Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kateheza za djecu s teškoćama u razvoju

Hvaljen Isus i Marija!


Kako bi otkrili o čemu ćemo danas govoriti, potrebno je složiti puzzle.

(kliknuti na ikonu)

Nalazimo se u mjesecu listopadu u kojem na poseban način častimo Blaženu Djevicu Mariju i molimo krunicu.

Blažena Djevica Marija je Isusova majka. Mariju se časti različitim pjesmama i molitvama, od kojih je najpoznatija molitva
Zdravo Marijo.

Klikom na ikonu note poslušat ćemo pjesmu o Mariji te klikom na srce poslušati i izmoliti molitvu
Zdravo Marijo.

Zadatci

1. Pronađi par

2. Spoji iste slike

3. Obojaj crtež

Zadatak se nalazi u prilogu

Zadatak se nalazi u prilogu

Vjeroučiteljica Ivana Dugandžić