Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Temat:

"Totus Tuus"

- XX Dzień Papieski.

Papież

Kapłan

Człowiek

Jan Paweł II - kim był? kim jest?

Karol Wojtyła urodził się 18.05.1920 r w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich.

Ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku.

W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia - Lolek. Był chłopcem bardzo utalentowanym i usportowionym.

1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie.
Następnie wyjechał do Rzymu na studia na papieskim Athenaeum Angelicum. Tytuł doktorski uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.|

W roku 1948 ks. Karol Wojtyła objął funkcję wikarego i katechety w parafii Niegowić. Wkrótce został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Poznał tam grupę studentów, którzy stali się jego najbliższymi przyjaciółmi. Latem organizowali piesze wycieczki w góry i spływy kajakowe, zimą jeździli na nartach.

Data wyboru na papieża: 16 października 1978 r.

Jan Paweł II był 264 papieżem, trzecim pod względem długości pontifikatu.

Podczas swojej 27-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie.

Kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską); beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków).

Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ponad 1 700 000 km, co odpowiada ponad 42-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika lub prawie 4,5-krotnej średniej odległości między Ziemią a Księżycem.


Dzień Papieski

daty i hasła


2001 I Pontyfikat Przełomów 14 października
2002 II Jan Paweł II – Świadek nadziei 13 października
2003 III Jan Paweł II – Apostoł Jedności 12 października
2004 IV Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju 10 października
2005 V Jan Paweł II – Orędownik prawdy 16 października
2006 VI Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia 15 października
2007 VII Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka 14 października
2008 VIII Jan Paweł II – Wychowawca młodych 12 października
2009 IX Jan Paweł II – Papież wolności 11 października

Dzień Papieski

daty i hasła

2010 X Jan Paweł II – Odwaga świętości 10 października

2011 XI Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy 9 października
2012 XII Jan Paweł II – Papież rodziny 14 października
2013 XIII Jan Paweł II – Papież dialogu 13 października
2014 XIV Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie 12 października
2015 XV Jan Paweł II – Patron Rodziny 11 października
2016 XVI Bądźcie świadkami miłosierdzia 9 października
2017 XVII Idźmy naprzód z nadzieją 8 października
2018 XVIII Promieniowanie Ojcostwa 14 października
2019 XIX Wstańcie, chodźmy! 13 października
2020 XX Totus Tuus 11 października

XX
Dzień Papieski

Totus Tuus


Cały Twój

Żywy pomnik

dla Jana Pawła II

https://www.youtube.com/watch?v=o4EEww9qolg

Spot XX Dnia Papieskiego

Co to jest Fundacja
"Dzieło Nowego Tysiąclecia"?

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Fundacja pomaga zdolnej, ale ubogiej młodzieży!


Totus Tuus

Papież, który zawierzył Maryi

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie".
(J19,25-27)

https://www.youtube.com/watch?v=PEZ30cOWej0&feature=youtu.be&t=33

Maryja ochrania Papieża

Zamach - 13.05.1981

Papież wierzył, że swoje ocalenie zawdzięcza Matce Bożej. Wyraził to słowami: „jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. W przekonaniu Jana Pawła II: „nie istnieje niezmienne fatum, bo wiara ma siłę zmieniać historię”.
Dzień zamachu 13 maja 1981 roku to kościelne święto Matki Boskiej Fatimskiej.

„Ile razy doświadczałem tego, że Matka Bożego Syna zwraca swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego i wyprasza łaskę takiego rozwiązania trudnych spraw, że w swej niemocy zdumiewa się on potęgą i mądrością Bożej Opatrzności.”

Jan Paweł II 2002,
Kalwaria Zebrzydowska

Zawierzenie Maryi

Powierzenie Maryi codziennych spraw

  • Modlitwa różańcowa
  • Noszenie szkaplerza
  • Noszenie Cudownego Medalika
  • Pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych
  • Nowenna Pompejańska

Naśladowanie postaw Maryi

  • Stawiać Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu
  • Pogłębiać osobistą relację z Jezusem
  • Pogłębiać nauczanie Jezusa o Bogu i człowieku

Szkaplerz
- dlaczego warto go nosić?

Co Maryja czyni w życiu tych, którzy jej zawierzają?

Dziękuję