Want to make creations as awesome as this one?

9.10.2020

More creations to inspire you

Transcript

Wejście,Otrzęsiny klas 1,Tego dnia uczniowie klasy I jak zwykle punktualnie przybyli do szkoły.Gdy szliście korytarzem, Waszą uwagę zwrócił pewien tajemniczy klucz... Dotknęliście go...,Otwórzdrzwi,Otwórzdrzwi,Tego dnia uczniowie klasy I jak zwykle punktualnie przybyli do szkoły.Gdy szliście korytarzem, Waszą uwagę zwrócił pewien tajemniczy klucz... Dotknęliście go...,Drzwi się otworzyły.Kilka osób zajrzałoprzez niedo środka,a wtedy...,Drzwi się otworzyły.Kilka osób zajrzałoprzez niedo środka,a wtedy...,Zobaczyliścieschodyprowadzącedo...,Okazało się, że schody zaprowadziły Was do zamkowych podziemi!,Nagle z komnaty wyłonił się rycerz krzyżacki.Chyba wpadliściew kłopoty!,Na szczęście najmłodszy uczeń znalazł na podłodze tajemniczy list. Otwórzcie kopertę.,Drogie Dzieci!Podstępni Krzyżacy opanowaliWaszą szkołę i porwali najpilniejszych i najgrzeczniejszych uczniów, by uwięzić ich w podziemiach swojego zamku.Aby się uwolnić, musicie się wykazać wiedzą o szkole, sprytem, odwagą i zespołową pracą. Bądźcie czujni Wasz król Władysław II,1. RobertLewandowski2. MarekTuptyński3. JerzyWitkowski,Jaksię nazywadyrektor naszejszkoły?,1. RobertLewandowski2. MarekTuptyński3. JerzyWitkowski,Jaksię nazywadyrektor naszejszkoły?,BŁĄD!,1. RobertLewandowski2. MarekTuptyński3. JerzyWitkowski,Brawo!,Gotowinakolejnepytanie?,Ktojestwicedyrektoremnaszej szkoły?,Mariusz Zabłocki,Jacek Sokołowski,Władysław Jagiełło,Spróbujciejeszczeraz!,Mariusz Zabłocki,Jacek Sokołowski,Władysław Jagiełło,Todobraodpowiedź!Brawo!,Najsłynniejsza bitwa Polaków z Krzyżakami została stoczona w 1410 roku...,1. pod Grunwaldem.2. nad Drwęcą.3. na Wawelu.4. w Gnieźnie.,Najsłynniejsza bitwa Polaków z Krzyżakami została stoczona w 1410 roku...,1. pod Grunwaldem.2. nad Drwęcą.3. na Wawelu.4. w Gnieźnie.,BŁĄD!,Najsłynniejsza bitwa Polaków z Krzyżakami została stoczona w 1410 roku...,1. pod Grunwaldem.2. nad Drwęcą.3. na Wawelu.4. w Gnieźnie.,Brawo! A czy wiecie, kto pod Grunwaldem dowodził polskimi wojskami?,Błąd! Spróbujjeszcze raz.Mieszko I,Brawo!WładysławJagiełło,Błąd! Spróbujjeszcze raz.KazimierzWielki,Pod jedną z nutek ukryła sięmuzyczna zagadka.,Wykonaliście to zadanie śpiewająco. Zanim przejdziecie dalej, wspólnie zaśpiewajcie Hymn Szkoły.,Patron naszej szkoły bardzo lubił gruszki.Niekóre z tych owoców ukryły się w komnacie. Policzcie je dokładnie, by poznać trzecią cyfrę kodu potrzebnego do uwolnienia Waszej klasy z podziemi.,Policzone?,NIE,TAK,Pamiętajcie, aby zapisać liczbę gruszek (to trzecia cyfra kodu).,Jak się nazywa ulica,przy której stoi nasza szkoła?,Szkolna,Wiejska,Szeroka,Sądowa,BŁĄD!,Szkolna,Wiejska,Szeroka,Sądowa,Brawo!,ul. Wiejska,Teraz uzupełnijcie adres naszej szkoły, klikając na odpowiedni numer.,2,6,4,Niestety, zabłądziliście.Spróbujcie ponownie.,ul. Wiejska,Trafiliściepod dobryadres!,ul. Wiejska 6,Ta cyfra, która widnieje w adresie naszej szkoły, to druga cyfra kodu potrzebnego do wyjścia z komnaty.Zapiszcie ją.,ul. Wiejska 6,Nasza,zgrana.,jest,klasa,Ułóżcie zdania z rozsypanych wyrazów.,szkole,W,jest,wesoło.,Król,gruszki.,lubił,Myj,przed,jedzeniem.,owoce,2,3,1,4,Ile zdań mieliście ułożyć?,Brawo!,Zapiszcie tę cyfrę (4).Będzie to pierwsza cyfra kodu, który pomoże Wam sięwydostać z komnaty.,Nie udało się...,Spróbujcie jeszcze raz.,Rycerz,i uczeń,- obaj potrzebują różnego oręża.,Pomóżcie im uporządkować ich rzeczy.,Rycerz,Uczeń,Gotowe,Pamiętacie, ile przedmiotów przenieśliście na prawą stronę, dla ucznia?,TAK.,NIE.,Pamiętacie, ile przedmiotów przenieśliście na prawą stronę, dla ucznia?,TAK.,NIE.,Zapiszcie tę liczbę. To czwarta cyfra kodu, który pomoże Wam się wydostać z komnaty.,Pamiętacie, ile przedmiotów przenieśliście na prawą stronę, dla ucznia?,TAK.,NIE.,Wróć do zadania.,Już Władysław Jagiełło wiedział, jak ważna jest ochrona środowiska.Pokażcie naszemu królowi, że potraficie rozwiązać ekologiczne zadanie.,Czy znacie już 4-cyfrowy kod?,TAK,NIE,Jesteście już blisko...W skrzyni znajdziecie kod.,Wpiszcie we właściwej kolejności cyfry kodu.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,Wpiszcie we właściwej kolejności cyfry kodu.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,ZŁY KOD,Wpiszcie we właściwej kolejności cyfry kodu.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,Wpiszcie we właściwej kolejności cyfry kodu.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,Wpiszcie we właściwej kolejności cyfry kodu.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,A Krzyżacy uciekają z "Trójki"!,Życzymy udanego dnia!,UDAŁO SIĘ WAM!,Wydostaliście się z komnaty!