Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

BIBLIOTECA CRA RAÍÑA ARAGONTA

Atendendo ao protocolo sanitario, debemos confinar os libros utilizados, polo menos, catro horas despois do seu uso. Para isto, hai tres caixóns diferenciados:Confinamento dos libros utilizados na biblioteca.Confinamento dos libros utilizados nas aulas.Confinamento dos libros utilizados polas familias.

Posto de traballo atendendo aos grupos estables de convivencia organizados na aula.

Posto de traballo atendendo aos grupos estables de convivencia organizados na aula.

Posto de traballo atendendo aos grupos estables de convivencia organizados na aula.

Posto de traballo atendendo aos grupos estables de convivencia organizados na aula.

RECUNCHO MAKEREste pequeno recuncho utilízase como espazo de aprendizaxe creativo. Nel podemos atopar:Pantalla e proxectorEscornabot e pistaTabletMaterial de construcciónMaterial sensorial e creativoxogosMesa de luz

CASIÑA DE CASELÍNEste é o lugar onde vive a nosa mascota. Caselín é un verme ao que lle encanta a lectura, os contos, os mapas, os libros, as películas, os xogos, etc. A través da súa compañía gozamos de moitas actividades.

SECCIÓN NOVIDADES/PROXECTOSNesta libraría teremos os materiais máis novidosos e tamén os que garden relación co proxecto de centro a traballar.

LIBRARÍA DE NOVIDADESNeste espazo atópanse diferentes tipos de materiais, tanto textuais como dixitais así como as últimas adquisicións.

ENTRADA E NORMAS DE USO DA BIBLIOTECAPara o uso da biblioteca debemos seguir as normas que establece o protocolo sanitario:- Desinfectar as mans co xel.- Uso recomendable de máscara de protección.- Ocupar os postos designados.-A mestra/e será a encargada de proporcionar os libros ou materiais a utilizar.- Ventilar ao comezo e remate do seu uso.- Desinfectar postos, ordenador, materiais despois do seu uso.- Deixar os libros utilizados nos caixóns de confinamento.

RECUNCHO MÓVILNeste espazo dispoñemos de varias maletas con materiais sensoriais e xogos. A través dunha lista de control tanto os/as mestres/as da sede como das parroquias poden dispoñer de materiais diversos para traballar na aula.

MATERIAL DE LIMPEZAAquí atopamos o material necesario para a limpeza e desinfección.

LIBRARÍASeccións: OQO, KALANDRAKA, FACTORÍA K, KÓKINOS, GALAXIA, EVEREST, XERAIS

LIBRARÍASección: animais, corpo humano, mundo fantasía, clásicos e disney, primeiros lectores, medio ambiente e culturas.

POSTO DE TRABALLO PROFESORADOOrdenador co Programa Meiga e impresora.

LIBRARÍASeccións: familia, valores, atlas, sentimentos e emocións, Lingua estranxeira: inglés, música, creacións propias, pedagoxía e metodoloxías