Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

4. ŠART

1. ŠART

5. ŠART

3. ŠART

2. ŠART

6. ŠART

PRVI IMANSKI ŠARTI

Prvi imanski šart glasi:

AMENTU BILLAHI

to znači: JA VJERUJEM U ALLAHA

RECI: On je Allah - Jedan!Allah je Utočište svakom!Nije rodio i rođen nijei niko Mu ravan nije.

klikni

LA ILAHE ILLALLAHNEMA BOGA OSIM ALLAHA

klikni

USKORO

USKORO

USKORO

USKORO

USKORO

ČETIRI SU VRLO VAŽNA ASPEKTA O KOJIMA GOVORI OVA SURA:1. Reci -je Allahova naredba Muhammedu, a.s., koja podrazumjeva širenje istine o Allahovoj jednoći.2. Allah je Utočište svakome -samo se Njemu možemo obraćati dovom.3. Nije rodio i rođen nije -poricanje tvrdnji židova i kršćana da Allah ima dijete i da je roditelj.4. I niko Mu ravan nije -ne postoji niko ko je Allahu ravan u Njegovoj Uzvišenosti i u Njegovoj vlasti.

Spomenuta rečenica je značajna jer je u hadisu Muhammeda, a.s., okarakterizirana kao najbolji dio imana. Ona u sebi sadrži i negaciju i afirmaciju.Negaciju postojanja drugih božanstava i afrimaciju - postojanje Jedinog Boga Allaha.