREVISTES :Nèlida (3rA): Dilluns de 16 a 17h i dimecres de 9 a 10h.Sílvia (3rB): Dilluns de 10 a 10:45h i Dimarts de 16 a 17h

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

FEINES A L'ESCOLA

Aquest curs,ens emportarem els projectes a mesura que els anem realitzant.

No es faran àlbums.Les feines que no són dels projectes vindran ordenades a la carpeta classificadora a final de curs.

FEINES DES DE CASA

Utilitzarem l'aplicació GOOGLE CLASSROOM:Els alumnes confinats, disposarant de les tasques del dia a dia al classroom.Podeu accedir-hi mitjançant el codi d'aula que rebreu al correu de l'alumne i penjarem al blog.A més, els infants que estiguin confinats, cada dilluns rebran la planificació setmanal per correu.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

ALTRES

XARXES SOCIALS DE L'ESCOLA:·Blog:http://tercerprimariaescolapiessantmarti.blogspot.com/Twitter: @EscolapiesM_CMInstagram: escolapiesmarti

IMPERMEABLE:ELl nens i nenes que dinen a l'escola, han de portar un impermeable amb el nom marcat en un lloc visible.

MEDICAMENTS A L'ESCOLA:Han de dur el nom del nen/a, la dosi i l’hora que li hem de donarindicant si són o no de nevera (amb una nota a l’agenda i la fotocòpia de la receptamèdica).

ANIVERSARISNo es poden portar pastissos ni detalls per compartir.Els celebrarem a l'escoal de manera diferent.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES