Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Magos Gábor

“Ha nincs tehetséges diák, akkor bármilyen tehetséges tanár is próbálkozik, nem lesz belőle OKTV döntős, vagy olimpikon. De egy tehetséges tanár el tud juttatni egy átlagos, közepes képességű diákot is elég jó színvonalra." Villányi Attila

Tanító és Osztályfőnök

Bio

Info

Katt!

Bio

1. A világ egyik leglelkesebb papírgyűjtője.2. Kiváló túrákat tud szervezni egészen pici és egészen hatalmas távolságokra is.3. Osztályában a fiúknak követendő férfi és apaminta.4. Lelkes teremtésvédelmi aktivista.

Kollégánk 1998 óta iskolánkban tanítóként tanít, környezetvédelmi szakkört vezetett, sok színvonalas túra, madárles, ökotevékenység tette emlékezetessé ezt az eddig eltelt termékeny időszakot.Folyamatosan osztályfőnökként tevékenykedik, elkötelezetten irányítja, segíti tanulói munkáját. Az Öko munkaközösség vezetője, iskolánk egyedüli ökoiskola vezetésével foglalkozó tanítója. Rendszeresen szervez iskolánkban matematika, kreszversenyt, papír-, italoskartongyűjtést, jeles napokat, rendhagyó órákat, foglalkozásokat, természetvédelmi őrjáratokat és táborokat. Módszertani sokszínűségét bemutatóórákon továbbadja az érdeklődő kollégáknak.A szakmai megújulásra nyitott, a mindennapi munkájában megújulásra törekszik. 2018 őszén aGeogebra, geomatech továbbképzésen is elindult, melynek az első szakmai továbbképzésén kiválóan teljesített. Várja a három évet átölelő szakmai képződés következő kihívásokkal teli állomásait. Elkötelezett a természettudományos problémamegoldó gondolkodás fejlesztése és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának használata mellett. Tanítványait is arra buzdítja, hogy precíz ismereteikre épülő magyarázatokkal kritikusan forduljanak a mindennapi élethez.Állandó igénye van önmaga mindenkori fejlesztésére, és kollégái motiválására, tanítási gyakorlatában különös gondot fordít a digitális kompetenciafejlesztésre. Fontos számára tanítványai felkészültsége, problémamegoldó, algoritmikus gondolkodásuk fejlesztése mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tevékenységek során. Úgy érzi, hogy ez a kurzus nevelés-oktatásban kívánatos korszerű szemlélet váltáshoz tudna neki jelentős segítséget nyújtani.Nyitott a projektpedagógiára, a kooperatív tanulásszervezési formák alkalmazására. Hisz abban, hogy kilépve a hazai iskolarendszer keretei közül olyan tapasztalatokat szerezhet, amelyek szemléletváltásra, további fejlesztésekre ösztönzik és ebben az idegen nyelvek ismeretének, magabiztos használatának is jelentős szerepet tulajdonít.Szeretne a kurzus segítségével bekapcsolódni iskolánk nemzetközi vérkeringésébe, s alsós tanítványait is bevonni ebbe az eTwinnig segítségével. Bár a kurzus magyar nyelvű, de ez nem akadálya ennek, hisz a résztvevők a környező országok magyarlakta területeiről érkeznek.