Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Tráserné Horváth Annamária

“Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”Antoine de Saint-Exupéry

Matematika-fizika-informatika szakos tanár

Bio

Info

Katt!

Bio

Egy igazi női polihisztor - álruhában.A gyerekek arra "panaszkodnak", hogy nála gondolkodni kell az órán.Végtelen kedvessége vasszigort palástol.Ízlése pontos, és határozott.Hangtalanul tud nevetni, akár hosszan is.

26 éve pedagógus, matematika, fizika, informatika szakos középiskolai tanár, aki gimnáziumban és a szakképzésben szerzett tanítási és vezetői gyakorlattal jelenleg iskolánkban általános iskolai és gimnáziumi osztályokban informatikát és matematikát tanít. Elkötelezett a természettudományos problémamegoldó gondolkodás fejlesztése és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának használata mellet. Arra ösztönzi tanítványait, hogy precíz ismereteikre épülő magyarázatokkal kritikusan forduljanak a mindennapi élethez kötődő problémák felé.Kiemelt figyelmet fordít a digitális kompetenciafejlesztésre, állandó igénye van önmaga mindenkori fejlesztésére, és kollégái motiválására, tanítási gyakorlatában a tanítási-tanulási folyamatba ágyazottan a legmodernebb digitális eszközök és módszerek használatára. Fontos számára tanítványai felkészültsége, problémamegoldó, algoritmikus gondolkodásuk fejlesztése mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tevékenységek során.Nyitott a projektpedagógiára, a kooperatív és kollaboratív tanulásszervezési formák alkalmazására, melyek segítik a tanulók képességeinek fejlesztését, ügyelve arra, hogy bármely pedagógiai módszert is alkalmaz a képességek kialakítása tudatosan és fokozatosan történjen.Hisz abban, hogy kilépve a hazai iskolarendszer keretei közül olyan tapasztalatokat szerezhet, amelyek szemléletváltásra, további fejlesztésekre ösztönzik és ebben az idegen nyelvek ismeretének, magabiztos használatának is jelentős szerepet tulajdonít.Tapasztalataira, véleményére, ötleteire iskolán belül és iskolán kívül is számítanak a döntéshozók, szakértői feladatai nagyban hozzásegítik látókörének szélesítéséhez, önkéntesen vállalt feladatai (pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság fejlesztése, digitális kompetenciafejlesztés mérésértékelésének lehetősége) pedig elkötelezettségét erősítik meg a nevelés oktatás területén.