Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

למידה מרחוק מזמנת לנו אפשרויות ללמידה יצירתית בה הלומד מפתח מיומנויות של למידה עצמאית ושיתופית. שיעורים אינטראקטיביים מאפשרים ללומד לבנות את הידע שלו בהנאה וביצירתיות

המדריך המלא לשיעור אינטראקטיבי

דפי עבודה אינטראקטיביים
liveworksheet

שיעור אינטראקטיבי

nearpod

tricider

שיתוף טיעונים

מפת מושגים

mindmiester

יצירת פודקאסט

anchor

padlet

לוח שיתופי

סקרים

wooclap

לוח שיתופי

whiteboard fi

שני גולדשטיין
מדריכת תקשוב, מחוז חיפה
רכזת פדגוגית דיגיטלית, מרכז פסג"ה קרית מוצקין