Want to make creations as awesome as this one?

Zbrajanje dvoznamenkastih brojeva

More creations to inspire you

Transcript

zbrajanje dvoznamenkastih brojeva

KLIKNI NA RIJEČI U KRUGOVIMA PROČITAJ UPUTU U PRVOM KRUGU I DALJE REDOM RIJEŠI ZADATKE.

DODATNA NASTAVA

ZA MARLJIVCE.

1. zadatak ćeš riješiti u bilježnicu. Umjesto broja nalazi se sličica. Napiši brojevne izraze u bilježnicu.

2. zadatak otvaraš pomoću QR čitača. Izračunaj jednakosti zbrajanja i poredaj ih od najmanjeg do najvećeg.


3. zadataka je zadatak riječima . Napiši račun i odgovor u bilježnicu.

SLIČICA UMJESTO BROJA

ZADATAK RIJEČIMA

3. ZADATAK: ANA IMA 80 KN. KUPILA JE MAJICU ZA 45 KN I RUKAVICE ZA 15 KN. MOŽE LI JOŠ KUPITI ŠAL ZA 25 KN?

NAPIŠI ODGOVOR U BILJEŽNICU TAKO DA GA OBRAZLOŽIŠ.

ZBROJI I POREDAJ


POHVALA ZA TRUD!