Want to make creations as awesome as this one?

HKHK Erasmus+ koostööprojekt

Transcript

Digital Treasure Box

Erasmus+

2020 oktoober 2022 juuli

Kokkamine ja teenindus

Erasmus+ koostööprojekt

Erasmus+ "Digital Treasure Box"
2020-1-AT01-KA229-078043_4
Koolidevaheline koostööprojekt kokaerialale
Osalevad nii õpetajad kui õpilased

Easy

4 servings

5-10 minutes

Natuke sellest projektist

Projekti nimeks on "Digital Treasure Box".

Projekti eesmärk on koolidevaheline kogemuste jagamine ning ühise digitaalse retseptikogu koostamine.


Projektist võtavad osa HKHK kokaeriala õpetajad ja õpilased.

Projekti jooksul toimub 4 õpetajate kohtumist.

Projekti jooksul toimub 4 õpilaste kohtumist, koos ühiste workshopide ja kokkamisega. Kohtumiste teemad on erinevad.

Projekti lõpuks valmib digitaalne fotode ja videotega retseptikogu.

Projekti pesapaik on e-Twinning online keskkond.

Projekt kasvas välja 2016-2018 toimunud Erasmus+ projektist "Culinary Trip Through Europe".vaata

AUSTRIA (projektijuht) - Warmbad Villach turismi- ja teeninduskool
SOOME - Põhja-Karjala kutsehariduskeskus Riveria (Joensuu)
LEEDU - Zirmunai nimeline kutseõppekeskus (Vilnius)
UNGARI - Gundel Károly Szakképző nimeline kutsekool (Budapest)

ITAALIA - G. Zanardelli nimeline kutsekool (Brescia)
EESTI - Haapsalu Kutsehariduskeskus

Partnerid

 • Õpetajate kohtumised toimuvad Austrias, Ungaris ja Eestis
 • Õpilaste kohtumised toimuvad Austrias, Soomes, Leedus ja Itaalias

Oktoober 2020 - Kick-off Meeting, Online (Austria)

November 2020 - Õpetajate foto-video koolitus Online (Eesti)
Märts 2021 - Wild food (Soome) õpilased
Mai 2021 - The source of inspiration in Carinthia (Austria) õpilased
Juuni 2021 - Õpetajate koolitus - kuidas õpilasi kutsevõistlusteks ette valmistada (Ungari)
November 2021 - How to cook with seasonal ingredients (Leedu)
Aprill 2022 - The treatment of the topic traditional and commercial food in comparison with food design and service (Itaalia) - õpilased
Juuli 2022 - Viimane kohtumine Austrias (projektijuhid)

Planeeritud ajakava

 • Õpetajate kohtumisest võtab osa 2 õpetajat
 • Õpilaste kohtumisest võtab osa 3 õpilast + 1 õpetaja
 • Online kohtumistest saavad osa võtta kõik soovijad

- Kõik partnerkoolid tutvustavad lühikesel slaidi-esitlusel oma kooli, linna ja riiki.

- Toimuvad ka õpetajate grupivestlused.

Soome projektijuht Ara teeb õpetajatele koolituse

E-Twinningust, millest saab projekti pesapaik.

- Online üritusel saavad osaleda kõik soovijad.

- Projektijuht Austriast tutvustab projekti tegevusi.
- Iga osalev kool annab lühikese ülevaate oma riigis korraldatavast kohtumisest

Esimene kohtumine
Online üritus
Korraldaja: Austria

e-twinning

Koolituse käigus tehtud materjalid jäävad kättesaadavaks e-Twinning keskkonnas.

Koolitusejärgselt teoimub õpetajate töödest virtuaalnäitus

Koolitus toimub kolmel päeval ja igast riigist võtab osa 2 õpetajat või huvi korral ka rohkem

- Online toidufotode ja videote tegemise koolitusel osalevad õpetajad, kes õpilasi projekti ajal fotode- ja videote tegemisel toetavad.

- Koolitus on ingliskeelne
- Vajalik on nutitelefon

Teine kohtumine
Online koolitus
Korraldaja: Eesti

 • Toimuvad:
 • toiduteemaline fotokoolitus
 • toiduteemaline videokoolitus
 • fotode ja videote töötlemine
 • digitaalse retseptikogu arutelu

Aprill 2022 - ITAALIA

Teema: The treatment of the topic traditional and commercial food in comparison with food design and service.
- temaatilised lõunasöögid
- itaalia restoranis päriselt

MAI 2021 - AUSTRIA Teema: The source of inspiration in Carinthia.
- Austria, Itaalia ja Sloveenia toit (Austria naabrid)
- kokkamine inspireeritult kohalikest toiduainetest

MÄRTS 2021 - SOOME

Teema: Wild Food
- toit loodusest
- talvine kalapüük
- kaasa võtta midagi söödavat oma kohalikust loodusest

Õpilaste 4 workshoppi
*Loodame, et siis jälle reisime päriselt Euroopasse

 • Osalevad:
 • igast riigist 3 õpilast
 • igast riigist 1 õpetaja
 • KOKKU võtab igast workshopist osa 15 õpilast (5 riiki)
 • vahepeal suheldakse omavahel ka E-Twinning keskkonnas

NOVEMBER 2021 - LEEDU

Teema: How to cook with seasonal ingredients.
- kokkamine aastaajale vastavalt
- kaasa retsepte, mis eri aastaaegadel populaarsed
- Leedu köök sügisel

Õpetajad saavad osa võtta samal ajal koolis toimuva kutsevõistluse ettevalmistamisest. ( Selleks ajaks selgub kas kokad või teenindajad - Ettevõtete ja restoranide külastused

Ettevalmistava tööna koostatakse võistluste ettevalmistamise kava.

JUUNI 2021
- Õpetajate kohtumine Ungaris Budapestis
- Vastuvõtja kool on kogenud rahvusvaheliste kutsevõistluste korraldaja

Kolmas kohtumine
Kuidas korraldada kutsevõistlusi
Korraldaja: Ungari

 • Osalejad:
 • 2 õpetajat igast riigist
 • võistluste korraldamise kogemus
 • diskussioonid võistluste teemad
 • kogemuste vahetamine

- Projekti jooksul koostatakse digitaalne retseptikogumik. Igas riigis lisatakse temaatilised retseptid, fotod ja videod.

-Retseptikogumik on mõeldud õppematerjaliks nii õpetjatele kui õpilastele.
- Retseptikogumikku koostades lihvitakse nii erialaseid kui ka digitaalseid oskusi

Projekti tulemuseks:

 • Retseptikogumiku koostamiseks:
 • Kõik osalejad õpivad nutitelefoniga toidufotosid ja videoid tegema
 • Iga õpilaste kohtumist korraldav riik vastutab oma retseptide, fotode ja videote eest.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Lorem Ipsum

Tasty!

Lorem Ipsum

Erasmus+

2020-1-AT01-KA229-078043_4
Digital Treasure Box
Haapsalu Kutsehariduskeskus
info: heli.heimo@hkhk.edu.ee

Thank you!

Recipe 6

Recipe 5

Recipe 4

Recipe 3

Recipe 2

Recipe 1

My other recipes

Add

Chop

Bake

Boil

Heat up

Peel

Brush

Serve/eat

Stir/mix

Fry/cook

You can use theese animated icons for your recipes!