Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

למידה מרחוק מזמנת לנו אפשרויות ללמידה יצירתית בה הלומד מפתח מיומנויות של למידה עצמאית ושיתופית. שיעורים אינטראקטיביים מאפשרים ללומד לבנות את הידע שלו בהנאה וביצירתיות

המדריך המלא לשיעור אינטראקטיבי

דפי עבודה אינטראקטיבייםliveworksheet

שיעור אינטראקטיביnearpod

triciderשיתוף טיעונים

מפת מושגיםmindmiester

יצירת פודקאסטanchor

padletלוח שיתופי

סקריםwooclap

לוח שיתופיwhiteboard fi

שני גולדשטיין מדריכת תקשוב, מחוז חיפה רכזת פדגוגית דיגיטלית, מרכז פסג"ה קרית מוצקין