Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Tóth Károlyné

"A főzés puha ügy: megérteni, hogyan működik az anyag, a fizika, a kémia, mi hogyan keveredik, alakul át, ölt új formát. Olvasni róla, próbálgatni, alaptudást megszerezni, aztán lehet kísérletezni." Braun Róbert

Kémia-fizika szakos tanár

Bio

Info

Katt!

Bio

Kísérletei messze földön híresekOsztályfőnökként elkötelezett diákpárti.Hangosan és jóízűen tud nevetni.

Kémia- fizika szakos középiskolai tanár. 30 éve végzi nevelő-oktató munkáját. Tanított már szakközépiskolában, gimnáziumban és felnőttoktatásban esti tagozaton. Hetedik éve dolgozik ebben az iskolában, tízévesektől egészen tizennyolc évesekig oktat természetismeretet, kémiát, fizikát. Érettségire felkészítőt is tart közép és emelt szinten is. Ezen kívül a természettudományos munkaközösség vezetője hat éve. Mestertanár és tagja Diáklaboratórium (SzeReTed) tanári csapatának. a tanulókat a szakmai ismereteken túl az egyetemes emberi értékekkel megismertesse, mind nemzeti mind nemzetközi vonatkozásban. A Pax Christi később a Pax Romana szervezeteken keresztül is gyarapította ismereteit, tapasztalatait. Gyakran vett részt nemzetközi találkozókon, táborokban. Az ott szerzett interkulturális élmények a mai napig meghatározóak számára. Megtapasztalta, hogy a kultúrákat csak az embereken keresztül lehet igazán megismerni. Szakmai fejlődésének komoly gátat szabott az, hogy az idegen nyelv tudása gyenge lábakon állt. Az előző Erasmus+ tanfolyam Chanterburyben komoly motivációt indított el benne, azóta magán úton heti rendszerességgel tanulja az angol nyelvet. Idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztésével pedig pozitív mintát szolgáltat tanítványainak. Nagyon fontosnak tartja még, hogy a természettudományokat élményszerűen tudja tanítani és minél több korszerű módszert és eszközt ismerjen meg. Ebben a felismerésében is egy Erasmus+ tanfolyam volt nagy segítségére. A cheltenhami Science Festival teljesen elvarázsolta őt, rengeteg ötlettel tért haza. Itt megismerhette még az angol iskolarendszert, és itt hallott először a CLIL módszerről is. A hallottakon felbuzdulva, önképzés formájában elkezdett foglalkozni a “tartalomalapú nyelvoktatással”. Megismerte ennek az új programnak az alapelveit és elkezdte beépíteni oktatásába. Rengeteget olvasott róla, többek között az iskolai oktatás európai online felületén, a SchoolEducationGateway-en, és tagja lett egy CLIL facebook csoportnak is. Iskolánkban évek óta működik 5. és 6. osztályban egy ún. háromnyelvű kísérletező szakkör. Ezeken az órákon próbálkozott kollégánk a tartalomalapú nyelvoktatással. Sikerein felbuzdulva tervezi a magasabb évfolyamokon is beépíteni tanóráiba ezt a módszert. Ezért szeretne minél több, különböző stratégiát alkalmazni, úgymint: projektalapú tanulást, feladatközpontú tanulást, páros és csoportos tevékenységeket, kortárs tanulást és kiértékelést, vitákat, valamint laboratóriumi, szimulációs és elmélyülő (immerzív) tevékenységeket is. Maga is megtapasztalta, hogy az ilyen és ezekhez hasonló interaktív tudásépítési folyamatokon keresztül megvalósított tartalomalapú nyelvoktatás természetes módon támogatja a mély tanulást (deep learning), melynek hatásfoka igen magas. A kurzus, melyet választott a multidiszciplináris megközelítést alkalmazva konkrét segítséget adna neki arra, hogy a tananyagtartalmú tanítási elméletet hogyan kapcsolhatja saját tantermi gyakorlatához. A vezetőség több ok miatt is választotta ki őt erre a projektre:iskolánk digitális fejlesztésének pályázatában kulcsszereplő,iskolánk egyik meghatározó koordinátora a tanterv módszertani megújulásának a természettudományon belül,a természettudományos munkaközösség vezetője, ezzel az intézmény stratégiai terveiben döntő szerepet játszik,mesterpedagógus és közoktatási szakértő így regionális szinten is befolyásoló szerepe van a természettudományok rendszerszintű szemléletváltásában,érettségi elnök is, így kapcsolati tőkéje az iskola szempontjából nélkülözhetetlen.