Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

NORMAS BIBLIOTECA

Unha vez completo o aforo non poderemos permanecer dentro da biblio

Traemos as mans lavadas; ademais, hixienizámolas co hidroxel

02

DISTANCIA SOCIAL

01

LIMITACIÓN DE AFORO

03

LIMPEZA

Obrigatorio o seu uso, SEMPRE

04

MÁSCARAS

05

PRÉSTAMO

Respecta os prazos.

06

DEVOLUCIÓNS

Entramos e saímos por onde está marcado, mantemos a distancia de seguridade

Protocolo COVID-19

Non tocamos os andeis; se queremos un libro cubrimos a ficha. Entregarancho na túa aula en canto poidan.

CPI DA CAÑIZA

07

Ao rematar limpa a mesa e a cadeira e tira os panos ao lixo.

COLABORA

Deixa os materiais na caixas que tes á porta da biblio.

Por unha biblioteca segura!