Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Climate Change Agents

NOVÝ PROJEKT ERASMUS+ KA229

PROJEKT

1

Základní údaje

2

Dotace

3

Cíle

4

Společenství

5

Spolupráce

6

Dopad

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

DÉLKA TRVÁNÍ

MOBILITY

CELKOVÝ ROZPOČET

2 ROKY (KVŮLI COVID MOŽNOST PRODLOUŽENÍ NA 3 ROKY)


6 (JEDNA NA KAŽDOU ZEMI)
ŽÁCI A UČITELÉ SPOLEČNĚ

200.000 EUR

PARTNERSKÉ ŠKOLY

ŘECKO

01

3RD GYMNASIO OF NAOUSSA

ITÁLIE

02

INSTITUTO

COMPRENSIVO STATALE
"D' ALESSANDRO-VOCINO"

ESTONSKO

03

ANTSLA

GÜMNAASIUM

ČESKO

04

ARCIBISKUPSKE

GYMNAZIUM
V
KROMERIZI

POLSKO

05

SZKOLA PODSTAWOWA IM. SW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCLAWICACHSTARYCH

Koordinátorská škola: IES Guadalquivir, Cordóba, Španělsko

2. DOTACE

Koordinátorem projektu je španělská škola IES Guadalquivir, která žádala o schválení projektu ve své národní agentuře. Jak je patrné z obrázku, nejenže byl projekt schválený, ale zároveň byl vyhodnocen jako nejlepší návrh projektu v celém Španělsku.

3. CÍLE

Zabránění předčasnému ukončení školní docházky

Sociální inkluze

Zahrnutí tématu změny klimatu do kurikula

Digitalizace

1

2

3

4

1. STUDENTI

1. Společné plnění úkolů skrze portál eTwinning


2. UČITELÉ

1.Školení

2. Digitální kompetence
3. Tvorba kurikulárních materiálů

3. RODINY A DALŠÍ KOLEKTIVY

1. Účast

2. Přiblížení se jiným kulturám
3. Objevování nových technologií

+ HODNOCENÍ POKRAčUJE + závěrečné výstupy

5. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Jedná se o projekt, který je při svém plánování flexibilní a otevřený.

6. DOPAD

Přizpůsobení projektu Erasmus+ aktuální epidemiologické situaci COVID19

1

2

3

BLENDED LEARNING
(kombinace standardní prezenční výuky a e-learningu )

Větší flexibilita a svoboda (možnost prodloužení projektu při udržení finanční dotace)

Změny ve vnímání významu životního prostředí a jeho udržitelnosti pro budoucnost

DOPAD PROJEKTU

  • Větší povědomí o životním prostředí
  • Zlepšení kompetencí digitálních, jazykových, sociálních i občanských
  • Změna úhlu pohledu
  • Zážitky na celý život
  • A mnohem více
  • MĚNÍME POHLED, OTEVÍRÁME MYSL

¡climate Change Agents!