Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

BROJEVI DO MILIJUN

Let balonom

START

Riješite zadatak točno i spremni ste za let balonom. Koji je broj prethodnik najmanjeg šesteroznamenkastog broja?

CILJ

Let balonom Prvi balon letio je na visini 1 286 m. Drugi balon letio je 100 m više od prvoga. Treći balon letio je 100 m niže od prvoga . Na kojoj su visini letjeli drugi i treći balon? Poredaj balone prema visini na kojoj su letjeli.

Zadani broj jest maksimalna visina (izražena u metrima) koju je postigao meteorološki balon za istraživanje promjena u atmosferi 2016. godine. Taj je broj djeljiv sa 100. Na mjestu S i T toga broja najmanja je parna znamenka. Na mjestu DT jest znamenka 3. Koju je visinu postigao meteorološki balon 2016.godine?

Evo nas na cilju. Čestitam. Let je bio uspješan. Sve zadatke riješili ste točno i možete se sigurno spustiti balonom na Zemlju.

To je broj 99 999. Odlično, možete krenuti na put balonom. Sretno.

Drugi balon letio je na visini od 1 386 metara. Treći balon letio je 1 186 metara. 1 186 < 1 286 < 1 386

Meteorološki balon postigao je visinu od 32 200 metara prije nego se rasprsnuo i poslao prikupljene podatke na Zemlju.