Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Climate Change Agents

NOVÝ PROJEKT ERASMUS+ KA229

PROJEKT

1

Základní údaje

2

Dotace

3

Cíle

4

Společenství

5

Spolupráce

6

Dopad

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

DÉLKA TRVÁNÍ

MOBILITY

CELKOVÝ ROZPOČET

2 ROKY (KVŮLI COVID MOŽNOST PRODLOUŽENÍ NA 3 ROKY)

6 (JEDNA NA KAŽDOU ZEMI)ŽÁCI A UČITELÉ SPOLEČNĚ

200.000 EUR

PARTNERSKÉ ŠKOLY

ŘECKO

01

3RD GYMNASIO OF NAOUSSA

ITÁLIE

02

INSTITUTOCOMPRENSIVO STATALE"D' ALESSANDRO-VOCINO"

ESTONSKO

03

ANTSLAGÜMNAASIUM

ČESKO

04

ARCIBISKUPSKEGYMNAZIUMVKROMERIZI

POLSKO

05

SZKOLA PODSTAWOWA IM. SW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCLAWICACHSTARYCH

Koordinátorská škola: IES Guadalquivir, Cordóba, Španělsko

2. DOTACE

Koordinátorem projektu je španělská škola IES Guadalquivir, která žádala o schválení projektu ve své národní agentuře. Jak je patrné z obrázku, nejenže byl projekt schválený, ale zároveň byl vyhodnocen jako nejlepší návrh projektu v celém Španělsku.

3. CÍLE

Zabránění předčasnému ukončení školní docházky

Sociální inkluze

Zahrnutí tématu změny klimatu do kurikula

Digitalizace

1

2

3

4

1. STUDENTI

1. Společné plnění úkolů skrze portál eTwinning

2. UČITELÉ

1.Školení 2. Digitální kompetence 3.Tvorba kurikulárních materiálů

3. RODINY A DALŠÍ KOLEKTIVY

1. Účast 2. Přiblížení se jiným kulturám 3.Objevování nových technologií

+ HODNOCENÍ POKRAčUJE + závěrečné výstupy

5. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Jedná se o projekt, který je při svém plánování flexibilní a otevřený.

6. DOPAD

Přizpůsobení projektu Erasmus+ aktuální epidemiologické situaciCOVID19

1

2

3

BLENDED LEARNING(kombinace standardní prezenční výuky a e-learningu)

Větší flexibilita a svoboda (možnost prodloužení projektu při udržení finanční dotace)

Změny ve vnímání významu životního prostředí a jeho udržitelnostipro budoucnost

DOPAD PROJEKTU

Větší povědomí o životním prostředí Zlepšení kompetencí digitálních, jazykových, sociálních i občanských Změna úhlu pohledu Zážitky na celý život A mnohem víceMĚNÍME POHLED, OTEVÍRÁME MYSL

¡climate Change Agents!