Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Madár Ivánné

“A kedvenc dolgaim az életben nem kerülnek semmibe. Nagyon világos, hogy a legértékesebb erőforrásunk az idő, amellyel mindannyian rendelkezünk.”Steve Jobs

Gazdasági vezető

Bio

Info

Katt!

Bio

Humora soha nem hagyja cserben.A kínaiak rajonganak hajviseletéért.A legnagyobb türelemmel kezeli a határidőket be nem tartók megmozdulásait.Szereti a szép, esztétikus, különleges dolgokat a környezetében.

Kollégánk 1998 óta dolgozik iskolánkban. Mint könyvelő kezdte pályafutását nálunk, de egy év alatt, mindössze 33 évesen gazdasági vezetővé választotta őt az iskola akkori igazgatója. Magas szintű szakmai felkészültsége, jó kommunikációs készsége, a kihívások elfogadása és az azokhoz kapcsolódó feladatok pontos, precíz megoldása voltak azok a képességei, melyek alkalmassá tették őt erre a felelős pozícióra. Közvetlenül 4 beosztottat irányít, de közvetett úton az iskola egész struktúráját átlátja, a különböző intézményegységekkel napi kapcsolata van, hisz a létesítmény összes gazdasági feladatait a kezében tartja, és egy személyben vállal mindezekért felelősséget. Iskolánk egyre jobban bekerül a nemzetközi vérkeringésbe nemcsak a KA1-es és egy jövőbeni KA2es pályázattal, hanem a magas szintű nyelvoktatással is. A magas alapóraszámok mellett a többnyelvű szakköröknek és a nyelvi specializációknak köszönhetően intézményünk tantestületében egyre gyakrabban fordulnak meg hosszabb-rövidebb időre külföldi oktatók, lektorok: jelenleg is egy kanadai lektor tanít iskolánkban. Ezen kollégák financiális dolgait, valamint az előző évek nyertes pályázatainak pénzügyi feladatait mindig nagy szakértelemmel kezelte, de sokszor ütközött nyelvi nehézségekbe, melyeket nyelv szakos kollégáink orvosoltak. Mindezek miatt egyre égetőbb szükségét érzi nemcsak a vezetés, hanem kollégánk maga is, hogy nyelvi szintje megerősödjön és emelkedjen. Bár nyelvi fejlesztését Budai Zsuzsanna angol szakos kolléganőnk belső továbbképzés formájában már elkezdte, de egy külföldi nyelvkurzus, az interaktív idegen nyelvi környezet sokat fejlesztene, javítana beszédkészségén, a hallás utáni szövegértésén és bővülne szókincse is. A fentebb említett képességei, hiányosságai és fontos beosztása miatt esett rá a vezetőség választása. Bár tudja, hogy a 2 hetes képzés idegen nyelvi képességét jobban fejlesztené, de felelős vezetői beosztása ezt nem teszi lehetővé. Jelen kell lennie az iskolában a hónap elején, amikor a bérek számfejtése és utalása történik, valamint a hónap közepén, 15-e és 20-a között, amikor az ÁFA bevallása van.