Want to make creations as awesome as this one?

Тест по ЧП за 4. клас

More creations to inspire you

Transcript

Кръговрат на водата и почви

Тест по ЧП за 4. клас

R. Bachvarova

Subtitle here

Въпрос 1

1. Какво наричаме кръговрат на водата?

Изпарението на водата от водните басейни и превръщането ѝ във водни пари.

Топенето на леда в планините и превръщането му във вода.

Непрекъснатото преминаване на водата от едно в друго състояние в природата.

R. Bachvarova

следващ въпрос

Правилно!

R. Bachvarova

Въпрос 2

Как се образува дъждът?

Водните пари в облаците се втечняват от студения въздух и падат на Земята като валеж.

Водата в облаците замръзва и пада на Земята като сняг.

Водата в облаците се изпарява във въздуха.

R. Bachvarova

следващ въпрос

Правилно!

R. Bachvarova

Въпрос 3

Как се образува снегът?

Ако въздухът се изстуди, много силно водните капчици замръзват.

Водните капчици в облака се изпаряват.

Водните капчици в облака се слепват и образуват дъжд.

R. Bachvarova

следващ въпрос

Правилно!

R. Bachvarova

Въпрос 4

Как се образува градушката?

Ако въздухът се нагрее, водните капки се изпаряват.

Ако въздухът в облака бавно се изстудява.

Ако въздухът се изстуди много бързо, водните капки замръзват и се превръщат в лед.

R. Bachvarova

следващ въпрос

Правилно!

R. Bachvarova

Въпрос 5

Какво се случва с дъждовната вода в летен ден?

замръзва

изпарява се

не се променя

R. Bachvarova

следващ въпрос

Правилно!

R. Bachvarova

Въпрос 6

Почва се нарича:

най-долният слой на сушата

най- горният рохкав слой на сушата

сушата на Земята

R. Bachvarova

следващ въпрос

Правилно!

R. Bachvarova

Въпрос 7

Почвата съдържа:

твърди, течни и газообразни вещества

само твърди вещества

само течни вещества

R. Bachvarova

следващ въпрос

Правилно!

Въпрос 8

От какво се образува хумусът?

минерални вещества и вода и въздух

бучици пръст и пясък и глина

изгнили растителни и животински отпадъци

R. Bachvarova

следващ въпрос

Правилно!

R. Bachvarova

Въпрос 9

Кои почви са по-плодородни?

богатите на хумус почви

богатите на вода почви

бедните на хумус почви

R. Bachvarova

Въпрос 10

Вярно ли е че растенията намаляват плодородието на почвата?

да

не знам

не

Резултати

Правилно!

R. Bachvarova

Резултати

4 и по- малко верни отговора

5-7 верни отговора

8-9 верни отговора

10 верни отговора

Сядай и учи урока!Имаш доста пропуски в знанията си по тези две теми.

Ти се справи добре с този тест! Можеш да се упражняваш и повече.

Много добре владееш материала по тези две теми! Още съвсем малко упражнения и ще си без грешка!

Еха! Браво на теб! Отлично владееш материала за кръговрата на водата и почвите!

R. Bachvarova

Натисни туки опитай отново.