Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kateheza za djecu s teškoćama u razvoju

Hvaljen Isus i Marija!Kako bi otkrili o čemu ćemo danas govoriti, potrebno je složiti puzzle.(kliknuti na ikonu)

Nalazimo se u mjesecu listopadu u kojem na poseban način častimo Blaženu Djevicu Mariju i molimo krunicu.

Blažena Djevica Marija je Isusova majka. Mariju se časti različitim pjesmama i molitvama, od kojih je najpoznatija molitvaZdravo Marijo.

Klikom na ikonu note poslušat ćemo pjesmu o Mariji te klikom na srce poslušati i izmoliti molitvuZdravo Marijo.

Zadatci

1. Pronađi par2. Spoji iste slike3. Obojaj crtež

Zadatak se nalazi u prilogu

Zadatak se nalazi u prilogu

Vjeroučiteljica Ivana Dugandžić