Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

4. ŠART

1. ŠART

5. ŠART

3. ŠART

2. ŠART

6. ŠART

PRVI IMANSKI ŠARTI

Prvi imanski šart glasi:

AMENTU BILLAHI

to znači: JA VJERUJEM U ALLAHA

RECI: On je Allah - Jedan!Allah je Utočište svakom!Nije rodio i rođen nijei niko Mu ravan nije.

klikni

LA ILAHE ILLALLAHNEMA BOGA OSIM ALLAHA

klikni

ČETIRI SU VRLO VAŽNA ASPEKTA O KOJIMA GOVORI OVA SURA: 1. Reci - je Allahova naredba Muhammedu, a.s., koja podrazumjeva širenje istine o Allahovoj jednoći. 2. Allah je Utočište svakome - samo se Njemu možemo obraćati dovom. 3. Nije rodio i rođen nije - poricanje tvrdnji židova i kršćana da Allah ima dijete i da je roditelj. 4. I niko Mu ravan nije - ne postoji niko ko je Allahu ravan u Njegovoj Uzvišenosti i u Njegovoj vlasti.

USKORO

USKORO

USKORO

USKORO

USKORO

Spomenuta rečenica je značajna jer je u hadisu Muhammeda, a.s., okarakterizirana kao najbolji dio imana. Ona u sebi sadrži i negaciju i afirmaciju. Negaciju postojanja drugih božanstava i afrimaciju - postojanje Jedinog Boga Allaha.