Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Noé Gabriella

"A közönség utálja, ha kioktatják. Az iskolában sem az a jó tanár, aki szimplán csak oktatja a növendékeit, hanem az, amelyik képes lenyűgözően mesélni, információkat ad át és mindeközben nevel." Agárdy Gábor

Tanító és INPP szakember

Bio

Info

Katt!

Bio

Mindig van új ötlete és meglátása a dolgokra.A legkisebb és a legnagyobb kihívások is elmélyülésre ösztönzik.Képes motiválni - még a munkatársait is.Kihíváscentrikus.

Gabriella 1992 óta tanítója iskolánknak. 18 év tanítási gyakorlattal rendelkezik az alsó tagozaton (magyar nyelv és irodalom, ének-zene). Az utóbbi évek továbbképzései alapján érdekli a játékpedagógia, a Franz Kett-féle értelemorientált-egységes pedagógia. Törekszik diákjai tanítási órái nagy részét kooperatív munkaszervezéssel megvalósítani. Fontos számára a tanulók hatékony tanulásának elősegítése, melynek érdekében elvégezte a The Institute for Neuro-Physiologocal Psychology- ún. INPP tanfolyamát, hogy alkalmazhassa az idegrendszer újrastruktúrálódását szolgáló tornát. Új impulzusokra, felfedezésekre van szüksége, ahhoz, hogy a tanítói munkájában még inkább meg tudjon újulni. Hatalmas tanítási tapasztalata egyre jobban megerősíti őt abban, hogy a 21. század iskolájában a pedagógus inkább csak indirekt formában van jelen a tanulás folyamatában, a gyermek segítője és irányítója, elvezeti azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szüksége van. Nem magára hagyja, hanem változatos tevékenységi lehetőséget biztosít számára. Ehhez a szemléletéhez adhatna kézzelfogható segítséget a Montessori pedagógiát bemutató kurzus. Olyan tapasztalatokat szerezhetne, melyek megerősíthetik őt abban, hogy merjen friss – az eddigi megszokott gyakorlatától eltérő- utakat keresni az oktató-nevelő munkában. Kiválasztásánál komoly szerepet játszott megújulásra állandóan kész személyisége, érzékenysége, mellyel igyekszik azonnal reagálni tanítványai tanulási szokásaira, valamint az is, hogy általa az alsó tagozaton biztosított az anyanyelvi kompetencia magas szintű fejlesztése a diákok között, hisz az anyanyelv alapja a különböző irányú és szintű kommunikációnak.